Артевита – училище за живота

“Почти всички наши ученици са от ромски произход, от бедни необразовани семейства, чиито майчин език не е български. Децата не владеят добре български език, което води до проблеми в комуникацията и сериозни трудности в разбиране и усвояване на учебното съдържание. От години работим в посока за спечелване доверие на консервативната и затворена ромска общност, при която образованието не е сред приоритети. Голямо предизвикателство е при тези условия да се постигне качествено образование и повишаване на образователните резултати. Училището трябва да подготви децата за бъдещето, да израстват социализирани личности, способни да се справят с динамиката и предизвикателствата на съвременното общество” – споделя Теменужка Христова, директор на ОУ “Антон Страшимиров”, село Бохот.

Артевита - училище за живота
Снимка 1. Ученици с почерпка след добре свършена работа

В този контекст се появява новият учебен предмет – плод на неуморните усилия на г-жа Христова и екипа ѝ да мотивират и подготвят своите ученици, да им покажат нови светове и пъстрите възможности на живота. Вдъхновени от латинския език, те дават на новия учебен предмет името “Артевита – умения за живота”. Работят целенасочено и планират учебния процес, така че да отговаря на нуждите на училищната общност. Днес, три години след въвеждането на Артевита, в училище често ухае на вкусни питки, сградата е украсена с пъстри платове, а из коридорите те посрещат бляскавите очи на учениците, щастливи, че са усвоили нещо ново.

В статията ще прочетете как се интегрира този учебен предмет в училището, какви са ползите от него и защо си струва да посрещнете предизвикателствата. 

 

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: Училище за живота

Цели: Да мотивира и ангажира учениците; да подготви учениците с умения, които ще са им необходими в живота

Подходяща е за: Начален и прогимназиален етап

Прилага се:  през цялата учебна година 

Артевита - училище за живота
Снимка 2. Учениците изготвят постер с училищните правила в уютна обстановка

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА 

Учебната програма на “Артевита – умения за живота” има за цел да свърже академичното предметно знание, което децата усвояват в различните учебни дисциплини, с неговата житейска приложимост. Темите и дейностите са съобразени изцяло с нуждите, интересите и желанията на учениците и техните родители.  

Първата стъпка за изготвянето на учебната програма е изследване и анализ на спецификата на потребностите. Г-жа Христова е категорична, че трябва да започнем именно от тук, защото “…както няма две еднакви деца, така няма и две еднакви училища”. От 2018 година насам педагозите от ОУ “Антон Страшимиров” проучват интересите на учениците и се интересуват от мнението на родителите какво според тях е важно децата да се научат да правят в училище. Директорката споделя още: “Има и отворени теми, защото светът ще продължи да се развива, интересите на децата – също”.

Проучването на потребностите се случва чрез анкетиране на децата и родителите им, както и системни разговори с тях за очакванията им.

Следващата стъпка е структуриране на събраната информация и интегрирането й в учебното  съдържание по другите предмети. След това екипът е готов да изпробва набелязаните дейности в учебния процес.

Артевита - училище за живота

Въвеждането на новия учебен предмет все още е в развитие, а планираните теми са интегрирани в останалите учебни дисциплини, в извънкласните дейности или по време на събития в извънучебно време. Темата “Финансова грамотност” например влиза в часовете по математика, но вече не в традиционния си вид с решаване на текстови задачи. В класните стаи отваря врати импровизиран магазин, в който учениците се упражняват да пазаруват. Задачата им е да пресметнат колко продукти и на каква обща стойност могат да закупят, знаейки какъв е бюджетът за храна на домакинството им. Уменията си по български език децата развиват, когато записват рецепти от бабите си, а приготвянето на питки и баници се случва в часовете, 

посветени на кулинария и култура.

Изключително важна е и следващата стъпка от процеса – анализ на резултатите. След като учителите реализират дейност от Артевита, те се събират, за да обсъдят заедно преживяването. Всички изказват мнението си дали темата/активността официално да се добави към учебната програма на новия предмет.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

“Идеята е в процеса на учене учениците да получат предметно знание, докато развиват и формират умения, които да ги подготвят за реалния живот. Темите и проблемите, които се включват, са много разнообразни – от умението да се зашие копче, да се изпържи яйце, до управление на личен и семеен бюджет, попълване на формуляри, заявления, намиране и анализиране на информация”, обобщава директорката.

Всички усилия на екипа си заслужават заради децата и моментите, в които виждат вдъхновението в очите им. 

Остави ме, не ми говори, че сега мисля!”, казва един ученик на братчето си. Наблюденията на учителите показват, че мотивацията за учене се повишава, а на децата им е все по-приятно да бъдат в училище. Знаейки, че там се случват интересни и близки до техния свят неща, те влизат в клас с очакване и вълнение, а така научават повече и запаметяват по-трайно.

Артевита - училище за живота
Снимка 4. Класна стая на открито – г-жа Христова учи дете как се шие

Друго, което наблюдава екипът на училището, е, че оценките също се повишават. “Когато учениците са провокирани да мислят, това неминуемо води до повишена мотивация. Те успяват вече да отсяват съществената информация, което ги води до по-високи резултати”, казва директорката Теменужка Христова.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Артевита - училище за живота
Снимка 5. Учениците заедно със своите учители събират материали от природата

За да бъде успешно интегрирането на Артевита във всяко училище, ръководството и екипът трябва да са готови да експериментират, да излизат извън зоната си комфорт и да бъдат с отворено съзнание към нови и може би непознати за тях неща.

За да бъде гладък и безопасен учебният процес, не забравяйте да реферирате често към правилата на училището, вашите очаквания към учениците и не на последно място – към въпроса “Защо това е важно?”.

“Учебната среда зависи от темите и интересите на учениците – в класната стая, училищния двор, сред природата, в музея, библиотека, учреждение, дом, производство и други”, разказва директорката. Докато преподават, учителите работят по различни начини – с иновативни и интерактивни методи на преподаване, учене чрез правене, мултисензорно опознаване на света и реализиране на проекти по теми, избрани от учениците. Всички тези новости могат да бъдат предизвикателни за някои учители и ученици, но опитът показва, че добрите резултати не закъсняват много.

 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Артевита - училище за животаНина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

 

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

План за действие по модел
Работа в екип

План за действие по модел

При работа върху по-дългосрочен проект, учителят изработва структурата на проучването в темплейт, който учениците трябва сами да попълнят и да разпределят задачите и времето за

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали