Prepodavame.bg

Критическо мислене

Един въпрос, много отговори

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и ги оставете сами да помислят за възможни отговори в рамките на 3-4 минути. В следващите 10 минути помолете различни ученици да споделят решенията/отговорите на зададения въпрос, като посочват конкретни причини за разликата в предложенията си. В оставащото време от часа използвайте отговорите на учениците за основа на упражненията/задачите, върху които работят.

Пример: В час по история може да зададем следния въпрос: Как би изглеждала България днес, ако цар Борис I беше приел католицизма, а не православието?

Резултат: Учениците са посочили всички елементи/съставни части на проблема/въпроса.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима в широк контекст – както от гледна точка на възрастта на учениците, така и от гледна точка на предметната област;
  • Стратегията интегрира в себе си умения като четивна грамотност, креативност и математическа грамотност;
  • Подходяща стратегия за въвеждане на новия материал.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е необходим добре формулиран въпрос, който предполага различни отговори от учениците;
  • необходима е контролирана дискусия при обсъждане на отговорите, тъй като при по-комплексни въпроси учениците биха могли да влязат в разгорещени дискусии.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар