Преобразете учебния процес с приложението Seesaw

Seesaw е платформа, която разнообразява учебния процес и улеснява комуникацията между учители, ученици и техните родители. Seesaw предоставя възможност на учители и ученици да споделят учебни материали, да работят върху проекти, да дават обратна връзка и да си сътрудничат по общи задачи. Със Seesaw, учебните материали стават “живи”, а проектите се превръщат във вълнуващи приключения. 

Какво предлага Seesaw?

Seesaw предлага разнообразие от възможности за споделяне на учебни материали. Платформата стимулира сътрудничеството между учители и ученици, а едновременно с това ангажира и родителите в учебния процес. Приложението дава възможност за персонализиране на учебното съдържание и променя начина, по който учим и се свързваме в образователния процес.

Ето и някои от ключовите функционалности на платформата:

 • Достъп до учебни материали и задачи: можете лесно да качвате уроци, задачи, видеа и други учебни материали, до които учениците имат достъп от всяко устройство с интернет връзка.
 • Интерактивно учене и работа по групи: Seesaw предоставя възможност за интерактивно учене посредством ангажиращи задачи и презентации в платформата. Учениците могат да отговарят на въпроси и да си сътрудничат по проекти.
 • Електронно портфолио: децата разполагат с индивидуално цифрово портфолио, където се съхраняват техните учебни постижения, проекти и работи.
 • Лесна и достъпна обратна връзка: можете да давате обратна връзка и да оценявате работата на учениците, което помага за бързото откриване на пропуските или затрудненията, които могат да се породят в учебния процес.
 • Електронен дневник: използвайте Seesaw като дигитален дневник, където родителите също могат да следят резултатите и активността на децата си.

Как да приложим на практика?

Интерактивни презентации и задачи

Използвайте платформата, за да създадете интерактивен урок – качете видео, презентация или интерактивна задача, която учениците могат да изпълнят от тяхното устройство. Децата могат да записват своето решение с инструментите за писане, могат да запишат аудио, в което дават обосновка за решената задача, да рисуват, да добавят снимки и видео, както и да проверят дали са отговорили правилно на даден въпрос. Ако не са сигурни в условието на задачата, могат да чуят аудио запис с допълнителни инструкции за работа. 

В часовете по математика и науки:

 • Качете урок по теория, който да включва и задачи, които учениците да решават директно върху бялата дъска.
 • Използвайте разнообразните функции, за да споделят учениците своите решения.
 • Организирайте общи проекти, в които учениците да събират данни и да анализират резултатите си като използват функциите за сътрудничество и споделяне на информация.

Преобразете учебния процес с приложението Seesaw

В часовете по езици:

 • Качете аудио или видео материали, или споделете аудиокниги, за да упражните уменията за слушане с разбиране. 
 • Създайте писмени упражнения или добавете готови файлове, с които вече разполагате – нека учениците използват инструментите за писане в Seesaw.
 • Използвайте функционалността за запис на гласов коментар, за да дадете обратна връзка за произношението и употребата на лексикални и граматически конструкции; използвайте и функцията за коментар, за да поправите правописните грешки.

Преобразете учебния процес с приложението Seesaw

В часовете по история и обществени науки:

 • Качете различни видео материали или текстове, свързани с исторически събития, личности или различни култури.
 • Дайте задачи за дискусия или дебати върху важни обществени въпроси, като учениците споделят своите мнения и аргументи в Seesaw.
 • Учениците могат да отговарят на въпроси, добавяйки снимки, материали и писмени отговори в презентацията.

Имате достъп и до готови материали в платформата. Разгледайте тяхното съдържание и преценете дали са подходящи за вашите ученици. 

Преобразете учебния процес с приложението Seesaw

Електронно портфолио

Това е инструмент, който позволява на учениците да създадат и управляват свое дигитално портфолио, в което да съхраняват учебните си постижения, проекти и творчески работи. Използвайте електронното портфолио, за да споделяте и оценявате техния напредък и постижения.

В статията може да видите приложението на инструмента в реална класна стая

Свържете учениците и техните родители

Добавете вашите ученици в създадения клас. Всеки ученик може да се присъедини към класа чрез линк или код за достъп. Нека родителите също се включат в общността. Те имат достъп до електронното портфолио на своите деца и могат да следят прогреса им. Родителите могат да преглеждат публикациите ви в Seesaw, включително снимки на работни листове, обратна връзка и съобщения за домашни работи или специални събития. Можете да комуникирате директно чрез съобщения или коментари в Seesaw. Родителите могат да задават въпроси, да поискат пояснения за задачите или пък да споделят наблюденията си за напредъка на своите деца. 

Защо да опитате?

Seesaw е едно от малкото приложения, които са полезни не само за учителите и учениците, но и за родителите. 

 • Персонализирано обучение: Seesaw ви позволява да персонализирате учебния процес, като предоставяте учебни материали и задачи, които са адаптирани към индивидуалните нужди и интереси на учениците. Платформата дава възможност за създаване на материали и за ученици със специфични потребности.
 • Интерактивно учене: Посредством ангажиращи задачи и проекти стимулирате активното участие на всички ученици в учебния процес. 
 • Обратна връзка и оценяване: Можете лесно да давате обратна връзка и да оценявате работите на учениците, което подпомага техния напредък и развитие.
 • Споделяне на учебни материали: Seesaw предоставя възможност за лесно споделяне на учебни материали, като уроци, задачи и ресурси.
 • Сътрудничество и комуникация: Платформата подпомага комуникацията между учители, ученици и родители, като в същото време стимулира активното сътрудничество между тях.
 • Лесен достъп и гъвкавост: Приложението е достъпно от всяко устройство с интернет връзка, което го прави удобно за работа както в училище, така и у дома. Учениците имат възможност да учат в удобно за тях време.
 • Подкрепа от родителите: Seesaw улеснява комуникацията с родителите, осигурявайки достъп до информация за напредъка на техните деца.

За какво да внимавате?

 • Платформата разполага с много функции – уверете се, че въвеждате учениците в употребата на приложението плавно и поетапно.
 • Поддържайте ясна и редовна комуникация с родителите в приложението.
 • Уверете се, че редовно следите прогреса на учениците.
 • Необходимо е да въведете ясни критерии за съдържание на портфолиото.
 • Уверете се, че учениците се отнасят с уважение един към друг и че спазват правилата за комуникация в приложението.

Seesaw предлага вълнуващи възможности за активно учене и сътрудничество. Изпробвайте някои от функциите, адаптирайте ги спрямо нуждите на учениците ви и вижте как развиват своя потенциал. 

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали