“Слушам те” или как да си даваме обратна връзка в час – урок на Мария Веласкес

"Слушам те" или как да си даваме обратна връзка в час

За мен

Казвам се Мария Веласкес и съм възпитаник по програма “Нов път в преподаването” на Фондация “Заедно в час”. Преподавах в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” в град Враца в рамките на две години. Бях учител по изобразително изкуство, музика и педагогически съветник.

През 2018 г. станах обучител на учителите по програма “Нов път в преподаването” на Фондация “Заедно в час”. След това и до ден днешен съм координатор на учителите по програмата. Основната ми дейност е обвързана с подкрепа на учителите в класната стая. Подпомагам ги в търсенето на методи за ангажиране на учениците и проследяване на напредъка – както на децата, така и своя собствен. Подкрепям индивидуалното развиване на компетентности на учителите, с които работя чрез използването на рефлексии.

Какво ще ви представя?

Практиката, което представям се казва “Слушам те! Обратна връзка за представяне по критерии”.

Тази стратегия за даване на конструктивна обратна връзка може да се случи във всяка възраст или предмет. Дали ще представят нещо пред други хора (ученици, родители, други значими хора) или ще имат индивидуална задача, тази практика може да влезе в употреба.

Нужно е да подберем неголям брой критерии, така че да бъдат по-лесно проследими от всички (и от учителя, и от учениците). Важно е да  споделим тези критерии с учениците си по разбираем начин, за да ги направим партньори. Това ще повиши тяхната мотивация и стремежът им към високи резултати.

Какви умения и нагласи развива тази практика?

Развива се нагласата “От мен зависи” и умението на учениците да дават конструктивна обратна връзка. Когато споделяме конкретна структура и критерии за успех, учениците усвояват мисленето, че всяко нещо има очакван резултат и той не е видим само за учителите.

Същност на практиката

Разпределение на учениците

В този етап трябва да уточним кой на кого дава обратна връзка. Добра идея е учениците да бъдат разпределени по двойки.

В моите часове разпределях учениците по номера –  1-ви номер дава на 2-ри и така до последния, като той дава на първия. По този начин избягвах неприятната ситуация, когато отсъствието на ученик лишава партньора му от обратна връзка.

Избор на умение и критерии за оценка

Когато подбираме умение, което да развиваме, е важно наистина да вземем предвид нуждите на учениците, а не нашите собствени предпочитания. След това да изберем кое проявление на това умение искаме да оценим.

Например, установили сме, че учениците имат нужда да развият своите комуникативни умения и искаме да оценим напредъка им. Но комуникативните умения имат много елементи. Затова решаваме, че за учениците ни е важно да умеят да презентират пред публика – едно от проявленията на добрите комуникативни умения. След това извеждаме критериите, по които ще разберем, че учениците ни действително са се научили да презентират успешно пред публика.

Пример за критерии за оценка на умението за презентиране:

  • Говори гладко;
  • Стои уверено пред публика (не стои с ръце в джобовете и т.н);
  • Говори силно и ясно;
  • Отговаря уважително на зададени въпроси и др.

Споделяне на критериите с учениците

Важно е да споделим и изясним избраните критерии с учениците. Трябва да проверим дали разбират критериите. Питаме дали искат да добавят още критерии, които им се струват важни.

Репетиране на оценката по критерии и даването на обратна връзка 

Търпеливо на малки порции в самите часове даваме възможност на учениците да си дават обратна връзка един на друг. Целта е да свикнат с практиката за даване на обратна връзка на база на критерии. Така и самият учител може да проследи какви неясноти има в класа.

Провеждане на оценяването и даването на обратна връзка

Стъпка 1 – Подготовка

В деня на оценяването и даването на обратна връзка по критерии подготвяме стаята като закачаме табло с критериите на видно място или ги записваме на дъската. Раздаваме работни листи на учениците, на които също са записани критериите за оценка.

В началото на часа връщаме към това:

  • Какво предстои и защо го правим?
  • Какво значение има това за всеки един това умение?
  • За какво да внимават, когато дават обратна връзка на съучениците си и др.

Стъпка 2 – Оценяване

Учениците оценяват представянето си, като си дават обратна връзка защо поставят тази оценка и как представянето може да се подобри.

Стъпка 3 – Рефлексия

Важно е да има рефлексия след всяка такава дейност, защото това повишава осъзнатото учене на учениците.

Може да правим “контролна” рефлексия в края на часа и да попитаме учениците “С какво се справяте добре?” и “Какво има нужда да подобрите?”.

За голям период от време обаче, е хубаво да има планирани “големи спирки” за осмисляне, в които да вземат участие всички. Нека се изслушат как е минал този период за тях, какви трудности са срещнали по отношение на ученето и напредъка им и какво е останало неясно. Важно е и учителят, и учениците да споделят какви са техните големи научени уроци.

Финални думи

Даването на оценка и обратна връзка по критерии е ключът към това учениците да учат осъзнато и да поставят сами цели пред себе си. Ако искате мотивирани и ангажирани ученици, изпробвайте тази практика!

 

Допълнителни материали:

Обратна връзка Сандвич – Презентиране

Слушам те – Обратна връзка

Слушам те!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали