РЕФЛЕКСИЯ

ОБЩА РАМКА ЗА РЕФЛЕКСИИ

Какво е рефлексия с учениците?

Рефлексия

Reflection (идва от физиката) – отражение, обръщане назад, отразяване. Способността на човека да осмисля своето вътрешно преживяване във взаимодействията и действията си с останалия свят

Ние като учители и хора, които не спират да анализират своя път и да взимат осъзнати решения сме в непрестанен процес на рефлексия. 

Структурираната рефлексия за учениците ни може да работи в посока на това те да са отговорни за собственото си учене, да познават своите емоции и причината за появата им, както и да съдейства за това учениците да стават по-добри в способността си да разбират поведението и емоциите на другите, да се свързват с тях. 

Най общо схемата на процеса по рефлексия включва тези елементи:

Рефлексия

Рамката е известна като Цикъл на Колб.

А това е нашето любимо обяснение за рефлексия от ученици:

Джон Дюи позиционира рефлексията  като ключов инструмент за осмисляне на знания и опит, т.е. за когнитивно и емоционално развитие още в средата на ХХ век. 

Рефлексия

Кои са елементите на рефлексията?

 • Има цел, свързана с преживяването на участника/участниците (подходящи глаголи за цели при рефлексия: осмислят; рефлектират; оценяват участието си; дават алтернатива за поведението си; подхождат критично към поведението си; осмислят силните си страни; поставят си следващи стъпки за…)

  • откъде сме тръгнали и докъде сме стигнали;
  • цялостното преживяване на учениците в часовете;
  • процесът на учене / развиване (какво ме затрудни, с какво се справих лесно);
  • действията на учителя в класната стая и как те са повлияли на ученето на учениците;
 • Дизаинът е интересен и различен, за да ангажира учениците (има момент на творчество или е в нестандартен формат с картинки, снимки, песен, дискусия, има среда за споделяне, норми на изслушване, изказване). Идеи за дизайна можете да видите в следващите части. 

 • Рефлексията се спира на основни Въпроси. По-долу може да видите примери, от вас зависи кои въпроси да изберете и колко на брой да бъдат:
  • 3.1 Какво се случи? (Какво преживяхме?) Как подходи в Х дейност (момент)?
  • 3.2 Как се чувстваше през това време? Как се чувстваха другите?
  • 3.3. Как тези (споменатите) емоции те накараха да реагираш? /Какво направи? Какво направиха другите? 
  • 3.4. Какъв е резултатът от твоите действия/действията на другите? 
  • 3.5. Какво различно нещо би направил следващия път? Защо? 
  • 3.6. Какво ни учи тази ситуация за емоциите? А за ХХХ (темата/случката)?
  • 3.7. Какво искаш да научиш/развиеш/промениш у себе си/ у другите в резултат на това преживяване?  Какво следва? Какво означава това за теб? Какво си взимаш на база на споделеното/преживяното?

ВИДОВЕ РЕФЛЕКСИЯ

Рефлексия

Важно е да помним, че рефлексията не е статично/единично събитие – като 30’ дискусия в края на седмицата или изходен билет с 3 въпроса за часа. Тя се случва непрестанно формално и неформално

Може да включва блогове, влогове, дневници, разговори (индив. и групова), есета, кратки кръгчета за споделяне, или практики на възстановителното правосъдие, когато рефлектираме заедно с учениците, които са били жертва и с насилника (поотделно).

Някои съвети при планиране на рефлексия

Добрите въпроси са: 

  • отворени – нямат “верен” и “грешен” отговор;
  • валидни за конкретен участник в ситуацията или за всички участници (зависи от целта); 

Рефлексии през конкретни въпроси

Някои съвети при провеждане на рефлексия