Стратегии

СТРАТЕГИИ за провеждане на рефлексия

Стратегия 1

Седмична рефлексия с въпроси

Беше предизвикателна седмица за всеки от нас. Време е да видим какво се случи и как се чувстваме след това. 

1. Всеки мисли самостоятелно 

  • 1.1 Как се справих в училище тази седмица? Какво научих? Защо?
  • 1.2 Как се чувствам, какво изпитвам в момента? 
  • 1.3 Как това, което изпитвам като емоция се свързва с преживяването ми? 
  • 1.4 Какво мога да направя различно през следващата седмица?
  • 1.5 Как се чувствах със своите съученици? Кое преживяване беше най-силно за мен с класа през изминалата седмица? 
  • 1.6 Как мога да помогна на класа си да се чувства по-успешен и да учи?

2. Споделяне по двойки

  • 2.1 Намери съученик, с който се чувстваш спокоен да споделяш. Разкажи му за точките, които избираш да споделиш от първата самостоятелна част.
  • 2.2 Не забравяй да бъдеш уважителен и добронамерен, когато изслушваш другия. Не го прекъсвай. 

3. Напишете като двойка кое ще направите заедно следващата седмица, за да се чувствате успешни и да учите? Запишете го на лепящо листче и го сложете на листа до вратата. 

В началото на следващата седмица припомняме за този списък и припомняме в края на следващата седмица за него.

Стратегия 2

Идеи за моментна рефлексия

Как мога да визуализирам, назова и изразя емоцията си, как мога да се успокоя и да се балансирам. Тук можете да видите идеи за справяне с гнева, бъдете креативни и създайте подобни за други емоции. 

Стратегии
Стратегии
Стратегии
Стратегии

Стратегия 3

Рефлексия по опори

(в думи и/или картини) 

 

Чувствам се добре, когато …

Преди  … , но сега …

Две неща, които ще запомня от това, което научих през последните 6 месеца, са …

Стратегия, която наистина ми помогна да уча/да контролирам емоциите си/да разбирам себе си по-добре, е …

Ако можех да направя нещо отново по различен начин, бих …

Едно нещо, което наистина искам да науча, е …

Стратегии

Стратегия 4

3 въпроса

Какво?  преживях, научих, изпитах;

И какво от това?  – защо това е важно за мен и моето развитие;

А сега какво?  – как ще се отрази това на бъдещето ми развитие, учене, работа, отношения.

Стратегии

Стратегия 5

Пирамида

Пирамидата може да включва четири нива (но може да съкратим и до 3). 

При тази стратегия е възможно да включите различни въпроси, според фокуса на вашата рефлексия. 

Започваме отдолу нагоре, като следваме формата на пирамидата.

Примерните въпроси от картинката както следва са: 

Желателно последният въпрос да е насочен към нещо, което остава – умение, спомен, нагласа, конкретно знание, преживяване (пр:“Днес от този час си взимам…” ).

Стратегии

Стратегия 6

Зарче
Стратегии

 Алтернатива за онлайн среда: https://freeonlinedice.com/ 

Стратегия 7

Петте пръста
Стратегии
Пример: 5 въпроса за самоконтрол

Стратегия 8

WOOP
Стратегии
Стратегии

Абревиатурата, преведена на български език, означава желаниерезултатпрепятствиеплан

Това е стратегия, която може да се използва както за нещо, което сме преживели (рефлексия), така и за нещо, което ни предстои да се случи (целеполагане). 

Когато използваме стратегията за рефлектиране върху изминало събитие, сменяме времето на въпросите като извеждаме какво не е сработило и как бихме го направили по-различно следващия път, какво научих и ще използвам за в бъдеще:

W = wish (какво искам/исках) 

O = outcome (какъв резултат си представям/представях) 

O = obstacle (какви препятствия бих могъл/ла да срещна/срещнах)

P = plan (какъв план имам за постигане на целта/имах)

Когато използваме стратегията за целеполагане, т.е. нещо което ни предстои да се случи (това може да е дългосрочна или по-скорошна цел): 

Стратегия 9

Писмена рефлексия върху цитат
(есе, параграф, стихотворение, комикс и др.)

“Ние не се учим от преживяването…Ние се учим от рефлексията върху преживяването.”– Джон Дюи

„Докато не осъзнаете несъзнаваното, то ще насочва живота ви, а вие ще го наричате съдба.“– Карл Юнг

„Който контролира другите, може да е могъщ, но който контролира себе си е още по-силен.“– Лао Дзъ

„Емоциите ти те правят човек. Дори неприятните имат цел. Не ги заключвай. Ако ги игнорираш, те просто стават по-силни и по-ядосани. “– Сабаа Тахир

Стратегия 10

Рефлексия върху данни

Стъпвайки върху данните от въпросник, критериална матрица или нещо друго. 

Използваме някоя от стратегиите по-горе. 

РЕСУРСИ

Още примери
Видео от рефлексия с ученици

Рефлексия върху рефлексията във вашата класна стая

Една СТРАТЕГИЯ за рефлексия (която съм пробвал вече)

Един голям ВЪПРОС (относно рефлексията, на който искам да си отговоря)

Едно ключово разбиране за рефлексията (на база опита ми и прочетеното в предварителната подготовка)