Как да разкриваме подвеждащи източници на информация?

Редица международни организации виждат лъжливата и подвеждаща информация в интернет като реална заплаха за демокрацията и социалния ред на локално и на глобално ниво. Затова заедно с водещи обучителни центрове разработват обучения и ресурси в помощ на учители и ученици за търсене и различаване на истина от неистина в интернет пространството. 

В крак с новостите по темата статията синтезира някои идеи и възможности за разкриване на подвеждаща, изкривена или невярна информация, които може да приложите във всеки учебен час и почти за всяка възраст.

Прилагане на тристепенна проверка на източника на информация

Тристепенната проверка се състои от три въпроса, които учениците свикват да си задават при работа с информация:

  1. Кой стои зад информацията/сайта? Посочен ли е адрес за контакт, в коя държава/ кой град, актуални ли са, представени ли са собствениците или ръководителите на медията (източника на информация), в каква връзка са те с други политически, финансови, обществени и др. личности и организации, има ли препратки от и към техния сайт?
  2. Какви са доказателствата? Посочени ли са факти, или само мнения и емоционални разкази? Отговаря ли информацията на въпросите: кой, кога, къде, какво, защо и как? Достоверни ли са снимките и данните? Представят ли различни гледни точки и успяват ли да обосноват своите тези логично?  
  3. Какво казват другите източници на информация за тях? Разпознаваеми ли са и уважавани ли са като източник на информация в тяхната сфера? Имат ли актуален профил в социалните мрежи? Какви са коментарите за тях? 

Странично четене

Прилагане на т.нар. латерално (lateral reading) или странично четене за проверка на източника на информация и неговата надеждност. Проследяването на сайтове за проверка на факти показва, че най-добрият начин да проучите един уебсайт е страничното четене – оставяте сайта, за да видите какво казват другите цифрови източници за него. Специално разработени уроци на английски език и серия от структурирани дейности по темата помагат на учителите да развият и подобрят уменията за странично четене на своите ученици. Научават се да търсят какво другите уебсайтове казват за даден източник и се запознават с ресурси, които да използват, когато четат странично: Wikipedia, новинарски истории, уебсайтове на организации за проверка на факти и др.

Създаване на фалшиви новини

Предложете на учениците си да създадат собствени фалшиви новини. Може да използвате играта две истини и една лъжа (или вариант с две лъжи и една истина), при която учениците създават кратки новини, от които  две са истини и една е лъжа (или обратното). Представят ги на съучениците си и те трябва да разпознаят кои са истини и кои – лъжа. Създаването на игрови (примерни) фалшиви новини подготвя учениците за реалния живот и ги прави чувствителни към детайлите и уловките. Подобни игри са разработени от университета в Кеймбридж, който е установил, че образоването на хората относно техниките, използвани за разпространение на фалшиво и подвеждащо съдържание в социалните медии, увеличава способността им да идентифицират и пренебрегват подобно съдържание в бъдеще. Играта Bad News стартира през 2018 г. и е играна над един милион пъти, но засега е само с английска версия.

Европейската асоциация за зрителски интереси (European Association for Viewers Interests- EAVI) предлага игра за разпознаване на фалшиви новини и речник на най-често използваните понятия (заблуда, подвеждане, модификация на съдържание, измама). Ресурсът е адаптирани на български език и може да го откриете тук.

 

Повече информация и идеи по темата може да намерите в ръководството на ОИСР:

Lesher, M., H. Pawelec and A. Desai (2022), “Disentangling untruths online: Creators, spreaders and how to stop them”, Going Digital Toolkit Note, No. 23, https://goingdigital.oecd.org/data/notes/No23_ToolkitNote_UntruthsOnline.pdf.

Още полезни статии:

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали