fbpx
Математическа грамотност

Задаване на характерни математически въпроси

Задаване на характерни математически въпроси

Важно е да изградим у учениците си навик как да подхождат към непознати за тях проблеми. Въпросите по-долу са типични математически въпроси, които помагат за ориентиране в ситуация. Затова колкото по-често ги задаваме в час, толкова в по-голяма степен развиваме у учениците нагласата да поставят информацията/данните/задачата в контекст и да търсят връзки.

  • Колко?
  • По колко начина?
  • Кое е най-голямо/най-малко?
  • Какво е общото между…?
  • Какви свойства има?
  • Виждал ли съм подобно нещо преди и къде?
  • Кое е същественото?
  • Защо този метод е приложим тук?

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.