5 идеи за развиване на екологично гражданство в училище

Екологичното гражданство е част от съвременното космополитно образование и се основава на концепцията за екологичния отпечатък или иначе казано за въздействието на хората върху околната среда и екологичните системи. В един екологично крехък и взаимозависим свят няма по-основателна причина да насочим вниманието на учениците към ролята им, а и на всеки от нас, за намаляване на негативния екологичен отпечатък и за опазване на околната среда чрез опазване на горите, водите, почвите, растенията и животните около нас и чрез рециклиране на отпадъците и намаляване на източниците на замърсяване.

„Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я взимаме назаем от нашите деца“. Затова независимо дали ще използвате Денят на Земята – 22 април или друг ден покрай местните и националните кампании за пролетно почистване, тук представяме няколко идеи за развиване на екологичното гражданство на вашите ученици. Можете да ги приложите, както в час на класа, така и в часовете по биология и здравно образование, география, английски език, гражданско образование или в извънкласни дейности по време на някой от присъствените, но неучебни дни в училище.

1. Разделно събиране на отпадъци

Ако още не сте поставили поне три кошчета за боклук в стаята си и не сте приложили принципите за разделно събиране на отпадъци, сега е моментът да започнете. Помислете дали и как това може да се приложи за цялото училище, така че впоследствие трите кошчета да не отиват в един общ плик за отпадъци. Ако в близост имате фирма, която би могла да рециклира част от този отпадък и да разкаже на учениците ви за ползата от тях, това би ги мотивирало да продължат да събират разделно. Но дори и да не успеете да намерите такава фирма, ако договорите в близост до училище да има контейнери за разделно събиране на отпадъци, това ще е стъпка към създаването на важни навици за бъдещето на вашите ученици и на цялата училищна общност. Въвлечете учениците в процеса, нека заедно с навиците си да развиват и гражданската си активност.

2. Пролетно (а защо не и целогодишно) почистване

Организирайте почистване на местност/и около училището – паркове, градинки или природни обекти. Нека се опитаме да променим мисленето, че поддържането на чистота е само нечия фирмена или общинска отговорност. Поговорете с учениците за личната и за колективната отговорност (и безотговорност) в поддържането на чистота в и около градската среда, горите и пътищата. Нека те да предложат мерки, които да изпратите с официално писмо до общината. 

3. Нулев отпадък

Представете „философията за нулевия отпадък“ и ангажирайте учениците си с нея. Тук споделяме основните принципи:

 • Откажи се от ненужното потребление: не използвай пластмасова чаша, ако можеш да използваш стъклена или не използвай найлонова торба, когато можеш да използваш текстилна.
 • Намали потреблението: не купувай неща, от които нямаш нужда – дрехи, храна, предмети и др.
 • Ползвай отново: например използвай „гръбчета“, т.е. хартия, на която едната страна е напечатана, но можеш да ползваш свободната страна за чернова или за някакви бележки.
 • Рециклирай всичко онова, което не си успял да откажеш, да намалиш или да използваш повторно.
  Освен познатите контейнери за хартия, стъкло и пластмаса, не забравяй да проучиш къде около теб има контейнер за дрехи и къде е най-близкото място за събиране на използвани батерии или битови уреди.
 • Компостирай или намери начин с остатъците от твоята храна или поне с част от нея да нахраниш домашни или бездомни животни.

4. Време за еко-дискусия

Организирайте дискусия на екологична тема, за въведение може да използвате някой от следните филми:

  1. Little Big Changes/ ECOFILM FESTIVAL 2012 (без думи)
  2. Ecology animation for kids (без думи)
  3. Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis  (на английски език)

5. Давайте личен пример!

Бъдете ангажиран/а с темата за опазването на околната среда, като:

 • потърсите фирма, неправителствена организация или подразделение на държавно горско стопанство и засадите гора на вашия клас, за която да се грижите;
 • създадете изложба с картини или инсталации от рециклирани материали;
 • организирате викторини, свързани с познанията за опазване на околната среда и рециклирането на отпадъци;
 • прилагате философията за нулев отпадък;
 • показвате любовта си към природата и я предавате на учениците си.

Повече за екологичното гражданство (ecological citizenship) и за приликите и разликите с защитата на околната среда (environmental citizenship) може да прочетете в статията на Humphreys, David: Environmental and ecological citizenship in civil society. The International Spectator, (2009). 44(1) pp. 171–183.

Още полезни статии:

STEM

Защо и как да компостираме?

Компостирането е забавен и възнаграждаващ начин да върнем това, което сме взели от Земята. В настоящия експеримент децата научават защо и как да компостират, докато

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали