“Празникът – моят и на другите”

[bwl_pvm /]

България е държава с богата история и култура. Земята ни е населявана още от древни времена от различни народи, които са оставили своята следа в днешното население. Съвременното ни общество е пъстро и цветно – в границите на страната ни съжителстват различни етноси, изповядват се различни религии и се говорят различни езици и диалекти. Това културно многообразие се вижда много ясно и в училищата. 

Често обаче учениците не са толерантни едни към други. Липсата на приемственост води или до обособяване на групи деца, които са задружни, но изолирани от мнозинството; или на така наречените “аутсайдери”, които не принадлежат към никоя задруга. 

Подобен е случаят в Средно училище “Отец Паисий”, град Куклен, когато през 2014 г. работа там започва Дияна Шекерова – учител по български език и литература (БЕЛ). В коридорите тя често чува обиди на етническа основа, въпреки че в града мирно съжителстват три от най-многочислените етноса в България – българи, турци и роми. Но вместо липсващата толерантност да я обезкуражи, я вдъхновява и в главата ѝ се появява идеята за проектно-базираното обучение “Празникът – моят и на другия до мен. Фолклорно-празничен календар”, който завършва с открит урок.

Ако искате да развиете толерантност във вашите ученици, или да сплотите вашите ученици от различни етноси, или да преподавате фолклор в 5. клас по иновативен начин – настанете се удобно на стола, защото сте на правилното място!

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име: ПБО и открит урок “Празникът – моят и на другия до мен. Фолклорно-празничен календар”

За кого е подходяща: прогимназия, V клас

Необходими материали: характерни костюми, автентични предмети от бита, характерни ястия, символи на конкретни етноси, сценарий, презентация и материали за изработка всеки един от продуктите

Цели:

 • постигане на успешна социална реализация на учениците от етническите малцинства като се включат в дейности по проекта;
 • повишаване мотивацията за учене на всички ученици;
 • ангажиране на родителите в образователния процес;
 • повишаване на ангажираността в час;
 • развиване на критично мислене, креативност, способности за решаване на проблеми, работа в екип, комуникационни умения, презентационни умения, рефлексия, самоанализ и самооценка;
 • развиване на толерантност и приемственост в трите групи ученици – българи, турци и роми.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Проектно-базираното обучение “Празникът – моят и на другия до мен” се превръща в традиционно за практиката на Дияна Шекерова. Тя го провежда всяка година от 2014 г. насам, като изключение прави само периодът на онлайн обучение по време на пандемията от COVID-19. Поредицата от уроци завършва с открит урок, който се превръща в празник на многообразието, както за учениците от 5. клас, така и училищната общност и населението на Куклен въобще. 

Тъй като практиката е всеобхватна, ще разгледаме последователно подготвителния етап, хода на урока, резултатите и оценяването на проекта. 

Подготвителен етап

По време на подготвителния етап учениците събират всички необходими материали, за да реализират открития урок “Празникът – моят и на другия до мен”. Периодът обхваща месеците от октомври до февруари. По време на работата г-жа Шекерова оставя учениците да работят самостоятелно по по-голямата част от задачите си, насърчава ги да търсят подкрепа от своите семейства и близки. Самата тя се включва активно в контрола, седмичните отчети на екипите, проверката и редакцията на сценариите и презентацията, подкрепя децата и при подреждането на изложбите. Нека да видим как протича подготовката стъпка по стъпка. 

Снимка 1. Екип от ученици представя Бъдни вечер

Първата стъпка от този етап е разпределянето на учениците в екипи. Петокласниците имат възможност сами да изберат своя екип, но единственото условие на учителката е във всеки отбор да има представител на трите етноса – български, турски, ромски. 

След като се формират екипите, следва втората стъпка – разделяне на работата по групите. “Тук планирам две възможности – всеки етнос да разучи своите празници или всеки етнос да разучи празниците на другите и да направи празничен календар на другия етнос. Например турският етнос да направи празничен календар на българския, ромския – на турския, българския – на ромския. Допълнителната задача, която поставям е по желание да се направят два допълнителни празнични календара – на арменския и еврейския етнос”, споделя г-жа Шекерова. 

Третата стъпка е събиране на материали за етносите и техните празници. Тук децата активно интервюират родителите си, ходят на гости на своите съученици от другите етноси, присъстват на определени празници в дома на съотборниците си и помагат при приготвяне на традиционните им ястия. Целта е да се запознаят и потопят изцяло в друга култура, различна от тяхната. За да се постигне тази цел, учениците се запознават и разговарят и с представители на различни фондации и неправителствени организации. Тук може да се осъществи предметна връзка с часовете по история и география.

След като имат необходимата информация е време за стъпка четири – обработка на материалите за календара. В тази стъпка активно се включват и родителите на петокласниците, които им помагат в творческия процес. 

Тъй като проектът завършва с открит урок, по време на който всеки празник ще бъде представен като драматизация, следващата пета стъпка е изготвяне на сценарии за избраните празници на всичкиетноси. Учениците е екипът си разпределят ролите в постановките за български, турски и ромски празници. 

Стъпка номер шест е снабдяване с подходящи традиционни облекла за представяне на празниците. Децата намират характерни костюми – шалвари, носии и други от баби, дядовци, родители, роднини, познати, а ако не открият – ушиват ги с помощта на своите близки. 

“Така например НПО Инди Рома зае ромски костюми на децата, за да могат да изпълнят танца си с характерно облекло”, разказва учителката. 

Следващата седма стъпка е посветена на музиката – учениците подбират подходяща музика, която да озвучи открития урок, разучават и подготвят традиционен танц. Учениците са подкрепяни активно от учителите по музика и физическо възпитание и спорт в училище.

По време на осмата стъпка, петокласниците изработват много продукти – календара, сценарий за събитието, презентация, която да върви по време на открития урок, покани за гостите (родители, близки, учители, директори, кмет, заместник-кмет, общински представители и представители на неправителствения сектор) и медиите. Учениците работят активно по тази стъпка в часовете по информационни технологии.

Деветата стъпка е подготовка на “Изложба на символите на етносите”. Тази стъпка се реализира в часовете по изобразително изкуство и домашен бит и техника. Задачата на учениците е да представят характерни символи за своя етнос. “Българчетата изработваха мартеници, великденски яйца, сурвачки и кукерски маски. Ромчетата ни показаха сурвачки за Банго Васил и традиционни облекла. А турците донесоха Корана, броеници, молитвени килимчета, чашки за кафе, облекла. След това всяка група подрежди изложба от предметите, които сама е изработила или е събрала от своите дядовци, баби, майки, лели”, разказва г-жа Шекерова. 

Десетата и финална стъпка от подготовката е подреждане на “Кулинарна изложба”. Целта е да се покажат традиционни ястия на етническите групи. Много от откритите рецепти се приготвят в часовете по готварство, част от програмата на Домашен бит и техника. 

Ход на урока

На открития урок идват много гости, а с течение на времето “Празникът – моят и на другия до мен” се превръща в очаквано събитие, с голям обществен отзвук и медиен интерес. Ето как протича събитието: 

1. Посрещане на гостите. На влизане всеки гост се посреща от ученици с питка, мед и сол. В залата звучи винаги фолклорна музика, като в една от годините това е “Притури са планината” на Стефка Съботинова.

2. Откриване на урока. Дияна Шекерова запознава аудиторията с целите на проекта и провокира кратка дискусия, която да отговори на въпроси като:

 • Какво представляват календарът, делникът, празникът?
 • За какво служи слънчевият календар? А лунният?
 • Какво отчита слънчево-лунният календар?
 • Защо празничният календар се отличава от астрономическия?
 • Кой празник е официален, неофициален, народен, религиозен, национален?
 • Кой е националният празник на Република България?
 • Кои са причините за появата на календара?
 • Какво представлява ритуалът?
 • Кои са четирите важни момента в годината, свързани с празниците?
 • Кои са основните празници от фолклорния традиционен календар на различните етноси, живеещи в България – Коледа, Великден, Пасха, Курбан байрам, Банго Васил, Гергьовден?
 • Кои големи празници са тясно свързани?
 • Защо са възникнали празниците?

Снимка 2. Мултикултурен отбор от ученици влизат в ролята на коледари.

3. Следва представяне на основните празници на различните етноси в училище. По време на представянето има водещ – ученик, който обявява всеки етнос, и презентация, даваща допълнителна информация за празниците.

Всеки празник се представя чрез драматизации, подготвени от учениците. Важно уточнение е, че през годините се представят различни празници, но в рамките на статията ще представим драматизациите от едно от изданията на открития урок.

 • Българският етнос представя драматизация на Бъдни вечер и Коледа. Учениците влизат в ролите на баба, дядо, майка, баща, деца и коледари.

Обстановката е битова – има софра с традиционни постни ястия – питка с късмети, пълнени чушки, постни сарми, боб, жито, ошав, плодове, тиквеник, ядки; има също и черги, коледна елха и огнище. Петокласниците са облечени в народни носии, а коледарите носят геги.

На фона на презентацията и музиката надникваме в дома на баба Йоана и дядо Гошо, за да видим как те посрещат празника. Вечерята се прекажда, а от разговора на трапезата научаваме интересни факти за Бъдни вечер и Коледа и за обичаите, свързани с тях.

Представянето на българския етнос завършва с ученическо изпълнение на родопска песен.

 • Турският етнос представя два от най-важните празници в мюсюлманския свят – Рамазан байрам и Курбан байрам.

Учениците са облечени в традиционни турски облекла, а на масата има баклава, мекици, къпана баница, капама и кадаиф.

Изпълняват се всички ритуали при посрещане на гостите в къщата на дядо Ердем и баба Елис – целуване на ръка, поздрав, даване на пари. От разговора на масата научаваме всичко, което е свързано с двата празника: как се почита празникът Рамазан байрам, кога се празнува Курбан байрам, какво се готви, защо е празник на жертвоприношението, легендата за Ибрахим, ритуала на измиването, спазване на молитвите.

Представянето на турския етнос завършва с турско хоро, на което се хващат деца, независимо към коя етническа група спадат.

Снимка 3. Учениците представят Рамазан байрам

 • Ромският етнос представя празнуване на Банго Васил.

Учениците са облечени с традиционни облекла и сядат около трапеза, на която има пълнена пуйка, кекс, пита, сарми, баница с късмети и вино.

От техния разговор научаваме кога и колко дни се празнува Банго Васил, защо празникът се нарича така, каква е легендата за Банго Васил, как ромите се подготвят за празника, какви са обичаите им на вечеря, защо до полунощ вратите на къщата трябва да са здраво залостени и как се поздравяват ромите на Банго Васил.

Представянето на ромския етнос завършва с традиционна ромска музика и характерния танц за етноса – кючек.

Снимка 4. Отбор от ученици представят Банго Васил

4. Преходът към заключителната част се осъществява с песента „Гергьовден”.

5. Урокът завършва с представяне на Гергьовден и Баба Марта.

Гергьовден – за другите етноси съответно носи имената Хъдърлез и Едерлези – е празник, който има различни традиции при трите етноса, а Баба Марта е празник на цялата българска нация.

6. Посещение на двете изложби – на символите на всеки етнос и кулинарната.

Снимка 5. Представяне на ромски танц

Резултати

Благодарение на вече традиционния открит урок “Празникът – моят и на другия до мен”, е създадена учеща се общност, в която ученици от всички етноси, техните учители и родители си сътрудничат активно.

В процеса на работа учениците покриват предметното знание, заложено в учебното съдържание, развиват много умения през изготвянето на много продукти – празничен календар на етносите, покана за гости, прессъобщение, презентация за представяне на етносите, сценарий за драматизация, драматизация на избрани празници, предмети за изложба на символите и традиционни ястия за кулинарна изложба.

Снимка 6. Кадри от “Изложба на символите на етносите”

Оценяване

При поставянето на оценка г-жа Шекерова отчита всичките постижения на своите ученици – участието в проекта и театралните постановки, успеваемостта в екипа, участието в изготвянето на презентацията и презентационните умения. Вземайки предвид представянето на всеки ученик, всеки получава индивидуална оценка за собственото си представяне и групова оценка.

Друг важен компонент е самооценката, която не се изразява в число, а в самоанализ. След открития урок, учителката провежда рефлексия с класа, за да обсъдят лично преживяване на всеки един, мнението им за представянето на класа, да анализират какви нови знания и умения са получили.

В кратък период след края на проекто-базираното обучение, преподавателката провежда и писмено изпитване, за да измери предметните знания на учениците. “Успеваемостта е много висока и децата знаят много повече, в сравнение с просто прочитане на материал от учебника”, разказва Дияна Шекерова.

Снимка 7. Петокласниците и техните гости си похапват от кулинарната изложба

ЗАЩО ДА ОПИТАТЕ ТАЗИ ПРАКТИКА

Още след първото издание на “Празникът – моят и на другия до мен” етническото напрежение в училище намалява осезаемо, а днес от него няма и следа. Учениците са приятели и за тях няма значение от какъв произход е човекът, които седи до тях в училищния стол или на чина.

Освен развитието на приемственост у децата, учениците имат много по-висока мотивация за учене. Опитът на г-жа Шекерова показва, че “когато се довериш на децата и им покажеш уважение, те работят много усърдно, за да докажат, че го заслужават”.

Също така, проектът дава възможност за множество междупредметни връзки – с география, история, домашен бит и техника, музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт и информационни технологии.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ 

Едно от основните притеснения на учителката, автор на практиката, е дали ще се получи кулинарната изложба. Тя избира да се довери на учениците и техните семейства и остава приятно изненадана – във всяко едно издание на открития урок, родителите се включват активно и носят и подреждат различни кулинарни шедьоври – турско кафе, агне за Гергьовден, баници, питки, капами и всякакви други изкушения, които се харесват от всички, независимо от етническия произход.

Друга насока за последователна работа е редовна проверка на напредъка на учениците – открили ли са обичаи, повтарят ли се, какви думички ще кажат децата, открили ли са костюми и т.н. Въпреки че г-жа Шекерова поставя учениците си в центъра на проекта и ги оставя да бъдат самостоятелни, тя ръководи петокласниците, насочва ги и ги подкрепя с редакция и обратна връзка.

Ако във вашето училище няма ученици от други етноси (което е малко вероятно), вие все пак можете да проведете урока, защото винаги е полезно за децата да научат повече за културите в България. Пободен тип дейности имат дълбок смисъл и значение и подкрепят обществото ни като цяло, особено днес, когато живеем в мултукултурна среда повече от всякога!

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Нина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Оценявания

Оценяване след интегрирана обратна връзка

Ученикът предава първата версия на своята работа. Учителят я проверява, дава насоки и коментира как да бъде подобрена. Ученикът интегрира обратната връзка в конкретен срок

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x