“Празникът – моят и на другите”

България е държава с богата история и култура. Земята ни е населявана още от древни времена от различни народи, които са оставили своята следа в днешното население. Съвременното ни общество е пъстро и цветно – в границите на страната ни съжителстват различни етноси, изповядват се различни религии и се говорят различни езици и диалекти. Това културно многообразие се вижда много ясно и в училищата. 

Често обаче учениците не са толерантни едни към други. Липсата на приемственост води или до обособяване на групи деца, които са задружни, но изолирани от мнозинството; или на така наречените “аутсайдери”, които не принадлежат към никоя задруга. 

Подобен е случаят в Средно училище “Отец Паисий”, град Куклен, когато през 2014 г. работа там започва Дияна Шекерова – учител по български език и литература (БЕЛ). В коридорите тя често чува обиди на етническа основа, въпреки че в града мирно съжителстват три от най-многочислените етноса в България – българи, турци и роми. Но вместо липсващата толерантност да я обезкуражи, я вдъхновява и в главата ѝ се появява идеята за проектно-базираното обучение “Празникът – моят и на другия до мен. Фолклорно-празничен календар”, който завършва с открит урок.

Ако искате да развиете толерантност във вашите ученици, или да сплотите вашите ученици от различни етноси, или да преподавате фолклор в 5. клас по иновативен начин – настанете се удобно на стола, защото сте на правилното място!

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име: ПБО и открит урок “Празникът – моят и на другия до мен. Фолклорно-празничен календар”

За кого е подходяща: прогимназия, V клас

Необходими материали: характерни костюми, автентични предмети от бита, характерни ястия, символи на конкретни етноси, сценарий, презентация и материали за изработка всеки един от продуктите

Цели:

 • постигане на успешна социална реализация на учениците от етническите малцинства като се включат в дейности по проекта;
 • повишаване мотивацията за учене на всички ученици;
 • ангажиране на родителите в образователния процес;
 • повишаване на ангажираността в час;
 • развиване на критично мислене, креативност, способности за решаване на проблеми, работа в екип, комуникационни умения, презентационни умения, рефлексия, самоанализ и самооценка;
 • развиване на толерантност и приемственост в трите групи ученици – българи, турци и роми.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Проектно-базираното обучение “Празникът – моят и на другия до мен” се превръща в традиционно за практиката на Дияна Шекерова. Тя го провежда всяка година от 2014 г. насам, като изключение прави само периодът на онлайн обучение по време на пандемията от COVID-19. Поредицата от уроци завършва с открит урок, който се превръща в празник на многообразието, както за учениците от 5. клас, така и училищната общност и населението на Куклен въобще. 

Тъй като практиката е всеобхватна, ще разгледаме последователно подготвителния етап, хода на урока, резултатите и оценяването на проекта. 

Подготвителен етап

По време на подготвителния етап учениците събират всички необходими материали, за да реализират открития урок “Празникът – моят и на другия до мен”. Периодът обхваща месеците от октомври до февруари. По време на работата г-жа Шекерова оставя учениците да работят самостоятелно по по-голямата част от задачите си, насърчава ги да търсят подкрепа от своите семейства и близки. Самата тя се включва активно в контрола, седмичните отчети на екипите, проверката и редакцията на сценариите и презентацията, подкрепя децата и при подреждането на изложбите. Нека да видим как протича подготовката стъпка по стъпка. 

Снимка 1. Екип от ученици представя Бъдни вечер

“Празникът - моят и на другите”

Първата стъпка от този етап е разпределянето на учениците в екипи. Петокласниците имат възможност сами да изберат своя екип, но единственото условие на учителката е във всеки отбор да има представител на трите етноса – български, турски, ромски. 

След като се формират екипите, следва втората стъпка – разделяне на работата по групите. “Тук планирам две възможности – всеки етнос да разучи своите празници или всеки етнос да разучи празниците на другите и да направи празничен календар на другия етнос. Например турският етнос да направи празничен календар на българския, ромския – на турския, българския – на ромския. Допълнителната задача, която поставям е по желание да се направят два допълнителни празнични календара – на арменския и еврейския етнос”, споделя г-жа Шекерова. 

Третата стъпка е събиране на материали за етносите и техните празници. Тук децата активно интервюират родителите си, ходят на гости на своите съученици от другите етноси, присъстват на определени празници в дома на съотборниците си и помагат при приготвяне на традиционните им ястия. Целта е да се запознаят и потопят изцяло в друга култура, различна от тяхната. За да се постигне тази цел, учениците се запознават и разговарят и с представители на различни фондации и неправителствени организации. Тук може да се осъществи предметна връзка с часовете по история и география.

След като имат необходимата информация е време за стъпка четири – обработка на материалите за календара. В тази стъпка активно се включват и родителите на петокласниците, които им помагат в творческия процес. 

Тъй като проектът завършва с открит урок, по време на който всеки празник ще бъде представен като драматизация, следващата пета стъпка е изготвяне на сценарии за избраните празници на всичкиетноси. Учениците е екипът си разпределят ролите в постановките за български, турски и ромски празници. 

Стъпка номер шест е снабдяване с подходящи традиционни облекла за представяне на празниците. Децата намират характерни костюми – шалвари, носии и други от баби, дядовци, родители, роднини, познати, а ако не открият – ушиват ги с помощта на своите близки. 

“Така например НПО Инди Рома зае ромски костюми на децата, за да могат да изпълнят танца си с характерно облекло”, разказва учителката. 

Следващата седма стъпка е посветена на музиката – учениците подбират подходяща музика, която да озвучи открития урок, разучават и подготвят традиционен танц. Учениците са подкрепяни активно от учителите по музика и физическо възпитание и спорт в училище.

По време на осмата стъпка, петокласниците изработват много продукти – календара, сценарий за събитието, презентация, която да върви по време на открития урок, покани за гостите (родители, близки, учители, директори, кмет, заместник-кмет, общински представители и представители на неправителствения сектор) и медиите. Учениците работят активно по тази стъпка в часовете по информационни технологии.

Деветата стъпка е подготовка на “Изложба на символите на етносите”. Тази стъпка се реализира в часовете по изобразително изкуство и домашен бит и техника. Задачата на учениците е да представят характерни символи за своя етнос. “Българчетата изработваха мартеници, великденски яйца, сурвачки и кукерски маски. Ромчетата ни показаха сурвачки за Банго Васил и традиционни облекла. А турците донесоха Корана, броеници, молитвени килимчета, чашки за кафе, облекла. След това всяка група подрежди изложба от предметите, които сама е изработила или е събрала от своите дядовци, баби, майки, лели”, разказва г-жа Шекерова. 

Десетата и финална стъпка от подготовката е подреждане на “Кулинарна изложба”. Целта е да се покажат традиционни ястия на етническите групи. Много от откритите рецепти се приготвят в часовете по готварство, част от програмата на Домашен бит и техника. 

Ход на урока

На открития урок идват много гости, а с течение на времето “Празникът – моят и на другия до мен” се превръща в очаквано събитие, с голям обществен отзвук и медиен интерес. Ето как протича събитието: 

1. Посрещане на гостите. На влизане всеки гост се посреща от ученици с питка, мед и сол. В залата звучи винаги фолклорна музика, като в една от годините това е “Притури са планината” на Стефка Съботинова.

2. Откриване на урока. Дияна Шекерова запознава аудиторията с целите на проекта и провокира кратка дискусия, която да отговори на въпроси като:

 • Какво представляват календарът, делникът, празникът?
 • За какво служи слънчевият календар? А лунният?
 • Какво отчита слънчево-лунният календар?
 • Защо празничният календар се отличава от астрономическия?
 • Кой празник е официален, неофициален, народен, религиозен, национален?
 • Кой е националният празник на Република България?
 • Кои са причините за появата на календара?
 • Какво представлява ритуалът?
 • Кои са четирите важни момента в годината, свързани с празниците?
 • Кои са основните празници от фолклорния традиционен календар на различните етноси, живеещи в България – Коледа, Великден, Пасха, Курбан байрам, Банго Васил, Гергьовден?
 • Кои големи празници са тясно свързани?
 • Защо са възникнали празниците?

Снимка 2. Мултикултурен отбор от ученици влизат в ролята на коледари.

“Празникът - моят и на другите”

3. Следва представяне на основните празници на различните етноси в училище. По време на представянето има водещ – ученик, който обявява всеки етнос, и презентация, даваща допълнителна информация за празниците.

Всеки празник се представя чрез драматизации, подготвени от учениците. Важно уточнение е, че през годините се представят различни празници, но в рамките на статията ще представим драматизациите от едно от изданията на открития урок.

 • Българският етнос представя драматизация на Бъдни вечер и Коледа. Учениците влизат в ролите на баба, дядо, майка, баща, деца и коледари.

Обстановката е битова – има софра с традиционни постни ястия – питка с късмети, пълнени чушки, постни сарми, боб, жито, ошав, плодове, тиквеник, ядки; има също и черги, коледна елха и огнище. Петокласниците са облечени в народни носии, а коледарите носят геги.

На фона на презентацията и музиката надникваме в дома на баба Йоана и дядо Гошо, за да видим как те посрещат празника. Вечерята се прекажда, а от разговора на трапезата научаваме интересни факти за Бъдни вечер и Коледа и за обичаите, свързани с тях.

Представянето на българския етнос завършва с ученическо изпълнение на родопска песен.

 • Турският етнос представя два от най-важните празници в мюсюлманския свят – Рамазан байрам и Курбан байрам.

Учениците са облечени в традиционни турски облекла, а на масата има баклава, мекици, къпана баница, капама и кадаиф.

Изпълняват се всички ритуали при посрещане на гостите в къщата на дядо Ердем и баба Елис – целуване на ръка, поздрав, даване на пари. От разговора на масата научаваме всичко, което е свързано с двата празника: как се почита празникът Рамазан байрам, кога се празнува Курбан байрам, какво се готви, защо е празник на жертвоприношението, легендата за Ибрахим, ритуала на измиването, спазване на молитвите.

Представянето на турския етнос завършва с турско хоро, на което се хващат деца, независимо към коя етническа група спадат.

Снимка 3. Учениците представят Рамазан байрам

“Празникът - моят и на другите”

 • Ромският етнос представя празнуване на Банго Васил.

Учениците са облечени с традиционни облекла и сядат около трапеза, на която има пълнена пуйка, кекс, пита, сарми, баница с късмети и вино.

От техния разговор научаваме кога и колко дни се празнува Банго Васил, защо празникът се нарича така, каква е легендата за Банго Васил, как ромите се подготвят за празника, какви са обичаите им на вечеря, защо до полунощ вратите на къщата трябва да са здраво залостени и как се поздравяват ромите на Банго Васил.

Представянето на ромския етнос завършва с традиционна ромска музика и характерния танц за етноса – кючек.

Снимка 4. Отбор от ученици представят Банго Васил

“Празникът - моят и на другите”

4. Преходът към заключителната част се осъществява с песента „Гергьовден”.

5. Урокът завършва с представяне на Гергьовден и Баба Марта.

Гергьовден – за другите етноси съответно носи имената Хъдърлез и Едерлези – е празник, който има различни традиции при трите етноса, а Баба Марта е празник на цялата българска нация.

6. Посещение на двете изложби – на символите на всеки етнос и кулинарната.

Снимка 5. Представяне на ромски танц

“Празникът - моят и на другите”

Резултати

Благодарение на вече традиционния открит урок “Празникът – моят и на другия до мен”, е създадена учеща се общност, в която ученици от всички етноси, техните учители и родители си сътрудничат активно.

В процеса на работа учениците покриват предметното знание, заложено в учебното съдържание, развиват много умения през изготвянето на много продукти – празничен календар на етносите, покана за гости, прессъобщение, презентация за представяне на етносите, сценарий за драматизация, драматизация на избрани празници, предмети за изложба на символите и традиционни ястия за кулинарна изложба.

Снимка 6. Кадри от “Изложба на символите на етносите”

“Празникът - моят и на другите”

Оценяване

При поставянето на оценка г-жа Шекерова отчита всичките постижения на своите ученици – участието в проекта и театралните постановки, успеваемостта в екипа, участието в изготвянето на презентацията и презентационните умения. Вземайки предвид представянето на всеки ученик, всеки получава индивидуална оценка за собственото си представяне и групова оценка.

Друг важен компонент е самооценката, която не се изразява в число, а в самоанализ. След открития урок, учителката провежда рефлексия с класа, за да обсъдят лично преживяване на всеки един, мнението им за представянето на класа, да анализират какви нови знания и умения са получили.

В кратък период след края на проекто-базираното обучение, преподавателката провежда и писмено изпитване, за да измери предметните знания на учениците. “Успеваемостта е много висока и децата знаят много повече, в сравнение с просто прочитане на материал от учебника”, разказва Дияна Шекерова.

Снимка 7. Петокласниците и техните гости си похапват от кулинарната изложба

“Празникът - моят и на другите”

ЗАЩО ДА ОПИТАТЕ ТАЗИ ПРАКТИКА

Още след първото издание на “Празникът – моят и на другия до мен” етническото напрежение в училище намалява осезаемо, а днес от него няма и следа. Учениците са приятели и за тях няма значение от какъв произход е човекът, които седи до тях в училищния стол или на чина.

Освен развитието на приемственост у децата, учениците имат много по-висока мотивация за учене. Опитът на г-жа Шекерова показва, че “когато се довериш на децата и им покажеш уважение, те работят много усърдно, за да докажат, че го заслужават”.

Също така, проектът дава възможност за множество междупредметни връзки – с география, история, домашен бит и техника, музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт и информационни технологии.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ 

Едно от основните притеснения на учителката, автор на практиката, е дали ще се получи кулинарната изложба. Тя избира да се довери на учениците и техните семейства и остава приятно изненадана – във всяко едно издание на открития урок, родителите се включват активно и носят и подреждат различни кулинарни шедьоври – турско кафе, агне за Гергьовден, баници, питки, капами и всякакви други изкушения, които се харесват от всички, независимо от етническия произход.

Друга насока за последователна работа е редовна проверка на напредъка на учениците – открили ли са обичаи, повтарят ли се, какви думички ще кажат децата, открили ли са костюми и т.н. Въпреки че г-жа Шекерова поставя учениците си в центъра на проекта и ги оставя да бъдат самостоятелни, тя ръководи петокласниците, насочва ги и ги подкрепя с редакция и обратна връзка.

Ако във вашето училище няма ученици от други етноси (което е малко вероятно), вие все пак можете да проведете урока, защото винаги е полезно за децата да научат повече за културите в България. Пободен тип дейности имат дълбок смисъл и значение и подкрепят обществото ни като цяло, особено днес, когато живеем в мултукултурна среда повече от всякога!

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

“Празникът - моят и на другите”Нина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали