Проектно базирано обучение

Ангажирайте учениците си докато усвояват академични знания и развивайте ключови умения чрез готови проекти.

Проектно базирано обучение

Въведение в проектно базираното обучение

Проектно базираното обучение (ПБО) е иновативен метод на преподаване, който стимулира учениците да придобиват знания и умения чрез разработването на проекти, свързани с реални проблеми или автентични изследователски въпроси. Вместо традиционния подход, при който учениците пасивно приемат информация, ПБО ги поставя в ролята на активни участници, които трябва да проучват, планират и реализират свои собствени идеи. Този метод на обучение обогатява учебния процес с практическо приложение на новите знания, развиване на критическо и креативно мислене и работа в екип. Отвъд развиването на ключови компетености нна 21 век ПБО помага на учениците да усвоят учебния материал по-трайно и задълбочено и да  свържат изучаваното в училище с реалния свят, който ги заобикаля. 

 

Ползите от проектно базираното обучение включват:

Откъде да започнем?

Тук ще откриете статии, които разкриват основите на проектно базираното обучение, включително водещите принципи, основните стъпки и ефективните начини за внедряване на ПБО в учебния процес.

Ресурси за професионално развитие

Тук ще намерите разнообразни ресурси, които ще ви помогнат да усъвършенствате уменията си в областта на ПБО – от онлайн курсове до уебинари и материали за вътрешноучилищна квалификация.

Проектно базирано обучение
Ангажиращо преподаване

Изключителни учители – подходи за работа с всяко дете

КУРС Какво прави един учител изключителен? В курса по книгата “Изключителни учители за децата, растящи в бедност” на Мартин Хейбърман ще потърсим отговор на този въпрос като погледнем в света

Запиши се за обучението

Примерни проекти по предмети

Тук ще откриете всичко необходимо, за да планирате и провеждате ангажиращи проекти, като се вдъхновите от конкретни примери за  проекти в различни учебни дисциплини и възрастови групи.

Добри практики от България

Тук ще се вдъхновите от конкретни примери на български учителии за успешно приложение на проектно базирано обучение в различни учебни дисциплини и възрастови групи.

Проектно базирано обучение
Проектно базирано обучение

“Научна пещера за бягство от класната стая” – практика, която обединява знания, творчество и спечелване на код за бягство от класната стая

Схващането, че преподаването на химия трябва да се случва основно по класическия начин, тъй като трудно се прилагат иновативни подходи, е мит,

Вие питате, ние отговаряме

Как да започна с ПБО в моя клас?

Започнете с избор на тема или проблем, който е актуален и интересен за учениците. Планирайте проекта, определете целите и ресурсите, които ще са ви необходими.

Как да оценявам работата на учениците при ПБО?

Оценката може да включва комбинация от индивидуална и групова работа, презентации, дневници на проекта и други методи, които отразяват придобитите умения и знания.

Как да интегрирам ПБО в учебната програма?

Изберете теми или раздели от учебния план, които могат да бъдат разширени или допълнени чрез проектно базирано обучение.

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

  • 00дена
  • 00часа
  • 00минути