5 начина да празнуваме културното многообразие през цялата учебна година

Животът през 21. век е забързан и динамичен, хората се движат повече от всякога, а това пренася нови цветове и нови култури на нетрадиционни места. Училището не прави изключение – то е мини-свят, често изпъстрен с деца с различен цвят на кожата, етнос, религия, пол, майчин език и раса. 

В статията ще разгледаме 5 начина, по които да празнуваме културното многообразие в нашето училище. Може да разгърнем дейностите през цялата учебна година.

Стратегиите са приложими на ниво училище, но и за отделни класни стаи, а темата за културното многообразие е подходяща освен в часа на класа, още в часовете по география или история, както и в тези по БЕЛ, математика, изкуства, науки… навсякъде! 

Кратка задача

Преди да “се гмурнем” в морето от многообразие, нека проучим училищната среда. Да започнем с кратка рефлексия от 5 ключови въпроса. Целта е да погледнем навътре в себе си като училище и екип, за да поставим конкретни следващи стъпки за идните месеци:

 1. Колко често отбелязваме нехристиянски празници в училище? 
 2. Колко често отбелязваме дни и седмици, важни за всички етнически групи в училище? 
 3. Колко от героите, които разглеждаме в клас, са с различен цвят на кожат от бял? 
 4. До каква степен познаваме културното многообразие в нашата училищна общност? 
 5. Защо е важно учениците да се докосват до различни култури? 

Контекст

Водена от учителския ми опит и широкия ми поглед над училища в различни региони на страната, споделям наблюдението си, че училищата в България съвсем очаквано празнуват и отбелязват предимно християнските празници и дните, свързани с българския етнос. Съответно в класните стаи рядко се чуват истории за арменски, еврейски или ромски постижения.

Но във всяко училище има ученици с религия, различна от християнството, както и ученици от етноси, различни от българския. А световната история е толкова богата, че без проблем бихме открили герои от всяка раса, етнос или религия.

Ако обърнем внимание на тези факти, ще покажем на децата пъстротата на света, ще работим за развиване  на толерантност и приемственост. 

5 начина, по които да празнуваме културното многообразие в училище

Избирайки да празнуваме разнообразието в училище, обогатяваме опита на учениците си и им помагаме пряко да разширят светогледа и социалните си кръгове. Защото немалка част от децата не общуват с другите, когато те се различават от тях по цвета на кожата, религията или социално-икономическия си статус.

1. Изследване на всяка класна стая 

Проучването на учениците е най-добрият начин да си гарантираме, че всички личности и култури са забелязани. “Одит на разнообразието” е термин, който описва изследването на учебната среда и учениците, с цел да се провери дали са обхванати и оценени всички представени идентичности, истории или традиции. Независимо дали ще използваме анкета, есе или проект от типа “Аз и моето семейство”, трябва да получим максимално много информация за учениците, техните семейства, произход и традиции. 

Следващата стъпка след проучването е да покажем на всички наши ученици, че те са приети, че историята им е чута и че тяхното място е точно тук. Подходяща дейност за една мултикултурна класна стая е декорирането с различни кукли, книги, знамена, организирането на кът на занаятите, на периодични изложби на фотографии, картини или тематични предмети.

Друга възможност ни дава музиката. Нека тя да бъде разнообразна във всяко отношение – жанрове, артисти и инструменти. Може да избирате тематични песни за празниците, да играете “музикални” игри, в които децата познават на какъв език се пее, или да имате песен на седмицата, която да звучи всяко междучасие. По този начин от една страна ще подкрепите “различните” ученици, а от друга –  ще разширите светогледа и знанията на всички деца в класната стая.

2. Създаване на културен календар, съобразен с всички идентичности в училище

Добре е да помислим за културни календари, в които са отбелязани и международните празници, не само българските. Ключово тук е да набележим  тези, които представят многообразието на учениците в нашето училище. Нека преди всеки празник да отделим достатъчно време, за да обсъдим с децата защо и как се чества денят. Целта е да открием най-подходящия начин, по който да представим празника на училищната общност.

Ето няколко възможности: 

 • Изработване на подходящи предмети;
 • Сервиране на традиционно ястие;
 • Четене на книга или статия, свързана с празника;
 • Гледане на тематичен филм.

По същия начин можем да проучим как различните култури празнуват един и същи празник. Например Коледа се празнува в много култури, но рождествените празненства могат да изглеждат много различно, като разликите варират от трапезата през декорацията до семейните традиции.

По време на дискусия можем да поканим всеки ученик да сподели дали вкъщи отбелязват празника, след което да обсъдим какви са различните семейните традиции за този период от годината (например какви филми гледат семействата им или какво хапват в празничния ден). Може да насърчим децата да донесат свой коледен специалитет, типично семеен, а всички събрани лакомства да бъдат споделени на тържество за класа или за цялото училище.

Един от най-мултикултурните месеци е април. Тази година в един месец отбелязваме Великден, Песах, Рамазан Байрам, Резван и няколко международни празници.

Традиционно около Великден се правят тематични изложби на рисунки, боядисани яйца, козунаци и други празнични символи. Но за да уважим културното многообразие, нека: 

 • Съобщим какви други празници се честват;
 • Поканим ученици с конкретната вяра или етнос да разкажат за традициите си; 
 • Пресъздадем няколко празника в клас, не само един.

3. Създаване на мултикултурна библиотека

Друг начин да насърчим културното многообразие в училище е чрез изграждане на мултикултурна библиотека. Важно е библиотеката да разполага с истории за герои, живеещи в други страни, с митове и легенди на различни народи, с приказки от цял свят. Нека включим книги и биографии, написани от българи, роми, евреи, арменци, сърби, турци, гърци, татари, власи, каракачани и т.н. – съобразявайки се с културното многообразие в нашия контекст.

3 полезни съвета:

1. Дайте задача на учениците си да потърсят в семейните си библиотеки книги, свързани с техните корени; книги на автори от техния етнос; любими техни книги. При желание могат да направят копие или да обогатят училищната мултикултурна библиотека с оригинал.

2. Въвлечете максимално учениците в облагородяването на пространството, което ще превърнете в библиотека. Смело разпределете роли и задачи: разделете учениците на екипи, дайте насоки, правете чести срещи, за да обсъждате целите и прогреса по тях, и се водете от креативността на учениците.

Може да продължите съвместната работа с учениците и след подготовката на пространството. Нека да изготвят списък с дарените до този момент книги, който да обновяват периодично. Групирането на книгите по общ белег – религия, етнос, историческа литература, художествена литература и т.н., също може да се разгледа като роля за някой ученик.

3. Реферирайте често към наличието ѝ – провеждайте е уроци там, насърчавайте децата да търсят литература, а при работа по проект помислете има ли как библиотеката да бъде в подкрепа на екипната работа на учениците.

4. Организиране на Фестивал на културите

Една от най-популярните дейности за отбелязване на многообразието в училище е Фестивалът на културите. Това е дейност за празнуване на културното многообразие, чрез която учениците оценяват по нов начин глобалната общност, от която са част.

Да започнем подготовката за фестивала, като поканим учениците да донесат храна, игри и всякакви предмети, които представят тяхната култура. Нека подготвят традиционни песни и танци, облечени в характерни костюми. Празникът ще бъде още по-голям, цветен и сплотяващ за цялата училищна общност, ако поканим и семействата на децата и младежите.

Всеки ученик, независимо дали е новодошъл в България, или не, има уникална семейна култура, която заслужава си да бъде чута, видяна и отпразнувана.

3 полезни съвета:

1. “Въвлечете” максимално много учебни предмети (история, география, български език, информационни технологии, изобразително изкуство, музика, математика) в изготвянето на съдържанието за фестивала. Колкото повече ученици и учители са въвлечени в процеса, толкова по-дълго ще живее идеята за обединение на културите, рамо до рамо с любовта към изкуството и научните области.

2. Дайте задача на всеки клас – разпределете представянето на различните култури, религии, кулинария, песни, танци, интересни факти, литературни четения, изготвяне на декори – нека всеки един ученик бъде движеща част на този празник на многообразието.

3. Заедно с учениците изгответе покани за семействата, който да се включат като публика, но и като част от организацията. Потърсете възможност за финансиране от местния бизнес. Обсъдете от каква подкрепа се нуждаете – дарение под формата на финанси, материали, костюми, хранителни продукти и всичко друго и необходимо, за да покажете всички цветове на вашата общност. С ваша помощ нека децата напишат писмо до потенциални дарители, в което да посочат целта, датата и локацията на Фестивала, и разбира се  – лична покана за празника.

5. Обновяване на учебните си ресурси

Може да насърчаваме културното многообразие в клас и по още един начин – добавяйки в образователните си ресурси информация за народи, постижения и истории на хора с различен от българския етнос. Да запознаем учениците си с математици, изследователи, географи и учени с различен произход в часовете по български език да прочетем или разкажем приказки и митове на от различни културни и т.н.

Водейки се от голямата цел – да създадем толерантност и приемственост, нека подберем такова съдържание, което ще накара всеки ученик да се гордее с произхода си. Вдъхновение бихме открили в ресурсите, подготвени от Център за междуетнически диалог и толерантност “АМАЛИПЕ”. Те предлагат: 

 • Играта “Богатството на ромите” – викторина, която ще обогати знанията на децата за ромската култура, известни личности и история на етноса, поднесени под феерия от  живи цветове и характерна музика. 
 • Записи на уроци от учебните помагала „Истории край огнището“ и “Разказани пътища” – тук ще откриете приказки, легенди, ценности, традиции, обичаи, както и информация за историята на ромите през различни исторически периоди. 

За какво да внимаваме

Когато работим в мултикултурна среда, е важно да избягваме поставянето “под общ знаменател” на цели културни групи, независимо какъв е признакът, който ги различава едни от други. Нека не забравяме, че определени поведения, ценности или мироглед са индивидуални характеристики.

Например не всички хора от конкретно етническо или религиозно малцинство са крадци, фанатици, мързеливци, скъперници, номади и т.н. Такива стереотипи са често срещани, а преодоляването им изисква внимателна и последователна работа.

Важно е да:

 • Следим за проявления на “фетиша на Спасителя”. Волно или не, членовете на доминиращата култура често са представяни като “спасители” на малцинствата. За да избегнем това, нека: 
 • се съсредоточим върху приноса на малцинствените групи за социалната промяна и бъдещите планове и стратегии за интегриране и развитие на малцинствените групи в страната;
 • приветстваме учениците от малцинствата като “гласовете на тяхната култура”.  По този начин ще разграничим идентичността на детето, без да го оставим да поема бремето на предразсъдъците, които често съществуват в мултикултурна среда. Важно е да подкрепяме учениците да споделят аспекти от своя личен опит, когато, колкото и каквито те пожелаят;
 • Имаме предвид собствените си стереотипи и да развиваме собствената си нагласа за приемане на различните. Когато надграждаме знанията на младежите, показвайки им многообразието на всички представени групи, трябва да сме подготвени, че техните култури са наистина цветни и колоритни и в някои случаи твърде различни от нашата. Давайки личен пример, трябва да бъдем приемащи и открити, както и достатъчно последователни в своята мисия.

В заключение

Всяко дете е уникално. Той или тя идва в училище заедно със своята различна история и произход, със своята култура, етнос, религия, език и социално-икономически статус. Като учители имаме възможността и едновременно с това отговорността да превърнем училището в специално място, в което всеки да се чувства приет и защитен.

Един от начините, по които можем да изградим чувство за принадлежност, е именно чрез празнуване на културното многообразие в училище. Без значение дали учениците ни са имигранти, или семействата им са тук от поколения, всички те ще се насладят на възможността да потърсят повече информация за корените си и да я споделят с другите.

Затова горещо ви препоръчваме да организирате Фестивал на културата, да го отбележите в културния календар, да обновите обучителните си ресурси с информация от мултикултурната библиотека и да се опознаете още по-добре с учениците си. Вярваме, че те ще го оценят!

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Пъзел и лексикон на паметта по история

Без да познаваме миналото, няма как да имаме бъдеще. Важно е да разбираме правилно събитията, които са се случили в миналото, и какви са последствията

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Разбери проблема
Математическа грамотност

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали