fbpx
Добри практики Приобщаващо образование

Как да избегнем няколко често срещани затруднения при работа с ученици със специални образователни потребности (СОП)?

Учителите ежедневно се изправят пред редица трудности в процеса на работа. Нерядко като сериозно предизвикателство се...

Как да избегнем няколко често срещани затруднения при работа с ученици със специални образователни потребности (СОП)?

КатегорияПриобщаващо образование

Sorry, there are no posts found on this page. Feel free to contact website administrator regarding this issue.