Моят зелен домашен любимец – практика за социално-емоционално и екологично възпитание в класната стая

„Времето, което си изгубил за твоята роза, я прави толкова важна.“ – Антоан дьо Сент-Екзюпери 

Тази практика ни бе изпратена от Радина Стоева, учител в 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София. Целта на учителката е всеки ученик да отгледа свое растение или иначе казано “зелен домашен любимец”. Тя описва тази практика като своеобразно “дублиране” на класа, тъй като групата се сдобива с още толкова нови членове. Радина Стоева споделя, че учениците не просто отглеждат и се грижат за растенията си – чрез практиката те се научават да обръщат внимание на околната среда, на дребните детайли, на взаимовръзката между живата и нежива природа, да опазват природата, да се отнасят с разбиране към промените. Учениците поемат отговорност за нещо напълно беззащитно, което може да им покаже дали тяхната грижа е правилна, прекалено обсебваща, навременна или не – точно както е и в живота. 

Моят зелен домашен любимец - практика за социално-емоционално и екологично възпитание в класната стая

Практиката цели да предизвика интереса на учениците, като едновременно адресира липсата на достатъчно знания за растенията, техните имена и ползи.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКА 

Име на практиката: Моят зелен домашен любимец

Подходяща е за: ученици от начален образователен етап

Необходими материали:

 • За реализирането на практиката е необходимо съдействие от страна на семействата на учениците. Те сами избират растението, което ще засадят, и му осигуряват саксия/кашпа.
 • Осигурете на учениците портфолио, в което да събират информацията за прогреса на растението си.

Цели:

В процеса на практиката учениците ще могат да:

Полагат грижи за растение

 • учениците поливат, обгрижват и украсяват своето растение;
 • дават му име или прякор;
 • търсят подходяща среда за него в училището.

Проследяват прогреса на своето растение в портфолио

 • учениците отбелязват своите наблюдения за растежа, описват жизнения цикъл и промените в растението;
 • търсят подобни растения и описват приликите/разликите;
 • отпразнуват прогреса със събиране на плода/цвета;
 • правят снимки на своето растение.

Търсят информация за избраното растение

 • извличат информация от различни източници с цел задълбочено проучване на избраното от тях растение.

Включват растенията в училищния живот и в различните училищни предмети

 • учениците правят мини театър с цветята;
 • създават поезия и песни за своето растение;
 • участват в изложби с отглежданите растения;
 • изнасят презентации и информират другите за прогреса с растението си;
 • организират благотворителни събития, свързани с растенията;
 • озеленяват и облагородяват училищното пространство.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Няма необходимост да прилагате практиката по строго определени стъпки, съветва г-жа Радина Стоева. Най-добре обаче започнете в началото на учебната година. Ранната есен е особено подходящ период за засаждане на растения, а една такава дейност дава свеж старт и усещане за ново начало за учители и ученици.

Учениците могат да обсъдят с учител или близък какъв растителен вид да отгледат. През учебната година те отглеждат растенията си, дават им имена, учат за тях и откриват нова информация. Извършват наблюдения за растежа, промените, които възникват, и събират информацията в портфолиото на своя „зелен домашен любимец”.

Моят зелен домашен любимец - практика за социално-емоционално и екологично възпитание в класната стая

Отглеждането на растенията може да бъде включено и в учебното съдържание по изучаваните предмети. Учениците могат да се запознаят с избраните растения посредством учебното съдържание по български език и литература например, откривайки ги в народни песни, разкази, обичаи и традиции. Зелените домашни любимци могат да бъдат част и от часовете по музика, околен свят, изобразително изкуство, та дори и да станат анимирани герои в часовете по компютърно моделиране. На цветето може да се посвети песен или картина.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

 • Практиката предлага разширяване на училищните дейности и внасяне на ново иновативно учебно съдържание.
 • Учениците ще намерят нов жив приятел сред своята среда, ще поемат нови отговорности и ще променят училищната среда, като я обогатят и разнообразят по свой вкус.
 • Проектът провокира към формиране на нов тип поведение, насочено към природосъобразност, екологичност и здравна отговорност.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали