Публичната реч – полезна задача за всички ученици

Публичната реч се възприема като висока летва и рядко се дава за задача на учениците в България, въпреки че тя развива ценни качества – креативност, увереност, убедителност и умения за структуриране на текст, преодоляване на сценична треска, говорене пред публика и др. Затова в тази статия ви предоставяме няколко идеи за използване на публичната реч и в часовете, и като задача за домашна или извънкласна работа.

Как да мотивираме учениците?

Професиите на бъдещето ще изискват отлични умения за комуникация, затова способността да представиш гледната си точка и да бъдеш разбран правилно е необходимо да се развива още в училище. Дори и да не мечтаят за сценични изяви и работа като певец, актьор, влогър или политик, в живота на всеки от тях може да се случи така, че да заемат важен пост във фирма или в институция и по различен повод да се наложи да държат реч, затова трябва да бъдат подготвени и когато този момент настъпи, да се справят добре. 

Ако тези аргументи са прекалено далечни за учениците ви, покажете им как умението за публична реч ще им помогне тук и сега – в комуникацията с връстници, семейство, учители или на първата им работа.

Предварителна подготовка

Като задача преди часа учениците могат да потърсят примерни речи според техните интереси, както и да подготвят кратка реч (до 1 минута) на някоя от предложените теми:

  • Поздравителна реч от кмета на града към училищната общност по случай 15 септември или 24 май.
  • Призив за благотворителна кауза (почистване на природата, засаждане на дръвчета, грижа за възрастни или социално слаби хора, строеж на приют за бездомни кучета и т.н.)
  • Комерсиална реч за представяне на нов пазарен продукт и убеждаване на клиентите да си го закупят.
  • Убеждаване на семейството да събира разделно отпадъци или да въведе някакъв нов навик вкъщи.
  • Друга тема – по техен избор.

Работа в час

След представяне на речите на учениците, направени на база на опита им, помогнете им да „облекат“ основните елементи на една реч в кратки правила и ги запишете.

След това обсъдете предложената структура на реч, адаптирана от книгата „Реторика“ на Бранислав Нушич [1], и ги попитайте има ли нещо, с което не са съгласни, какво биха добавили или какво мислят за ненужно. 

Структура на публично изказване/реч 

Публичната реч – полезна задача за всички ученици

Проверка на разбирането

В зависимост от времето, с което разполагате изгледайте едно, две или дори и трите видеа с примерни речи и се опитайте да откриете и да разграничите основните части и подчасти в тях. Предложените тук видеа са избрани от статията “9 примера за най-вдъхновяващи речи” [2]. 

Речта на Стив Джобс пред абсолвентите от Университета в Станфорд (15 мин. със субтитри на български език)  

Или тази от представянето му на iPhone през 2007 (10 мин – съкратена версия на английски език) 

Реч на Ал Пачино в ролята на треньор по американски футбол пред играчите преди решителен мач (4 мин.). Речта е от филма “Всяка една неделя” (1999 г.) и е на английски език, но много емоционална и с доста отчетливи граници в структурата 

Речта на Чарли Чаплин от „Великият диктатор“ (4 мин.) – болезнено актуална и изключително силна (достъпна със субтитри на български език) 

Като допълнителна задача (за самостоятелна работа) учениците могат да потърсят точните фрази и подходи, използвани в две или повече от посочените речи, и да ги отбележат като допълнят таблицата с примери. Следващия час проверете и обсъдете резултатите им.

Вдигнете летвата 

Повишете предизвикателността и поставете за задача на учениците да изготвят 5-минутна реч на тема по техен избор, като използват предложената по-горе структура и изготвените в час правила и/или приложените тук критерии.

Публичната реч – полезна задача за всички ученици

Източник: Mikva Challenge [3]

Разбира се, ако има деца със силен интерес по темата, предложете им да изгледат няколко видеа от известната платформа за публични речи:  TED Talk (обединява теми в областта на технологията, забавлението и дизайна) и ги предизвикайте да направят своя реч от 15-20 минути пред класа, училището или друга подходяща публика. 

 

Използвани ресурси:

  1. Нушич, Б. 1934. Реторика. ГЕЦА КОН А.Д., Београд, превод Изд. Сиби, София.
  2.  “9 примера за най-вдъхновяващи речи” – https://franticallyspeaking.com/9-greatest-public-speaking-examples/
  3. Mikva Challenge – https://teach.mikvachallenge.org/resource/project-soapbox-rubric-sample

Още полезни статии:

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали