Как да възпитаме добри граждани в класната стая?

Независимо дали преподаваме по гражданско образование или по друг предмет, ролята ни като учители винаги ще бъде да подготвим децата така, че те да бъдат добри граждани на днешния и на утрешния ден. Когато повечето от нас са били деца, добрият гражданин е бил стриктен и изпълнителен, a днес добрият гражданин е активен, креативен и отговорен. Тези качества могат да бъдат развивани във всеки час и по всеки предмет, а ето и някои по-конкретни идеи.

Повече време и място за споделяне = повече доверие

Покажете на учениците си, че на вас ви пука за тях. Освободете време и пространство за споделяне на техните идеи, мнения, емоции и тревоги. За предпочитане е това да става в кръг (ако стаята не го позволява, използвайте друго място – училищния двор, салона по физическо или др.). Кръгът създава усещане за откритост и равнопоставеност, липсва противопоставянето първи – последен чин и неутрализира разделението на групички, като по този начин сближава участниците, повишава доверието по между им и ги сплотява в едно цяло. Споделянето на мнението и емоциите им ще ги отвори към вас и към предмета, който преподавате, а когато емоциите участват, ученето е по-трайно и по-ефективно. Активното участие в час е в основата на интереса към учебния предмет. Обсъждайте с тях колкото може повече – от начините на преподаване и кога, какво и защо ги затруднява, до споделяне на идеи за правила и последствия в класната стая. 

Повече избор = повече отговорност

Всеки учи по различен начин, има различни силни и слаби страни. Проявете разбиране към тези, които не обичат да говорят пред публика и предпочитат да се изразяват писмено, както и към тези, които предпочитат устно, защото се притесняват от почерка си, домързява ги да пишат или просто по-трудно се изразяват на хартия. За нас като учители е важно да развиваме уменията им и за устно, и за писмено изразяване, но може да им дадете избор по какъв начин да оформите крайната оценка на всеки един от тях. Може да им дадете свободата да изберат: с тест, с презентация пред класа, с индивидуален проект, с експеримент или др., но по техен избор. Възможността да избират не е просто каприз, тя учи на отговорност и ги ангажира повече. Колкото повече избори им давате, свързани с начина на преподаване, на оценяване и на изпитване, толкова по-въвлечени ще са в учебния процес.

Повече свобода = повече идеи

Давайте на учениците повече възможности да покажат кои са и на какво са способни. Предложете им да организират училищно събитие или поредица от събития според техните интереси и желания: дали ще е артистична изява, спортно състезание или видео предизвикателство в социалните мрежи. Важното е идеите да идват от тях (а не от училищното ръководство!), да успеят да ги представят атрактивно и да привлекат съмишленици така, че да представят себе си, а и училището, във възможно най-добрата светлина.

Още полезни статии:

Научна грамотност
Научна грамотност

Научна грамотност

Научна грамотност Ренета Богданова (учител по програма Заедно в час, Випуск 2012-2014) Какво представлява умението и защо е важно Какво е научна грамотност?  Научната грамотност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

  • 00дена
  • 00часа
  • 00минути