Prepodavame.bg

Развийте критичното мислене на учениците с практиката на шестоъгълниците

Критично мислене и практиката на шестоъгълниците

В тази кратка статия ще ви представим един лесен и широкоприложим начин за развиване на критично мислене. Можете да го използвате по всеки предмет и за всяка урочна цел. За целта подберете 15-20 термина, личности или събития, важни за изучавания в момента материал. Практиката може да се изпълни както по време на присъствено обучение в училище, така и при дистанционно онлайн. 

При присъствено обучение

Критично мислене

Изрежете шестоъгълниците и напишете по един термин по средата на всеки. Можете да използвате картинката долу като шаблон за принтиране, да намерите “пчелни пити” с шестоъгълници онлайн или да създадете свои. По желание може да използвате цветни.

В клас разделете учениците на групи по трима или четирима и им раздайте по един комплект шестоъгълници с термини. Тяхната задача е да допрат два шестоъгълника един до друг, ако смятат, че двата термина имат нещо общо. Не е задължително всяка от шестте страни да има съсед, но обяснете на учениците, че един шестоъгълник може да има максимум шест връзки с други. Дайте им 15-20 минути да разискват в групите и да създадат уникална “пчелна пита” от връзки. Тъй като възможностите са хиляди, всяка група ще има различна “пита”. След това всяка група ще представи работата си като обясни решенията, които са взели.

Пример

Ето термини, които може да използвате, ако темата е за глобалното затопляне:

Въглероден диоксид Парникови газове Въглеродни емисии Изкопаеми горива Покачване на нивото на световния океан
Възобновяема енергия Глобално затопляне Климатични промени Ограничаване Рамкова конвенция на ООН за изменение на климата
Парижко споразумение за климата Полярни ледени шапки  Полярни мечки Алтернативна енергия Метан

Ето и само един от възможните начини за поставянето на термините:

Критично мислене

При онлайн обучение

Когато преподавате онлайн, отново може да използвате практиката на шестоъгълниците благодарение на дигиталния инструмент на дизайнера на учебни програми Бетси Поташ.

За целта отворете и направете копие на този файл. Отляво впишете термините, които искате да включите в упражнението, и в началото на часа споделете файла с учениците. Всяка група ученици ще направи свое копие на файла, където ще може да мести шестоъгълниците както реши и да мести термините върху тях, за да се получи “пита”, точно както е показано малко по-горе в статията. 

Споделянето може да стане чрез Flipgrid или по традиционния начин като всяка група презентира своята пита и обяснява връзките.

Практиката на шестоъгълниците предполага намирането на връзки между различни термини, докато учениците обсъждат и защитават мненията си в групата си. Това ще задълбочи разбирането на материала, но и учениците ще трябва наистина да помислят как да наредят шестоъгълниците, черпейки информация от различни предмети и комбинирайки я в един продукт. А това е точно начинът, по-който критичното мислене се активира.

 

 

Статията е адаптирана от Edutopia.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Един въпрос, много отговори

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Извлечи алгоритъм

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм,

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.