Развийте критичното мислене на учениците с практиката на шестоъгълниците

Критично мислене и практиката на шестоъгълниците

В тази кратка статия ще ви представим един лесен и широкоприложим начин за развиване на критично мислене. Можете да го използвате по всеки предмет и за всяка урочна цел. За целта подберете 15-20 термина, личности или събития, важни за изучавания в момента материал. Практиката може да се изпълни както по време на присъствено обучение в училище, така и при дистанционно онлайн. 

При присъствено обучение

Критично мислене

Изрежете шестоъгълниците и напишете по един термин по средата на всеки. Можете да използвате картинката долу като шаблон за принтиране, да намерите “пчелни пити” с шестоъгълници онлайн или да създадете свои. По желание може да използвате цветни.

В клас разделете учениците на групи по трима или четирима и им раздайте по един комплект шестоъгълници с термини. Тяхната задача е да допрат два шестоъгълника един до друг, ако смятат, че двата термина имат нещо общо. Не е задължително всяка от шестте страни да има съсед, но обяснете на учениците, че един шестоъгълник може да има максимум шест връзки с други. Дайте им 15-20 минути да разискват в групите и да създадат уникална “пчелна пита” от връзки. Тъй като възможностите са хиляди, всяка група ще има различна “пита”. След това всяка група ще представи работата си като обясни решенията, които са взели.

Пример

Ето термини, които може да използвате, ако темата е за глобалното затопляне:

Въглероден диоксидПарникови газовеВъглеродни емисииИзкопаеми гориваПокачване на нивото на световния океан
Възобновяема енергияГлобално затоплянеКлиматични промениОграничаванеРамкова конвенция на ООН за изменение на климата
Парижко споразумение за климатаПолярни ледени шапки Полярни мечкиАлтернативна енергияМетан

Ето и само един от възможните начини за поставянето на термините:

Критично мислене

При онлайн обучение

Когато преподавате онлайн, отново може да използвате практиката на шестоъгълниците благодарение на дигиталния инструмент на дизайнера на учебни програми Бетси Поташ.

За целта отворете и направете копие на този файл. Отляво впишете термините, които искате да включите в упражнението, и в началото на часа споделете файла с учениците. Всяка група ученици ще направи свое копие на файла, където ще може да мести шестоъгълниците както реши и да мести термините върху тях, за да се получи “пита”, точно както е показано малко по-горе в статията. 

Споделянето може да стане чрез Flipgrid или по традиционния начин като всяка група презентира своята пита и обяснява връзките.

Практиката на шестоъгълниците предполага намирането на връзки между различни термини, докато учениците обсъждат и защитават мненията си в групата си. Това ще задълбочи разбирането на материала, но и учениците ще трябва наистина да помислят как да наредят шестоъгълниците, черпейки информация от различни предмети и комбинирайки я в един продукт. А това е точно начинът, по-който критичното мислене се активира.

 

 

Статията е адаптирана от Edutopia.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

  • 00дена
  • 00часа
  • 00минути