Критично мислене

Критично мислене е умението да анализираш, синтезираш, оценяваш и прилагаш информация, събрана при наблюдение, опит, размишление с цел решаване на проблеми. Или, ако цитираме определението на Робърт Енис, водещ изследовател в областта на критичната мисъл, „Критичното мислене е смислено, разсъдъчно мислене, чиято цел е да решим на какво да вярваме или как да постъпваме.“ (Hunter, 2009)
Как да преподаваме критическо мислене в училище, без да пренебрегваме преподаването на предметно знание? Отговорите на този и други важни въпроси ще намерите в тази статия.

Какво представлява умението и защо е важно

Един от изследователите по темата обобщава основните моменти на критическо мислене  (Klooster, 2001):

  • то е самостоятелно – трябва да можем да формираме собствено мнение въз основа на придобити вече знания;
  • информацията е начална (не крайна) точка на критическото мислене;
  • започва със задаването на въпроси и е ориентирано към решаването на проблеми;
  • търси убедителни аргументи, тъй като е възможно да има повече от едно решение, и трябва да се докаже защо предпочетеното твърдение е логично и практично;
  • необходимо е обсъждане и оспорване на идеите, за да се усъвършенства собствената позиция.

Ако трябва да обобщим, ученик с критическо мислене стъпва на информация, задава въпроси с цел решаване на проблема, привежда аргументи и ги обсъжда – и на тази база формира собствено мнение.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му.
Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Критично мислене

Измерване на умението:

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Критично мислене стратегии

Стратегии за развитие на критично мислене

Критическо мислене

Критическо мислене

Критическо мислене Какво представлява умението и защо е важно Ученик с критическо мислене? Това е все още обект на обсъждане и най-вероятно

Раздробяване на въпроса

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с

Групиране по критерии

Групиране по критерии

Тази стратегия помага на учениците да откроят различни характеристики на отделните елементи от проблема, като фокусира вниманието им към идентифициране на сходни

Вземане на решение при зададен контекст

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според