Prepodavame.bg

Познай историческата личност

Учениците се опитват да познаят коя историческа личност са като задават фактологични и СЕУ въпроси.

Социална осъзнатост: Учениците се поставят на мястото на конкретна историческа личност; назовават чувства, емоции и действия на личности от историята.

10 – 15 мин. в малки групи

Списък с исторически личности; малки листчета хартия

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Избирате един от учениците на случаен принцип, който заема място в центъра на кръга. Помолете го/ я да си намисли една историческа личност, която другите трябва да познаят. Обяснете на участниците, че имат право да задават само ДА/ НЕ въпроси на ученика в центъра. Въпросите трябва да са върху чувствата/ емоциите/ действията на съответната личност. Ученикът в центъра, както и другите участници нямат право да разкриват името му/ й.

Гласувайте

След като всички ученици в групата са задали по един въпрос, се провежда гласуване, в което участниците написват своето предположение. Накрая се разкрива отговорът и учениците познали отговора печелят точки. Рундът може да се повтори с друг участник в центъра.

Обобщете

Изведете акцентите от играта и ги обвържете с социално-емоционалните компетености на учениците.

Примерни въпроси

*Да/ не въпросите могат да изглеждат по следния начин: 

  • Тази историческа личност борил/ а ли се е за правата и свободите на народа си?
  • Писал/ а ли е поезия?
  • Бил/ а ли е много смел/ а и находчив/ а?
  • Участвал/ а ли е във властта?
  • Бил/ а ли е успешен лидер?
  • Чувствал/ а ли се е като аутсайдер?
  • Считат ли го/ я за герой днес?
  • Проявявал/ а ли е уважение към неговите съмишленици?

Въпросите  следва да са базирани на дискусиите, които   сте имали за съответната личност, така че учениците да са подготвени. 

Ако класът е по-голям, то най-добре да организирате работата по групи; най-добре да има максимум 3 групи, за да можете по-ефективно да съдействате на учениците при нужда

Възможно е да реализирате вариант на играта, в който уликите за познаване могат да бъдат движение, рисунка, мимика, звук, песен или друго

Учениците могат да играят играта и у дома като забавен начин за сплотяване; предложете им вариант, в който вместо да познават конкретна историческа личност, познават член на семейството.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.