Познай историческата личност

Учениците се опитват да познаят коя историческа личност са като задават фактологични и СЕУ въпроси.

Социална осъзнатост: Учениците се поставят на мястото на конкретна историческа личност; назовават чувства, емоции и действия на личности от историята.

10 – 15 мин. в малки групи

Списък с исторически личности; малки листчета хартия

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Избирате един от учениците на случаен принцип, който заема място в центъра на кръга. Помолете го/ я да си намисли една историческа личност, която другите трябва да познаят. Обяснете на участниците, че имат право да задават само ДА/ НЕ въпроси на ученика в центъра. Въпросите трябва да са върху чувствата/ емоциите/ действията на съответната личност. Ученикът в центъра, както и другите участници нямат право да разкриват името му/ й.

Гласувайте

След като всички ученици в групата са задали по един въпрос, се провежда гласуване, в което участниците написват своето предположение. Накрая се разкрива отговорът и учениците познали отговора печелят точки. Рундът може да се повтори с друг участник в центъра.

Обобщете

Изведете акцентите от играта и ги обвържете с социално-емоционалните компетености на учениците.

Примерни въпроси

*Да/ не въпросите могат да изглеждат по следния начин: 

  • Тази историческа личност борил/ а ли се е за правата и свободите на народа си?
  • Писал/ а ли е поезия?
  • Бил/ а ли е много смел/ а и находчив/ а?
  • Участвал/ а ли е във властта?
  • Бил/ а ли е успешен лидер?
  • Чувствал/ а ли се е като аутсайдер?
  • Считат ли го/ я за герой днес?
  • Проявявал/ а ли е уважение към неговите съмишленици?

Въпросите  следва да са базирани на дискусиите, които   сте имали за съответната личност, така че учениците да са подготвени. 

Ако класът е по-голям, то най-добре да организирате работата по групи; най-добре да има максимум 3 групи, за да можете по-ефективно да съдействате на учениците при нужда

Възможно е да реализирате вариант на играта, в който уликите за познаване могат да бъдат движение, рисунка, мимика, звук, песен или друго

Учениците могат да играят играта и у дома като забавен начин за сплотяване; предложете им вариант, в който вместо да познават конкретна историческа личност, познават член на семейството.

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали