“Свобода, граждани и власт” – дебат и ролева игра

Дискусиите и ролевите игри дават възможност на учениците да споделят свободно своето мнение, да заявяват и защитават смело своята позиция, да се информират за различни гледни точки по много въпроси, да влизат в разнообразни роли. Това е особено важно за младите хора, които завършват училище и тепърва навлизат в истинския живот, с всичките му предизвикателства и важни моменти. За да бъдат научени учениците на всичко това, е от огромно значение учителят да ги постави в центъра на събитията, да ги напътства, да вярва в способностите им и да им дава криле.

Точно това прави една учителка от НПГ “Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев в часовете по гражданско образование. Запознайте се с добрите практики от нейната класна стая!

Визитка на практиките

Име: “Свобода, граждани и власт” – дебат и ролева игра

За кого е подходяща: ученици в гимназиален етап

Продължителност: подготовката за дейностите отнема около една-две седмици, а дебатът и ролевата игра се случват в рамките на един учебен час

Необходими материали/умения: организираност, информираност, активност

Цели:

  • учениците да умеят да защитят мнението си по различни въпроси чрез аргументи и знания, придобити в часовете по гражданско образование;
  • умения за синтезиране и анализиране на информация;
  • способност за оценяване на факти и развиване на самостоятелно мислене с цел разпознаване на манипулативни и пропагандни теми.

Информация за учителя: Костадинка Станева е учител по история и география и гражданско образование. Преподава на 8, 9, 10 и 11. клас. В учителската професия е от три години, а преди това е работила в Гранична полиция и в администрацията на президентството. Завършва бакалавърска степен “История” в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистратура “Учител по география в средното училище” в същия университет. В момента преподава в Неврокопска професионална гимназия “Димитър Талев” в гр. Гоце Делчев. Обича планинските разходки и се определя като доста активна личност.

Описание на практиките:

В 11. клас учениците вече обмислят как ще продължат обучението си – какво ще учат и къде. Затова реших, че за тях ще е много полезно, ако ги включа в дискусия на тема образование.”, казва Костадинка Станева за първата добра практика, която осъществява в класната стая – дебат.

Дебат на тема: Образование в България или образование в чужбина- кое да избера?

Дебатите са начин учениците да усъвършенстват комуникативните си умения, да се научат да мислят критично, да анализират различни данни и да изразяват аргументирано мнението си по важни въпроси.

Практиката е реализирана от г-жа Станева по метода “Световни училища”. Предварително учителката дава за задача всеки индивидуално да потърси информация и да изготви презентация за образованието в различни страни от Европейския съюз – Франция, Испания, Финландия и др. Класът се опитва да направи сравнителен анализ на образованието в чуждата държава и образованието в България.

Следващият момент е самата дискусия. За да се осъществи дебата, е нужно да се формират два отбора от по трима ученика – правителство и опозиция. Правителството защитава тезата, че младите хора трябва да получат своето образование в България. Опозицията са младите хора, които са решили да получат образованието си в чужбина. Останалата част от класа е публика, която накрая има правото да гласува и да излъчи победител. Първите говорители от двата отбора трябва да обяснят как техният отбор разбира темата, и да представят кратко и ясно тезата, която защитават. След това вторите говорители на отборите трябва да оборят първите. Третите говорители трябва да идентифицират основните аргументи в дебата и да оборят най-силния аргумент на отсрещния отбор. Публиката може да прекъсва и да задава въпроси, които се появяват на момента, в процеса на слушане на дискусията между двете страни.

По същите правила г-жа Станева е организирала дебат и в 8. клас на тема “Свободата и равенството – възможна или невъзможна комбинация?”.

Ролева игра – Президентски избори

Костадинка Станева иска учениците ѝ да задълбочат знанията си в сферата на демокрацията, политическата култура; да научат как функционира системата на изборите, кой има право на глас и кой може да бъде кандидат за президент. Така тя организира ролева игра, в която учениците участват в президентски избори. 

Около седмица-две преди ролевата игра учителката ориентира учениците си как да се подготвят и къде да потърсят информация за това какви са функциите и правомощията на президентската институция и на избирателната комисия. Класът се запознава със съответните текстове в Конституцията, а г-жа Станева им споделя и своя опит от работата си в президентството. Учениците имат за задача също така да помислят как по време на самата ролева игра може да представят позицията си за реформа на образователната система в страната ни.

“Свобода, граждани и власт” - дебат и ролева игра

Ролите се разделят между учениците – има кандидати за президент (трима от тях сами са изявили желание да бъдат в тази роля), членове на Централна избирателна комисия, щаб на кандидатите, водещ на предизборен дебат и гласоподаватели. Всеки кандидат-президент се представя със своята програма и приоритети, гласоподавателите и неговите опоненти могат да му задават въпроси по време на предизборния дебат, след което гласуват, комисията брои бюлетините и се излъчва победител. Победителят има властта да определи как да протече следващия час по гражданско образование. 

“Свобода, граждани и власт” - дебат и ролева игра

Аз искам моите ученици да имат политическа култура. Освен че темата е много подходяща за възрастта им, защото започват да навършват пълнолетие и имат право на глас, създава у тях някои основни умения и нагласи. Напоследък повечето млади хора изпитват апатия към избирателните процеси и не приемат ролята си на гласоподаватели сериозно и отговорно. Опитвам се да им обясня, че управлението зависи от народа и техния глас може да направи някаква промяна. Като пълнолетни граждани те могат да избират кой да ни управлява, а също и един ден самите те могат да бъдат избрани за управляващи.”, споделя учителката за избора си на ролева игра.

Учениците учат най-лесно чрез преживяване.”, категорична е г-жа Костадинка Станева. В друг неин проект осмокласниците създават училищен вестник – има  графичен дизайнер, главен редактор, репортери, главен кореспондент. 

“Свобода, граждани и власт” - дебат и ролева игра

Защо да опитате тези практики:

Дебатът и ролевите игри допринасят за:

  • изграждане на социални и граждански компетентности;
  • развиване на умения за инициативност и предприемчивост;
  • изграждане на политически култура и разбиране в дълбочина на важни политически процеси, които се случват на обществено ниво.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали