fbpx
Биология Добри практики Научна грамотност Четивна грамотност

Как в град Козлодуй развиват четивна грамотност в час по биология?

Четивна грамотност

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Верка Петрова от СУ “Христо Ботев” в гр. Козлодуй. 

Четивната грамотност е сред ключовите компетенции за успеха на нашите деца. Затова много учители използват всяка възможност да подкрепят четивната грамотност на своите ученици. Стратегиите за развиване на четивна грамотност са приложими в часовете по всеки предмет и могат да са полезни на всички ученици, независимо от класа.

Как можем да работим върху четивната грамотност дори и в час по биология ни разказва г-жа Верка Петрова от СУ “Христо Ботев” в гр. Козлодуй.

СУ “Христо Ботев” в гр. Козлудуй е част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на СУ “Христо Ботев” в гр. Козлудуй насочи усилията си към развиване на четивна грамотност.

“Моята новина” или как да развием четивната грамотност на учениците в час по биология?

Г-жа Петрова и нейните ученици наричат този изследователски подход “Моята новина”. Учениците сами събират информация за изучавано явление, биологичен вид, система и др. Темите могат да варират според учебното съдържание и възрастта на децата. За събирането на необходимата информация децата използват мобилните си телефони по време на час. Ако задачата е за домашно, могат да направят проучване в интернет от компютърния кабинет в училище или от вкъщи.

“Моята новина” може да бъде  зададена като групова или самостоятелна работа.

Примерна инструкция: 

Създайте “Любопитна новина” за приложението на водорасли, гъби, житни култури и т.н. в хранителната или в козметичната индустрия. Измислете заглавие, което да привлече вниманието на читателя. Новината ви трябва да е с дължина до 300 думи. Информацията, която подберете трябва да отговаря на следните въпроси: 

 • Как изглеждат тези водорасли/гъби/житни култури? 
 • Къде виреят?
 • Как функционират?
 • За какво ги използват хората? 

Разполагате с 15 минути за работа. 

Как тази практика развива четивната грамотност?

При изпълнението на този изследователски проект учениците прочитат голям обем от информация и подбират само тази, която им е нужна за създаването на новината. Съставят авторски текстове, които са най-смислени и логични за самите тях. След това ги обобщават чрез поставянето на подходящо заглавие. Всичко това упражнява тяхната четивна грамотност.

Г-жа Петрова вижда възможност в тази практика учениците да:

 • Осмислят;
 • Тълкуват;
 • Сравняват информация;
 • Извличат информация;
 • Обобщават идеи и концепции.

Какви са предимствата на тази практика за развиване на четивна грамотност?

Г-жа Петрова споделя, че учениците ѝ са по-ангажирани и мотивирани:

“Децата влизат в ролята на изследователи, анализатори, откриватели. Дейността ги мотивира. Повишава тяхната активност в учебния процес. Повишава интереса към учебното съдържание по биология. Учениците придобиват увереност в отговорите си, защото са активната страна и защото могат да се допълват. Класът се сплотява. Демонстрират се личностни качества, непоказани до момента от учениците. А мобилните телефони се използват за целите на учебния процес.”

За какво да внимаваме?

 • Честото прилагане на тази практика може да я направи по-скучна;
 • Учениците работят с различно темпо. Затова г-жа Петрова ги разпределя в смесени групи, така че учениците, които четат по-бавно да работят с ученици, които се справят по-бързо с четенето;
 • Някои ученици могат да работят по-повърхностно и непрецизно. Добре е учителят да помисли предварително кое е това, което ще ги мотивира да изпълнят задачата си по-задълбочено;
 • Възможно е в текста да има непознати думи и понятия;
 • Възможно е някои ученици да не използват мобилните си телефони по предназначение.

Предизвикайте себе си!

Ние от prepodavame.bg ви предизвикваме да опитате “Моята новина”, като я адаптирате към предмета, по който преподавате и към от възрастта, на която са вашите ученици. Ще се радваме да споделите впечатления!


Ако искаш да чуеш за още практики и да участваш в 1 от 5 безплатни работилници, можеш да се регистрираш за онлайн конференицята!

 

Конференция


Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

 

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.