Училищното радио – място за изяви и развитие на умения

Психолозите са идентифицирали два основни модела на реакция в стресова ситуация – бий се или бягай. Какво може да направи учител, когато иска да помогне на учениците си да развият потенциала си, но разбира, че билингвизмът им ги затруднява? В случая на Силвия Колева, учител в СУ “Христо Смирненски” – Стара Загора, изборът е да създаде условия децата да се упражняват по приятен и интересен за всички в училищната общност начин – чрез създаване на радиопредавания. 

Визитка на практиката

За кого е подходяща: от ПГ до 10. клас

Какво развива: четивна грамотност, умение за работа в екип, дигитална грамотност,  креативност, отговорност

Продължителност: през цялата учебна година

Необходими материали: радиоуредба в училище,  годишно планиране на предаванията

Практиката на използване на радиоуредби има традиции в българското училище, а г-жа Колева се опира на предишния си професионален опит в телевизия в Стара Загора, за да мотивира десетки деца да участват в създаването на училищно радио. 

Какви са стъпките, чрез които да създадете свое училищно радио?

Стъпка 1: Техническа обезпеченост

Радио междучасията са възможни при изградена аудио система “Училищен звънец”, която позволява озвучаването на всички класни стаи, коридорите и училищния двор.

Стъпка 2: Разпределяне на отговорности

В началото може би най-голяма отговорност пада върху един отговорен учител, но опитът на г-жа Колева показва, че магията на радиото бързо обхваща цялата училищна общност. През настоящата учебна година в училището има график и всеки клас има свое време, в което отговаря за радиопредаването. Годишната програма е изготвена предварително и е част от цялостното планиране на учебната година на ниво училище. Учителите се включват активно в създаването на сценарии. 

Стъпка 3: От обработка на запис до предаване на живо

В началото предаванията са били на запис и са изисквали много допълнителни часове звукообработка, за да излезе добър краен продукт. С натрупване на опит от страна на учениците обаче се стига до успешни “живи” предавания.

Защо да пробвам тази практика?

  • Това е неформален начин учениците да подобрят езиковата си култура и говоренето на български език.
  • Училищното радио е медия и участието в подготовката на предаване развива креативността и организационните умения на учениците.
  • Редуването на отговорни класове за предаванията създава добър училищен микроклимат – класовете получават свое време за изява и споделяне със съучениците.
  • Темите в предаванията са както забавни, така и образователни – напр. рубрика “Знаете ли, че….”, което подобрява общата култура на учениците в училището и помага за академичния им напредък.
  • В ролята на анкетирани влизат различни възрастни – учители, родители, бивши възпитаници и опитът във водене на интервюта е ценен за учениците.
  • Докато подготвят предаванията, учениците от даден клас работят активно и неформално с класния си ръководител, което помага за сплотяване на класа.
  • Участието в училищното радио може да е допълнителна мотивация за редовно посещение на училището от страна на учениците.

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците. На 24 юни ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК

 

Имате нужда от още работещи практики? На нашия сайт prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Лесно ли се създава училищно списание? Разказват ни учениците от 4. А клас от СУ “Христо Ботев” в Козлодуй

Могат ли четвъртокласници да издават училищно списание? Какви умения ще развият по време на този процес? Опита си споделя г-жа Диана Банкова – учител в

Проектно базирано обучение

Седмично предизвикателство

По време на обучението си в университета Петя Петрова-Павлова се вдъхновява от свой преподавател, който често дискутира със студентите дали постиженията на децата се оценяват

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали