Prepodavame.bg

Автор - Карина Азизян

Avatar of Карина АзизянКарина – непрестанно търсеща, задаваща въпроси и заслушана в историите на хората, е тук да ви представи добри практики в образованието, ученето и личностното развитие.

Игрови подход и игровизация

5 игри за първия учебен ден [+Бонус работни листове]

Началото винаги е най-трудно, особено след дългата лятна ваканция. Затова решихме да направим това начало малко по-лесно, като подготвихме материали, които може да използвате, за да се подготвите за учебната година. Игри за първия учебен ден Игрите...

STEM

7 умения, които STEM ще развие у учениците

Прилагането на STEM в класната стая ще помогне на учениците да развият умения, които ще са им необходими и в живота извън пределите на училището. Преподаването чрез експерименталния метод ще разкрие пред тях процеса на изследване и експериментиране...

STEM

Ангажирайте децата в клас с тези 3 STEM дейности

STEM-дейностите са чудесен начин да ангажираме учениците и да задържим вниманието им в час. Чрез игри, експерименти или загадки можем да “прокарваме” предметно знание по математика, биология, химия, физика, география и други.  С помощта...

Умения за учене

Метакогнитивно познание – как ни помага в учебния процес?

Какво означава метакогниция и как да започнем да я преподаваме? Как да използвате метакогнитивните умения, за да подобрим резултатите на нашите ученици? Нека прочетем статията и видим дали ще намерим отговори на тези въпроси. Ако възникнат нови...

Екологично образование

Примерен STEM урок за възобновяеми източници на енергия

Този STEM урок ще помогне на учениците да научат за алтернативните източници на електроенергия. Освен това, те ще имат възможност да проучат предимствата и недостатъците на зелената енергия и да помислят накъде се насочва бъдещето. Традиционното...

Кариерно ориентиране и личностно развитие

Нагласа за развитие – Как да подготвим учениците за успех? – 4 практически метода и идеи

Много често съм си задавала въпроса какво определя дали един човек ще успее или не. Как в училище има деца, които се справят толкова добре, всичко им се отдава и учат с удоволствие, а други се затрудняват дори при най-лесните задачи? Психологът от...

Екологично образование

Примерен STEM урок – Как да почистим нефтен разлив

Този STEM урок ще помогне на учениците да се запознаят с екологичните проблеми, които нефтените разливи причиняват на планетата. Освен това, те ще имат възможността да се превърнат в екологични инженери, които да “почистят океаните” от нефтен разлив...

STEM

STEM уроци – Какъв е изследователският процес, през който учениците преминават

Въвеждането на STEM в учебната програма ще ни помогне не само да създадем връзка между реалността и изучаваното в училище, но и връзка между отделните предмети. Чрез STEM интегрираме различните аспекти от образованието в един цялостен процес, така...

STEM

Как да започнем да преподаваме STEM?

Искате да преподавате STEM в училище? Искате вашата класна стая да е в крак с нуждите на 21 век? За да ви помогнем създадохме тази статия, която дава 5 идеи как да въведем STEM в нашите часове. STEM обучението е нещо повече от преподаване на наука...

STEM

STEM – какво трябва да знаем за него?

Какво е STEM и защо обучението в STEM е толкова ключово в 21 век? Разберете как учениците ни могат да напредват в STEM, докато се забавляват. “През 21 век научните и технологични иновации стават все по-важни, особено когато се сблъскваме с...

STEM

Как да създадем STEM проект – 4-те етапа на провеждане на експеримент

Ако четете тази статия, вероятно сте запознати със STEM и важността му. Но вземайки решението да преподавате по методологията на STEM възникват много въпроси: От къде да започнете? Какво трябва да знаете за успешното прилагане на STEM? Може ли да...

Училищно лидерство

Как се променя ролята на учителя в учебния процес?

Защо не попитаме учениците какво искат да научат? Нека те да кажат какво им е интересно и какви знания искат да придобият. Нека те поведат учебния процес. Това не означава да променим учебното съдържание, а начина, по който преподаваме. Тогава...

Наука за ученето и детското развитие

Как да повишим мотивацията на учениците? – 3 практични идеи

Когато се даде възможност на учениците да изразяват свободно мнението си и да взимат решения как и какво да учат, тогава ще поемат отговорност за учебния процес и ще се чувстват по-мотивирани. Фокусът вече няма да е върху учителя и неговите действия...

Умения за учене

7 стратегии за успешно развитие на метакогнитивни умения у учениците

За да научим младежите да управляват собствения си процес на учене, да преценяват възможностите си и да си поставят индивидуални цели за развитие, трябва да ги запознаем с метакогнитивните процеси на мозъка. Метакогницията е състояние, в което...

Ученическо участие и активизъм

„Заедно Светим По-силно“ – Учители и Ученици Заедно за По-добро Бъдеще!

Представете си ученици, които вярват в мечтите си, стремят се към изключителни постижения и ценят помощта на своите учители при изпълнението на плановете си. Това е постижимо! С развитието на правилните умения и нагласи, децата не само ще се стремят...

Ученическо участие и активизъм

Как Компетенцията „От мен зависи“ Влияе на Вниманието на Учениците в Час?

“В класната стая сме, часът започва, телефонът ми вибрира под чина, с приятелките ми тъкмо започнахме да обсъждаме интересна тема, а освен това трябва и да измисля какво ще правя след училище, а сега учителката иска да се съсредоточа и да я...

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.