Автор - Карина Азизян

Карина – непрестанно търсеща, задаваща въпроси и заслушана в историите на хората, е тук да ви представи добри практики в образованието, ученето и личностното развитие.

Нагласа за развитие

Нагласа за развитие – Как да подготвим учениците за успех? – 4 практически метода и идеи

Много често съм си задавала въпроса какво определя дали един човек ще успее или не. Как в училище има деца, които се справят толкова добре, всичко им се отдава и...

STEM Научна грамотност

STEM уроци – Какъв е изследователският процес, през който учениците преминават

Въвеждането на STEM в учебната програма ще ни помогне не само да създадем връзка между реалността и изучаваното в училище, но и връзка между отделните предмети...

Умение за личностно развитие Умение за учене

Как се променя ролята на учителя в учебния процес?

Защо не попитаме учениците какво искат да научат? Нека те да кажат какво им е интересно и какви знания искат да придобият. Нека те поведат учебния процес. Това...

Емоционална интелигентност

7 стратегии за успешно развитие на метакогнитивни умения у учениците

За да научим младежите да управляват собствения си процес на учене, да преценяват възможностите си и да си поставят индивидуални цели за развитие, трябва да ги...

Умение за личностно развитие

„Заедно Светим По-силно“ – Учители и Ученици Заедно за По-добро Бъдеще!

Представете си ученици, които вярват в мечтите си, стремят се към изключителни постижения и ценят помощта на своите учители при изпълнението на плановете си...

Умение за личностно развитие

Как Компетенцията „От мен зависи“ Влияе на Вниманието на Учениците в Час?

“В класната стая сме, часът започва, телефонът ми вибрира под чина, с приятелките ми тъкмо започнахме да обсъждаме интересна тема, а освен това трябва и...