Как се променя ролята на учителя в учебния процес?

Ролята на учителя - поглед към бъдещето

Защо не попитаме учениците какво искат да научат? Нека те да кажат какво им е интересно и какви знания искат да придобият. Нека те поведат учебния процес. Това не означава да променим учебното съдържание, а начина, по който преподаваме.

Тогава ролята на учителя в учебния процес ще е да намери пресечната точка между желанията на учениците и знанията, които ще са им необходими. Да създаде среда, в която учащите изследват своите възможности, експериментират и търсят начини за развитие на своите умения.

Защо ни е нужна промяна в учебния процес?

Светът се променя по-бързо отколкото можем да проумеем. Учители, ученици и родители вече проверяват всичко в Google. Сега най-краткият път към познанието не е самата информация, а това как я използваме.

Ролята на учителя в учебния процес е да научи учениците на уменията и компетентностите, които ще са им необходими, за да се справят с динамичната среда, в която живеем.

Ако подготвим учениците да се въплъщават в роли на търсачи, изследователи, историци или каквото е необходимо, за да научат даден урок и да развият своя потенциал, ще ги подготвим за бъдещето, което се нуждае от будни и проактивни хора. Младите трябва да се научат да поемат отговорност и да осъзнаят, че сбъдването на мечтите им зависи от тях самите. Но откъде да започнем тази промяна? Как? Следва да отговорим на тези въпроси.

Първата крачка е най-трудна

Но вие вече я направихте! Започнахте да търсите информация как да подобрите учебния процес, а това само по себе си е съществено важно. Ролята на учителите е да бъдат пример, да покажат на учениците, че това, което преподават е и начинът им на живот, тяхната философия. Ако знаем, че искаме учениците да са мотивирани, ентусиазирани и любопитни, нека и ние бъдем такива. Нека запалим тяхната искра, като поддържаме и нашата светеща.

Учениците насочват учебния процес

Моделът “учениците водят учебния процес” ни помага в това наше начинание. Той е основан на идеята, че учениците свободно изразяват мнението си, ръководят процеса на учене и са ентусиазирани и любопитни за уроците, през които преминават. Съдържа следните 4 компонента:

 1. Готовност за учене – Първата стъпка е учениците да имат положителна нагласа към учебния процес, да искат да учат и да знаят защо го правят. Това Ролята на учителявключва следните особености:
 • Анализират информацията, с която работят и знаят как да я използват;
 • Умеят да си изграждат навици за учене, като осъзнават своите действия;
 • Имат подкрепа от родители и учители;
 • Рефлектират върху минали преживявания, систематизират ги и правят изводи.
 1. Поставяне на цели за учене – Трябва да могат да си поставят индивидуални цели, да следят прогреса си и да знаят къде се намират в цялостния процес. Ролята на учителите в учебния процес е да ги насочват и да им задават конкретни въпроси, с които да измерват напредъка.
 • Как избра тази цел? Основателна ли е?
 • Какви са рисковете? Какви действия трябва да предприемеш?
 • Колко време ти е нужно?
 1. Ангажираност в учебния процес – Когато учениците сами си изберат цел, те се чувстват по-ангажирани, защото знаят, че това е тяхното желание. Целеполагането включва опознаване на собствената идентичност, вяра в собствените възможности и метакогнитивни познания за начина, по който учим. Развитието на метакогнитивното познание е ключов елемент за подобряване на учебния процес.
 2. Самооценка на процеса – За да е успешен процесът на учене, учениците трябва да са наясно с напредъка си и да са способни да оценят собствените си действия. Ето и някои от задължителните елементи на пълноценната рефлексия:
 • Регулярни срещи с учителите, които помагат на учениците да следят напредъка си;
 • Обратна връзка, предложения за подобрение и осигуряване на необходимата подкрепа от страна на учителите;
 • Възможност за учениците сами да си задават въпроси: Разбирам ли материала?; Мога ли да го обясня свободно?; Как разбирам, че съм го научил? и др.

Ролята на учителя в учебния процес

Моята приятелка от гимназията, Пламена, още от 10. клас знаеше, че иска да учи медицина. Пламена сподели желанието си с учителката ни по химия и заедно започнаха да работят по изпълнението на тази амбициозна цел. Преминаха през следните стъпки:

 1. Плами много добре знае какво иска и си поставя цел – да я приемат в медицинския университет;
 2. Ролята на учителката по химия в учебния процес е да ѝ даде необходимите материали, да следи процеса на учене и да ѝ дава обратна връзка за нещата, които трябва да подобри;
 3. След като целта е поставена и се знае какво трябва да се направи, те изготвят план за действие с разпределението на материала и крайни срокове;
 4. Беше изумително да видя как моята приятелка полага толкова усилия! Сама рефлектира върху процеса на учене, вижда какво работи и какво не и създава стратегии, които да подобрят целия процес.
 5. Накрая тя успя – приеха я в медицинския университет, а тези умения, които изгради тогава ѝ помогнаха да завърши с отличие!

За разлика от нея, аз не знаех какво да правя след училище. Нямах ясно дефинирана цел и много често нямах и мотивация да уча. Нямах достатъчно примери и ми липсваше нещо, което истински да ме вълнува. След това в университета открих, че аз просто обичам да работя над индивидуални проекти, да решавам проблеми и сама да откривам информацията, която ми е нужна. Знаейки това за себе си, започнах да търся среда, в която да използвам тези мои качества. Използвайки метакогнитивното познание аз разбрах какво искам да правя и как.

Не винаги учениците осъзнават какво искат да правят. Учителите са тези, които могат да видят в какво са добри учениците и да ги насърчат да използват своите силни страни, така че да повишат интереса им към ученето.

Заедно вървим към бъдещето

За да са подготвени учениците за бъдещето, трябва още от малки да осъзнават своите силни и слаби страни и да насочват усилията си към изпълнение на целите, които са си поставили. Да са ентусиазирани и любопитни, да вярват, че всичко е възможно, че всичко “от мен зависи”.

Трябва използват метакогнитивните си умения, за да анализират ситуациите, в които се намират, да имат критично мислене за информацията, която достига до тях и да поемат отговорност за своите действия.

“Планирай целите си за бъдещето и след това виж какви действия трябва да предприемеш сега за изпълнението на тези цели.”

– Др. Глеб Ципурски, автор и изпълнителен директор на консултантска агенция за поведенческа икономика

След като знаем накъде сме се насочили, нека още сега предприемем действията, които ще ни отведат към желаната цел. Като учители започнете да давате по-отговорни задачи на учениците, помогнете им да изразят интересите си и да си поставят индивидуални цели за учебната година.

 

Източници:

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/self-directed-learning/self-directed-learning-four-step-process

https://www.edutopia.org/discussion/how-put-self-directed-learning-work-your-classroom

https://www.edutopia.org/video/putting-students-charge-their-learning-journey

 

Още полезни статии:

Създаване на отборен ритуал
Работа в екип

Създаване на отборен ритуал

След като разделите групите с помощта на пръчиците или друга стратегия, още в самото начало може да инвестирате време за създаване на отборен дух и

Социално-емоционално учене

Емпатия в класната стая – коя е първата стъпка?

Ако имате класна стая, в която отношенията са по-скоро напрегнати, отколкото хармонични, вероятно е нужно да насърчите чувството на емпатия у учениците. Чудите се откъде

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали