Как да ангажираме учениците в час с приложението ClassDojo? 

Когато за първи път се срещнах с моите първокласници, осъзнах, че ще бъде предизвикателство да привлека вниманието им и да мотивирам спазването на правилата в класната стая. С родителите на децата също бяхме непознати и трябваше да помисля за полагане на основните на ефективна комуникация помежду ни. Разбрах, че имам нужда от инструмент, който да е атрактивен, ефективен и да ми помогне при ангажиране на учениците и техните родители за участие в училищния живот. 

Подходящо за целта е безплатното приложение за управление на класната стая – ClassDojo. То осигурява актуална обратна връзка между учител, ученици и родители. Удобно е за използване в реално време – по време на час или отдих. Управлява се от всяко дигитално устройство.

Визитка на практиката

Име: ClassDojo;
За кого е подходяща: Практиката е използвана в 1. и 2. клас, но е подходяща за целия начален етап;
Времетраене: Регулярно през цялата учебна година;
Цели: Развиване на умения за работа в екип, за спазване на време при поставена задача, формиране на  умения за саморефлексия и самооценка;

Необходими материали и предварителна подготовка: дигитално устройство (таблет, телефон, компютър, лаптоп) и мултимедия. Предварителната подготовка е свързана с регистриране в приложението, въвеждане на имената на учениците, генериране на код за родители и ученици.

Защо е атрактивно за учениците и техните родители? 

Чрез аватари – симпатични чудовища, учителят поощрява или коригира поведението и ангажираността на учениците, като им дава или отнема точки. Децата могат сами да изберат външния вид на аватара си, а родителите мигновено получават коментар или оценка от преподавателя. Има възможност за генериране на доклад под формата на диаграма или съобщения до целия клас, както и персонални такива. Поради тази причина обратната връзка от родителите е положителна – те са информирани за всяка проява на детето си по време на учебния ден. 

Точки се дават или отнемат по следните показатели: помощ на съученик, работа в екип, добро поведение, наличие на домашна работа, спазване на правилата и др. Положителните отзиви са съпроводени от звуков сигнал, който е различен от звука при отнемане на точки. По този начин учениците са информирани за динамиката в профила им дори и без да следят екрана на устройството.  

Как се използва?

Начините на използване на ClassDojo са разнообразни. Възможно е обявяване на седмична, месечна или срочна цел от събрани индивидуални или групови точки, при постигането на която децата получават поощрение, а точките се нулират и се поставя нова цел. Друг вариант е да се проследяват индивидуалните резултати и да се рефлектира с ученици и родители върху проявите на децата. 

ClassDojo  може да се използва за подпомагане дейността на учителя с цел пестене на време. Програмата дава възможност да се маркират отсъствия или закъснения, както и да се отбелязват деца, които са си тръгнали преди края на учебния ден. Много полезен инструмент на приложението е таймерът, който може да бъде използван при поставена задача за изпълнение за определено време. Освен с атрактивна за учениците графика, той разполага и със специфичен звуков сигнал, маркиращ края на поставеното време. Друга функция на приложението е случаен избор, при която програмата избира кой ученик да вземе участие на случаен принцип. 

Регулирането на творческия шум по време на групова работа се осъществява с Шумомер, чрез който учениците виждат стойностите на шум в класната стая чрез цветна диаграма. Друга възможност, която предоставя Class Dojo, е да разделя присъстващите ученици на групи чрез функцията Group Maker. Когато са групирани на случаен принцип, учениците се научават да работят партньорски и с деца, с които по-малко общуват в класната стая. Този инструмент пряко влияе върху динамиката на взаимоотношенията в позитивна посока. Благодарение на програмата учениците сами могат да създават свое портфолио, с помощта на учителя. На ниво училищна общност чрез ClassDojo могат да се споделят постижения, добри практики и други дейности на Стената на училището. Така колеги и родители се информират как се развива училищният живот. 

Защо препоръчвам използването на практиката:

  • Благодарение на ClassDojo пестя време при управление на ежедневните дейности в класната стая;
  • Безплатно и лесно за използване, достъп от всяко дигитално устройство, не изисква постоянна визуализация върху екран;
  • Учениците харесват аватарите си и се стремят да получават само положителни точки, спазвайки правилата и участвайки в живота на класа;
  • Родителите ежедневно са информирани за това как се справя детето им в училище;
  • Чрез приложението работя върху формиране на умения за работа в екип, на спазване на време при изпълнение на задача, подобрява се умението за самооценка на учениците;
  • Има възможност за споделяне на добри практики на ниво училище;
  • Подобрява се комуникацията между учители, ученици и родители.

Имате нужда от още работещи практики? На нашия сайт prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

 

Още полезни статии:

Разпределяне на роли на ротационен принцип
Работа в екип

Разпределяне на роли на ротационен принцип

След като учениците свикнат да работят по групи на случаен принцип, може да надградите, като приложите стратегията за разпределяне на роли на ротационен принцип. В

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали