Защо децата се държат предизвикателно в класната стая?

Ефективното обучение може да се случва само в благоприятна среда, както за учениците, така и за самите учители. Но понякога фактори, породени от поведението на учениците, реакцията на учителите или външни причини, могат да направят атмосферата съвсем различна – изведнъж осъзнавате, че не можете да задържите вниманието на учениците или не успявате да се справите с дисциплината в час.

Ако вече сте се запознали със 7-те грешки при адресиране на предизвикателното поведение, то ще ви е интересно и да разберете кои са основните

Причини за предизвикателното поведение

Предизвикателното поведение може да се дължи на редица фактори, но основните сред тях са свързани с ученика, учителя или социалната среда. Ще се спрем най-вече на факторите, свързани с учениците и социалната среда, а в следващата статия ще разберем повече за факторите свързани със самите учители.

Естествените етапи на растежа

През 80-те години Ериксън прави редица проучвания, които стават толкова известни, че са обединени в една обща теория за психосоциалното развитие. Чрез нея по много сполучлив начин Ериксън представя развитието като противопоставяне на две основни задачи, като успешното справяне с тези задачи позволяват на детето да премине напред в развитието си.

  • От 6 до 11 години – училищна възраст, при която конфликтът при децата е насочен по оста трудолюбие срещу малоценност. В този момент децата излизат извън контекста на семейството си, започват училище и с това социалната им среда се разширява и променя.

Обикновено цялото внимание на децата се съсредоточава в овладяване на уроците, за да получат одобрението на учителите и родителите си. За пръв път те започват да развиват качеството компетентност по различни въпроси и много се гордеят, когато се справят добре.

Ако в този етап, детето не получава никакво одобрение от учителите си или почувства, че не се справя, ще започне да се държи предизвикателно, за да преодолее чувството за огорчение, малоценност и несправяне;

  • От 11 до 20 години – навлизане и период на пубертета. Ерик Ериксън сполучливо нарича този период “Идентичност срещу дифузия”, защото именно по това време учениците се стремят да открият своята идентичност, стремят се да почувстват  уникалност и неповторимост спрямо всички останали.

Ако при предишните етапи, детето е имало задръжки в развитието си, то през периода на пубертета ще се стигне до дифузия на идентичността. При всички случаи през този период може да очаквате разнообразни прояви на предизвикателно поведение. Учениците са склонни непрекъснато да предизвикват авторитета на родителите и учителите си, да се бунтуват и предизвикват правилата, стремят се към постигане на уважение от възрастните и получаване на вниманието на околните.

Различия в развитието

Някои деца живеят с различни от нормата психични състояния, които понякога затрудняват тяхното пълноценно участие в училищния и социалния живот, особено при липса на подходящи структури и приобщаващи подходи. Важно е да знаете, че някои различия в когнитивните функции се изявяват като предизвикателно поведение, което учениците трудно или не винаги ще успяват да контролират, дори и да искат:

  • Разстройство на вниманието
  • Аутизъм
  • Тревожност
  • Депресия
  • Степен на изостаналост
  • Хиперактивност

Вероятно при постъпване на детето в училище родителите ще ви предупредят, ако по-рано то е било изследвано и са установени спецификите на неговите нужди. Заедно с психолога на училището, родителите на детето и ресурсните учители ще изберете най-добрият план за работа с ученика. Поискайте съвети от психолога как най-ефективно да преподавате на тези свои ученици и как да създадете благоприятна за развитието му среда.

В най-общия случай се подгответе за прояви на търпение и толерантност. Добра идея е още в началото да запознаете учениците в класа с някои различия в развитието, за да разкажете как се различава живота на техният съученик. Чрез споделянето на истории децата по-лесно могат да разберат различията помежду си и да проявят емпатия и съпричастност. Основната цел е да се създаде пространство, в което и тези деца да проявят талантите и способностите си и да развиват умения за пълноценно общуване със съучениците си.

Много важна съставка е и спокойствието, което може да осигурите чрез подходящ кът в класната стая. Може да го наречете “Оазис на спокойствието”, в който децата да се оттеглят, когато са фрустрирани и не могат да овладеят емоциите си. Там могат да рисуват за кратко, да помислят за своя приказка или да им покажете как да използват техники за дишане, за да се успокояват. Повече материали и насоки ще откриете в ресурсите в края на тази статия.

Индивидуалност

Всички деца имат различен характер и индивидуални черти. В пъстрата група на своя клас ще откриете бъбривите и винаги социални екстроверти, тихите и наблюдателни интроверти, лесно избухващите и импулсивните, срамежливите, смелите – всяко дете наистина е уникален сбор от качества, с което картината на вашият клас става наистина красива.

Ще ви отнеме известно време, за да ги опознаете, но това ще ви помогне да различавате кога предизвикателното им поведение е в резултат на техният характер и да намерите своите начини да постигнете позитивна атмосфера в класната стая.

Погрешни схващания

Спомням си как с приятелите ми в средното училище решавахме задачи със сложни вероятностни в опит да разберем какъв е шансът да бъдем изпитани точно днес. Вярвахме, че на определени дати изпитват само момичетата или че след средата на месеца е ред на номерата от 13-ти надолу. Нямам спомен защо точно 13 и защо точно момичетата, но си спомням, че супер рядко имахме попадения.

По същия начин вашите ученици може би имат погрешни вярвания, че въпросът колко са жителите на Азия или кое е подчиненото изречение няма да им донесат никакви знания за истинския живот. Те не са мотивирани да научават нови неща и ще бъде чудесно ако може да им поясните какви реални ползи ще им донесе всичко научено. За съжаление обаче за една част от учениците е трудно да намерят мотивация и това ги кара да използват предизвикателното поведение, за да покажат раздразнение или гняв.

Семейна среда

Семейството на вашите ученици се причислява към външните фактори, върху които вие трудно бихте могли да окажете влияние. Ако ваш ученик се държи предизвикателно, имайте предвид, че това може да е в резултат на проблеми у дома.

Възможно е децата да се изправят пред раздяла на родителите, насилие, загуба на близък или друг семеен проблем, който не желаят да споделят. Изпитват силни емоции като срам, гняв, мъка, които не биха признали пред никого. В такъв случай предизвикателното поведение например вербална агресия към съученик, лесната избухливост или свръх-реакциите могат да бъдат знак за вас, че нещо в живота на детето не е наред и то се чувства наранено. При изградени стабилни взаимоотношения с децата, базирани на взаимно доверие ще ви бъде по-лесно да идентифицирате тези моменти и да насърчите вашият ученик към разговор. Така ако някое дете има проблеми вкъщи, ще знае, че може да се обърне към вас за морална подкрепа и вероятността да се държи предизвикателно в час ще намалее.

Социализация

Желанието на вашите ученици да спечелят вниманието на околните може да ги накара да се държат предизвикателно. Подобна реакция може да е в следствие и от натиск за социализация, с който ученикът не може да се справи. И в двата случая вниманието на учениците е насочено главно към приятелите и суъчениците им, което може да попречи на плавният учебен процес. Разговорите, закачките или дори споровете, които са започнали по време на междучасието, ще завършат в началото на часа.

Като знаете, че общуването и вълненията в междучасията могат да се превърнат в причина за бурно начало на вашият урок, ще ви е по-лесно да предприемете адекватни стъпки за овладяване на бурята от емоции и фокусиране на вниманието върху учебния процес.

Други задължения или задачи

Ако вашите ученици имат други задължения извън училище, това може да се превърне в причина за тяхното предизвикателно поведение. Твърде вероятно е вместо върху уроците, през повечето време да са фокусирани върху тези извънучилищни дейности и това да понижи тяхното представяне.

Дори и да се касае за ситуация от този род, ще е нужно да проявите разбиране и да наблюдавате дали тенденциите за лоши прояви не се превръщат в постоянни.

Разбира се, с описаните до тук възможни причини за предизвикателното поведение не можем да сме изчерпателни по темата. Децата са различни и съм сигурна, че и вие самите бихте могли да дадете редица примери от своята практика. Всяко поведение се задвижва от емоции, а за да изградим една истинска нова наука за ученето ще ни бъде от полза да познаваме мотивите, които го задвижват. Познавайки причините, ние ще можем да подходим адекватно, за да стане вашата класна стая оазис на спокойствието и учениците с радост да очакват всеки следващ час с вас.

 

 

 

Статията е адаптирана от: Classroom Management Expert

Източници:

Сборник с добри практики за приобщаване на деца със СОП

Наръчник Организиране на приобщаваща образователна среда

Идентифициране и подкрепа на деца с различни обучителни трудности, П. Депонио, К. Макинтайър

Стадии на психосоциалното развитие според Ериксън

Когнитивно развитие и възприятие при децата между 7 до 12 години

Още полезни статии:

Кариерно ориентиране и личностно развитие

Символи за обратна връзка

Символите могат да се ползват за работа в клас; домашна работа и/или тестове. Учителят предварително запознава учениците със символите или заедно измислят собствена система. Учениците

Изследователски дневник
Научна грамотност

Изследователски дневник

Тази стратегия е насочена към два от най-важните елементи на провеждането на изследване – обективно описание на наблюденията и рефлексия върху процеса. Изследователският дневник е

Точки за разнообразие от идеи
Работа в екип

Точки за разнообразие от идеи

За насърчаване на даването на идеи от всички ученици учителят може да прилага стратегията „Точки за разнообразие от идеи“. Всеки отбор получава допълнителни точки за

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали