Стратегия за управление на класната стая

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни област, както и с всички възрастови групи. Целта е да бъдат определени различни процедури, време и места, в които учениците да изразяват чувства, мисли, мнения, препоръки. По този начин те свикват с идеята, че за всяко нещо си има време и място.

Решете какви са вашите приоритети още в началото на годината, споделете и обсъдете с вашите ученици какво и къде ще се случва, защо тези неща са важни, какво мислят те. Важното тук е последователността на процедурите, както и изработването на стъпки за провеждането им, за да свикнат учениците.

Примерни процедури и инструкции

 1. 5 минути в началото на часа за поздрав и споделяне как се чувстваме. В това време може да поощрявате учениците, да ги въвеждате в нов материал, да припомняте стар. Ако има неизяснени въпроси, отсъствия, конфликти, може да решите да отделите това време за тях. Измислете ваши стъпки и въпроси, но отделете определено време в началото на часа за ритуал, който да потопи учениците и вас в процеса, да отпусне напрежението или просто да споделите хубава емоция.
 2. 10 минути в края на всяка седмица за рефлексия.Отделете по 10 или повече минути (в зависимост от целта, големината на класовете и възрастта на учениците си) в края на седмицата, за да обсъдите с тях въпроси от типа на “Как мина седмицата?”; “Какво научих?”; “Какво ми беше трудно?”; “Има ли неща, които ме изнервиха/нараниха?”; “Какво бих променил в собственото си държание?”; “Какво ме впечатли?” и т.н. Ако прецените, правете такава рефлексия (кръг на доверието например) по-често или ако забележите конфликт/ проблем в класа. Трябва да е ясно посланието, обаче, че това и само това е времето и мястото за споделяне на такива емоции. Окуражете учениците да записват тези неща, за да ги обсъдите по-късно, вместо да отнемат време от часа на целия клас, за да се дискутират импулсивно и на момента.
 3. Кутия за препоръки; критики; коментари. Направете кутия и я поставете някъде в класната стая. Обяснете на учениците, че в нея могат да пишат анонимно на малки листчета всичко, което биха искали да споделят (за вас, за часа, за предмета, за атмосферата). Коментарите могат да се преглеждат от вас или заедно с тях в определено за това време и да се търси начин за подобрение (ако са критики).
 4. Комуникационни умения като правила на класната стая. Ако активно развивате комуникационни умения, поставете ги като правила в класната стая. Важното е да има поощрения и последствия при спазване или неспазване. Например, ако прекъсваш съученик, докато той говори, губиш правото да говориш до края на часа.
 5. Определете време за въпроси.Учениците често имат въпроси по материала, по дадена домашна задача, за тестове и т.н. Определете ясно кога се дават различните видове въпроси (след като сте въвели материала, в края на часа например). Когато задават импулсивно въпроси им напомняйте, че има време и място за това и че не го правите не защото не желаете да им обясните, а защото умението да се съобразяваме със ситуацията, времето и мястото е основно умение, което ще им трябва в бъдеще. Може да изработите табло за въпроси, където учениците да поставят свободно въпроси по време на час, а в края или началото на следващия да отговорите и обясните, ако нещо не е ясно.

 

Предимства на стратегията

 • Процедурите развиват съобразителност, но и спестяват време;
 • Приложими са за всички възрасти и предмети;
 • Създават у учениците чувство за организираност, подреденост и сигурност;
 • Бихте могли да давате отговорности на различни ученици за различните процедури (така ги учите на отговорност и освобождавате себе си от много задължения).

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да сте последователни и изпълнителни във всяко едно от нещата, които заявите. Често някои процедури не заработват веднага и се изоставят. Помнете, че това е нормално и трябва да държите на тях – в един момент учениците ще свикнат и процедурата ще заработи;
 • някои от стратегиите изискват време. Постарайте се да се улесните – дайте време за всичко на самия себе се, назначете отговорници;
 • възможно е да възникнат спешни случаи – ако видите, че някой въпрос или проблем не търпи отлагане, не го оставяйте за определеното за мнения и въпроси време, а реагирайте веднага;
 • трябва ясно да дефинирате целта на всяка процедура, какво развива тя у децата и чак тогава може да я вкарате в класната стая;
 • трябва да се стараете да поддържате “дневник” за себе си – какво, кога, къде, от кого се прави; какво развива; има ли напредък у децата; колко време отнема; как може да се подобри. Така ще улесните себе си в провеждането на всички процедури и ще проследявате развитието на учениците. Не забравяйте, че целта е да е максимално лесно и улесняващо за вас, както и полезно за учениците.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали