Норми или правила: кое да изберем за класната си стая? + Бонус 7 примерни правила

Подготвяме се да посрещнем новия клас или випуск? С носталгия си спомняме за завършилите деца, формирани като поведение, пораснали, послушни. Задаваме си въпроса какви ли ще са бъдещите ученици – енергични, без изградени навици, спонтанни в действията си…

Тогава решаваме да изпреварим събитията и да поставим на видно място в класната стая норми, които учениците ни трябва да спазват. Или правила? Всъщност има ли разлика между двата термина?

Всеки човек се чувства комфортно, когато е заобиколен от правила, тъй като иска да знае какво да не прави в конкретни ситуации. Правилата са писмени насоки, които трябва да се спазват в определена среда, а в противен случай има разпоредби за справяне с нарушенията. Ако в една организация има правила, които да ръководят действията и поведението на служителите, в обществото има норми – те са неписани закони, които трябва да се следват.

Правила в класната стая

Учениците също се чувстват спокойни, когато са запознати с правилата и с последствията при нарушаването им. Тук има една разлика от правилата в обществото. В  класната стая при дългосрочно спазване на правилата ученикът може да бъде награден от учителя или от училищната общност. Но дори и в класа като физическа среда, правилата са директиви, идващи от определен човек/представител на институция, към които членовете на организацията трябва да се придържат. Правилата имат за цел да осигурят гладка работа на организацията, както и да предотвратят хаос и злополуки.

Примерни правила в класната стая:

 1. Влизаме навреме в час!
 2. Движим се без да тичаме в класната стая!
 3. Храним се само на определените за това места!
 4. Спазваме строга лична хигиена!
 5. В междучасието дезинфекцираме ръцете си!
 6. Носим маската в коридора/стаите на училището!
 7. Спазваме определена посока на движение в коридора!

Нормите от своя страна са неписани закони в една общност, които управляват действията и поведението на членовете ѝ. Хората са запознати с очакванията към поведението си, както и с действията, които трябва да избягват. Например учтивият поздрав при среща с познат е социална норма, която се очаква от нас. Възпитани сме да уважаваме по-възрастните и няма закони, които да санкционират човек, който не спазва нормите на поведение. Но той е пренебрегван от общността и порицаван за неприемливите си действия.

Норми в класната стая

Класната стая е общност, в която също се следи за спазване на определени норми на поведение. Очакванията към учениците са да бъдат вежливи помежду си, да демонстрират уважение към учителя, да участват в училищните дейности. Порицавано е неприемливото поведение – вербална или физическа агресия. Ако неприемливо поведение, процес или явление се прояви повече от два пъти в класната стая, то е наложително създаване на правило, което изключва проявите на тези неприемливи действия и дефиниране на последица при неспазването на новото правило.

Примерни норми в класната стая:

 1. Когато съм готов с поставената задача, вдигам ръка;
 2. Когато работя в екип, уважавам чуждото мнение;
 3. Изслушваме се;
 4. Помагаме си;
 5. Споделяме;
 6. Учтиви сме;
 7. Забавляваме се, докато учим;
 8. Използвам учтиви думи, когато разговарям със съученик и /или учител;
 9. Протягам ръка в нужда;
 10. Ние сме отборни играчи;

Обобщено, разликите между норми и правила изглеждат така:

 • И правилата, и нормите управляват действията и поведението на хората, но нарушаването на правилата е наказуемо, докато няма наказание за неспазване на норма.
 • Правилата често са в писмена форма, докато нормите са неписани закони.
 • Правилата се създават от властите в организацията, за да се осигури гладкото ѝ функциониране: например правилата за движение по пътищата или протокола за уведомяване на ръководство/РЗИ при положителен PCR тест на ученик
 • Правилата позволяват на хората да знаят какво да правят и какво да не правят в конкретна ситуация.
 • Нормите са поведение, което се очаква от хората при взаимодействие с други членове на обществото.

Споделяйки опита на мои колеги, преподавали в класни стаи с разнообразни контексти – деца на различна възраст, етнически произход, социален статус, различно ниво на академични постижения, е че един микс от норми и правила е работещ и при малки и при големи ученици. Нека бъдат 4-5 на брой, но покриващи нужди на конкретната класна стая, посланието да бъде позитивно и учениците да участват в дефинирането и онагледяването им.

Очаквайте в следващата статия информация за това как заедно с учениците си да създадем правилата на класа и да рефлектираме върху нормите, които трябва да се спазват.

 

 

 

Източници:

Rules and norms. Two kinds of normative behaviour. – Marco Brigaglia

Social Norms – Stanford Encyclopedia of Philosophy

 

Още полезни статии:

Ценност на класа
Култура на класната стая

Ценност на класа

Умението за сътрудничество и работа в екип е задължително обвързано с помагането на другите да успеят. Взаимопомощта е ценност, върху която трябва да се акцентира

Социално-емоционално учене

Как да окуражаваме учениците?

Когато помагаме на учениците да проявят смелост, да изграждат устойчив характер и самостоятелност, да поемат пресметнати рискове, ние всъщност правим точно тава – окуражаваме. Учениците

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали