Как да окуражим учениците да си пуснат камерите

Как да окуражим учениците да си пуснат камерите

Учителите, които преподаваме в гимназиален етап, знаем, че учениците рядко пускат камерите си по време на дистанционно обучение. Можем да ги накараме насила със закани и предупреждения, но доколко този подход е устойчив и ефективен, е спорен въпрос. Има и други начини, по които да ги окуражим да покажат лицето си. Учениците се нуждаят от възможност за избор, насърчаване и доверие, за да пуснат камерите си. Всяка класна стая е различна, но със сигурност някоя от стратегиите, които ще ви покажем, ще отговори на вашата ситуация.

Гледайте на включването на камерите на учениците като проява на емоционална интелигентност. За да постигнете устойчиви резултати, учениците трябва да имат доверие както на вас, така и един на друг. Независимо коя от стратегиите изберете, думите, които използвате, не трябва да задължават, а да създават чувство за принадлежност. 

Подкрепяща среда и чувство за безопасност

Това е дългосрочна стратегия за създаване на позитивна култура във вашата класна стая. Учениците няма да се чувстват комфортно с включени камери, ако не си имат доверие. Организирайте преподаването си така, че учениците да не се притесняват да споделят без риск от укор или оценка и ще са по-склонни да стоят с включени камери. 

Проучете причините

Попитайте учениците индивидуално или през Google Forms за причините да стоят с изключена камера и какво би ги накарало да се чувстват по-комфортно. След като установите причините може да си сътрудничите с учениците, за да премахнете тези бариери. 

Виртуален фон

Много от учениците не пускат камерите си, само защото не искат другите да виждат какво има в стаята им или къде се намират. Повечето платформи за видео разговори (вкл. Meet, Teams и Zoom) позволяват на потребителите да използват виртуален фон, който скрива всичко, освен човека зад камерата. А и учениците го харесват – виртуалните фонове са начин за себеизразяване. 

Групови дейности и игри 

Ето няколко активности за включени камери, които можете да пробвате в онлайн час:

  • Предизвикайте учениците да намерят най-голямото жълто нещо в дома си и после да го покажат на класа, а защо не и да разкажат повече за него. Може да импровизирате с изискванията за предмета: най-малкият червен предмет, нещо старо, нещо, което не са ползвали от 2 години и т.н. 
  • Съставете списък с често използвани предмети като химикалка, молив, телефон, зарядно, книга, чаша и др. Обяснете на учениците, че ще четете предметите един по един, а те трябва да покажат дадения предмет на камерата. Уловката е, че им е забранено да стават от стола си – предметите трябва да са около тях, или не получават точки. Ученикът с най-много точки накрая е победител. 
  • Алтернатива на горната игра е учениците да могат да търсят в целия си дом, но предметите да са малко по-специфични. Например: мартеница (ако е ноември), парфюм, плод, костюм за Хелоуин, статуетка, цвете и др. 
  • Играйте “Подай химикалката”. Ето видео
  • Играйте на асоциации, “Познай филма” или шарада
  • Помолете учениците да намерят снимка от избрана от тях държава и да я сложат като виртуален фон на видеото си. След това съучениците им трябва да познаят къде се намират. 
  • Играйте “Пет неща” – дайте категория на ученик и той ще има 20 секунди да изброи пет неща в тази категория. Пример: Давате категория “извънземни герои” и ученикът казва “Алф, Спок, Йода, Чубака и Супермен”. Повторете с друг ученик и друга категория. Може също да се играе по отбори и със състезателен характер. 

Гласуване с ръка

Давайте избор на учениците често. За въпроси с да или не те могат да гласуват с палец нагоре или надолу на камерите. Също по време на час можете редовно да проверявате доколко разбират материала като ги помолите да вдигат брой пръсти според познанията си – юмрук ако не схващат нищо, пет пръста ако са усвоили напълно материала и от 1 до 4 според увереността им. 

Установете кога камерите са задължителни и кога по желание

Заедно с учениците създайте списък със ситуации, когато е важно да са с пуснати камери и други, когато е само пожелателно. Това ще даде повече автономност на учениците и те ще знаят кога се очаква да са с пусната камера. 

Дайте им задача да запишат видео извън часа 

Ако учениците трябва визуално да демонстрират умение, то може да им дадете задача да запишат видео извън или дори по време на часа. За целта може да използвате Flipgrid, за който ресурс има статия тук. По този начин учениците ще се чувстват по-комфортно пред камерата, когато трябва да я пуснат в клас. Друга възможност е да попитате учениците за любимите им видео платформи и дали ги ползват – възможно е някои от тях вече да качват видеа в YouTube, TikTok или Vimeo. 

Допълнителни съвети ако използвате Zoom 

Zoom е платформа за видео разговори, която предоставя някои допълнителни възможности, неналични в Meet и Teams. Zoom позволява “стая за изчакване”, където попадат учениците преди учителят да започне часа. Можете да допускате учениците един по един, да ги поздравите и да им напомните за камерите. Моят опит показва, че ⅓ от учениците влизат в час по-рано. Често ги пускам в клас по-рано и се чувстват много по-комфортно с пуснати камери, когато са в малка група. 

В Zoom също има и бутон, който известява ученика да си пусне камерата. Опитът ми показва, че често учениците са с изключена камера, защото забравят да я пуснат и можете лесно да им напомните чрез този бутон.

 Не на последно място, чатът на Zoom дава възможност за индивидуални съобщения, с които може да комуникирате с отделни ученици. Така може да разберете причината някой да не е с пусната камера или да го помолите да я пусне, ако методът с бутона не проработи. 

 

 

Статията е адаптирана от Edutopia.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали