Етикет: проверка на емоциите

Учениците прекарват голяма част от времето си в училище, а класът, в който са попаднали, играе голяма роля в личния