fbpx
Емоционална интелигентност

4 стъпки към училището мечта – Стъпка 4 + Бонус стъпка 5

Училището мечта - класна ста

Представете си училище, в което учениците посветено работят върху своя напредък и развитие. Училище, в което учениците искат да учат сами, а ролята на учителите е да ги вдъхновяват и да ги насочават към нови и необозрими хоризонти. 

Това училище е възможно, когато процесът на учене и напредък се осъзнава и от учители, и от ученици – какво учим, по какви начини учим, защо учим това, как то ще ни бъде полезно. Училището-мечта е възможно, когато напредъкът по учебното съдържание върви ръка за ръка с усвояването на реални умения, необходими в 21 век.

Развиването на социалните и емоционалните умения на ученици е начин да се постигне тази “осъзнатост” у учениците. 

В предишните 3 статии от поредицата “4 стъпки към училището-мечта” ви разказахме как поетапно да въведете социално-емоционалното учене във всяка класна стая на вашето училище:

В тази статия ще се спрем върху последната стъпка към интегрирането на социално-емоционалното учене на ниво училище и ти представим бонус стъпка, която е не по-малко важна.

Стъпка 4 – Подкрепете социално-емоционалното учене на учениците

Социално-емоционално учене на ученицитеУчениците не се учат само от това, което се случва в класната стая, но от още много други взаимодействия – с приятели, семейство, музикални и спортни идоли и др. Затова е изключително важно вие като училищен екип да привлечете колкото може по-голяма част от средата на вашите ученици. Това означава да запалите по развиването на социално-емоционални умения и емоционална интелигентност семействата на учениците, партньорите на училището, общността.

Обърнете внимание и на атмосферата в училище и класната стая – само така ще постигнете устойчив напредък.

Ето как това да се случи на практика:

Училището

 • Създайте подходящ училищен климат на взаимно уважение и чувство за сигурност. Тази стъпка е абсолютно задължителна, за да продължите напред!
 • Дайте трибуна на учениците (например ученическия парламент) и се вслушвайте в това, което те казват.
 • Изберете подход в дисциплината, който подкрепя развиването на социално-емоционални умения у учениците.

  Опитайте се да не повишавате тон, не бъдете язвителни, саркастични, не уронвайте самочувствието на учениците (все пак вие самите трябва да демонстрирате социални и емоционални умения)
  . Когато има нужда техните действия да бъдат критикувани, направете го като обсъждане, в което учениците сами да дадат предложение как нещата могат да бъдат подобрени.

Класната стая

 • Създайте атмосфера на взаимно приемане и разбиране, на сигурност и принадлежност в класната си стая.
  Не наказвайте учениците, а опитайте да ги вдъхновите. Така те сами ще искат да се държат добре;
 • Интегрирайте развиването на социални и емоционални умения в уроците си. Използвайте всяка възможна ситуация по време на урока, за да развивате различните аспекти на емоционалната интелигентност на учениците си;
 • Давайте напълно ясни инструкции какво очаквате от учениците да демонстрират във връзка със социалните и емоционалните им умения. Например, ако давате групова задача, то съвсем открито съобщете на децата какво е поведението, което очаквате от тях и защо то ще покаже, че умело управляват взаимоотношенията си.

Семейството

Всички знаем, че като училищен екип няма как да постигнем значим напредък, ако не привлечем семейството на своя страна. Затова запознайте родителите със смисъла на развиването на социални и емоционални умения и ги запалете в това. Ако не са сигурни как да ви сътрудничат, покажете им – поканете ги в класните си стаи, организирайте специална среща на тази тема или изберете друг подход според конкретния случай.

Общността

Привлечете общността – представете вашия проект пред администрацията на вашето населено място, на близкото читалище или младежки център.
Създайте общност от съмишленици, които да подкрепят социалното и емоционално учене на вашите ученици. А защо не и да си партнирате с училище от друго населено място? Колкото повече страни са ангажирани в процеса, толкова по-голям и бърз ще бъде напредъкът на вашите ученици и толкова по-силно ще е вашето удовлетворение.

Бонус – Стъпка 5 – Подобрявайте се. Постоянно!

Нагласа за развитие - Постоянно подобряванеВнедряването на социалното и емоционалното учене на ниво училище е процес, при който ще срещате различни предизвикателства. Понякога ще взимате добри решения за преодоляването им, а друг път – не чак толкова. Често в последствие ще ви хрумват идеи как е можело да направите всичко по много по-“правилен” начин. И това е съвсем нормално! Точно въпросът “Какво можехме да направим по-добре?” ще ви помогне да подобрявате постоянно работата си.

Затова, за да постигнете целите, които сте си поставили за напредъка на учениците в социалните и емоционалните им умения, не забравяйте да:

 • Следвате плана за действие, който изработихте в Стъпка 2;
 • Проследявате напредъка по визията си;
 • Рефлектирате по време на процеса;
 • Адаптирате и променете плана си според това как и доколко напредвате;
 • Периодично повтаряте този цикъл;

5 стъпки, а толкова много усилия!

Да, развиването на социални и емоционални умения на ниво училище най-вероятно ще е дълъг и сложен процес. Но замислете се отново защо го правите? 

Може би защото искате да работите в позитивна и конструктивна среда?
Може би защото искате да сте по-малко стресирани от работата си?
Може би защото искате да се прибирате вкъщи удовлетворени и щастливи от изминалия работен ден?
Може би защото искате да работите с колеги, които са мотивирани, напредничави и показващи висок професионализъм?
Може би защото искате да чувствате родителите “на ваша страна”?
Може би защото искате да видите как учениците ви израстват и процъфтяват пред очите ви и благодарение на вашите усилия? Може би защото искате да видите учениците си успели възрастни един ден?

Което и да е от тези “може би” напълно си заслужава усилията!

 

Използвана литература:

 1. How Social-Emotional Learning Help Children Succeed in School, the Workplace, and Life, Committee for Children
 2. It’s Time to go All-in for Social-Emotional Learning by Social & Emotional Contributor
 3. Develop a Shared Vision for Schoolwide SEL by CASEL Organization
 4. Collaborative District Initiative, CASEL Organization

Статията е базирана на CASEL Guide To Schoolwide SEL

 

За автора

Валерия Симеонова

Валерия Симеонова е психолог. Фокусът на работата й е свързан с развитие на емоционални и социални компетентности у децата. Подкрепя родители и учители в това да създадат онези условия за своите деца днес, така че те да се превърнат в щастливи, успешни и удовлетворени личности утре.
Повече за Валерия Симеонова на www.podobri.se

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.