Prepodavame.bg

10 забавни игри, с които учениците ви най-после ще проговорят в час по чужд език

Ако преподавате по чужд език, със сигурност ви се е случвало да зададете въпрос и да бъдете посрещнати с празни погледи и пълна тишина. Често се случва – все пак да говориш на език, който все още учиш, е трудно. Всеки учител по чужд език се е сблъсквал с предизвикателството да насърчи говоренето на изучавания език. Учениците се срамуват да говорят (дори и на български) или се притесняват, че ще допуснат грешка. Независимо от причината, имате по-добър шанс да ги разприказвате с някоя от тези 10 игри.

1.Кой казва истината?

Помолете всеки ученик да напише три факта за себе си, които другите в класа може би не знаят, на листче хартия с името си отгоре. Съберете листчетата, изтеглете три и поканете тези ученици отпред. Прочетете на глас едно от твърденията, вярно за един от тримата.

Сега забавната част! И тримата ученици ще твърдят, че твърдението се отнася за тях! Всеки от съучениците им може да зададе един въпрос на един от тримата. Когато се изредят всички, класът преценя кой казва истината. Повторете с нови трима.

2.Вариации на играта “Табу”

За вариант 1 подгответе презентация с по едно съществително на слайд. Един ученик застава с гръб към екрана, а съучениците му се редуват да описват думата, докато не я познае. Този вариант прилича на играта на шапка.

За вариант 2 ще ви трябват листчета с думи. Разделете учениците на групи по 5-6 и им раздайте по един комплект думи. Те ще се редуват да обясняват думите, а ученикът, който познае, прибира листчето, което добавя и състезателен елемент – кой ще познае най-много думи.

Вариант 3 е за малко по-напреднали ученици. Разделете класа на две. Ученик ще трябва да обясни дума на отбора си, но няма да може да ползва някои от най-близките синоними и свързани думи. Можете да използвате този специализиран сайт за играта Табу.

3.Опиши картинката

Ще ви трябва презентация с картинки. На този линк можете да откриете тези, които аз съм ползвал за тази игра. Учениците се разделят в отбори по двама или трима, като един от тях е с гръб към екрана. Учениците с гръб ще трябва да възпроизведат картинката по устните описания на партньорите си. След около 2 минути обиколете набързо чиновете и провъзгласете отбора с рисунка най-близка до оригинала за победител в рунда. Учениците сменят “художника”, а вие сменяте картинката и продължавате със следващия рунд.

4.Тайната дума

Ученик получава тайна дума и произволна тема за разговор. Задачата е да включи думата в едноминутна реч по темата, така че да звучи възможно най-естествено. Останалите ученици трябва да познаят коя е тайната дума.

5.Кратки дебати

Дайте на всеки ученик два листа: “Съгласен” и “Несъгласен”. Ако искате да спестите хартия, учениците могат да вдигат ръка за съгласие или да отиват в противоположни ъгли на стаята в зависимост от позицията си. На глас прочетете спорно твърдение, за което учениците трябва да вземат страна. След това изберете по един ученик от страна, който да обясни своята позиция и да се аргументира. Дебатите в клас могат да са както много кратки, така и по-дълги, с формална подготовка и процедури.

6. Импровизирани отговори

Разделете класа на два отбора и определете ред. Ученик ще трябва да отговори на въпрос без подготовка и да говори в рамките на 45 секунди. Противниковият отбор следи за всякакви граматични и лексикални грешки, както и за моменти на мълчание и колебание (продължително “ъъъ”, “ммм” и т.н.). Ако вярно отбележат грешка, печелят точка и е ред на ученик от техния отбор.

7. На самотен остров

Раздайте на всеки ученик листче хартия и ги инструктирайте да нарисуват (или напишат) някакъв предмет- какъвто и да било. Съберете ги и ги раздайте на произволен принцип на учениците. 

Сега забавната част – кажете на учениците, че са на самотен остров и само половината от тях ще оцелеят. Единственото, което всеки от тях има със себе си, е предмета на листчето си. Всеки от учениците трябва да убеди класа, че заслужава да оцелее.

8. Отборна история

Първият вариант на тази игра е заимстван от набиращите популярност класове по импровизационен театър. Попитайте учениците за място, време, проблем и име на герой. След това група ученици (оптимално 5-6) се редуват да казват една дума, за да създадат кратка история по първоначалните предложения. Ако ученик каже повече от една дума или не може да измисли нищо в рамките на 3 секунди, отпада. Историята продължава докато не остане само един ученик.

Във втория вариант на играта поканете пред класа четирима ученици. Нека трима седнат един до друг, а четвъртият – “диригентът” – да е зад тях. Дайте няколко листчета със съществителни на диригента. Той дава едно на избран ученик, който започва история, търсейки начин да използва думата. Диригентът сменя говорещия, като дава на друг ученик друга дума. Играта продължава колкото прецените.

9. Две истини и една лъжа

За тази добре позната игра учениците измислят три изречения за себе си, като едно от тях е лъжа. Съучениците им имат право да ги разпитат, за да преценят коя е лъжата.

10. Никога не съм

И за тази игра ще ви представя два варианта. Първият е вдъхновен от скорошна мания в Tik Tok. Всички ученици започват с вдигната ръка и разперени пръсти (можете да контролирате продължителността на играта според броя на пръстите). Ученик започва като казва нещо, което никога не е правил. Всички, които са го правили, свалят един пръст и разказват на класа за случката. Всеки, който свали всички пръсти, отпада от играта.

За втория вариант е нужно да поразместите класната стая. Наредете столовете в кръг, така че да са с един по-малко от броя на учениците. Един ученик започва прав в средата на кръга и казва нещо, което никога не е правил. Всеки, който го е правил, трябва да стане и да намери нов стол. Ученикът, който остане прав накрая, трябва да разкаже за случката и да поднови играта.

Сигурно вече сте си харесали някоя от десетте игри. Ами хайде, какво чакате? Планирайте следващия си урок, в който на учениците със сигурност ще им е забавно да упражняват езика, който учат!

Статията е адаптирана от Edutopia и допълнена с личния опит на автора.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Няма драма: драма в образованието

Креативността е наистина важна в съвременния свят. Тя ни дава възможност да погледнем на заобикалящата ни среда от друг ъгъл, да генерираме нови идеи и

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.