Игра на шапка – забавен начин за учене на нови думи

Игра на шапка - учене на думи по английски език

Как учат нови думи на чужд език вашите ученици? Много учители карат учениците си да ги пишат по 20 пъти в тетрадката или пък да създават изречения с тях с цел да ги запаметят. Това сигурно работи за някои ученици, но е работа вкъщи. Ами в час? В тази статия ще откриете нов много забавен начин за упражнение и научаване на нови думи посредством игра.

Какво е игра на шапка? 

Играта на шапка, която на английски обикновено се нарича “fishbowl game”, т.е. “игра на аквариум”, е всъщност много лесна. Учениците трябва да обясняват произволно изтеглени от шапка (тенджера, кутия) думи на съотборниците си в рамките на една минута. 

В един вариант на играта вие като учител ще подготвите думите и ще напишете всяка на отделно листче. Така учениците ще тренират избраните от вас думи. В друг вариант учениците пишат на листчета думи от определени категории, например “предмети”, “животни”, “растения”, “известни личности”, “прилагателни”, “географско място” и др. Учениците са по отбори, като може  всеки отбор да е от двама души или пък целия клас да е разделен на два отбора. 

Как да играете на шапка в час? 

Играта преминава в три кръга:

1. Рунд “Табу”

Ученик тегли дума и я обяснява с колкото иска други думи без да използва думата или корена ѝ. Ако съотборниците му познаят думата, той прибира листчето в себе си и тегли следващо. Ученикът има 60 секунди да обясни възможно най-голям брой думи, след което следващият ученик взима шапката и играта продължава.  Отгатнатите думи не се връщат в шапката. Когато думите в шапката свършат, всеки отбор преброява листчетата си и учителят записва точките на дъската. След това всички листчета се връщат обратно в шапката.

Пример: Думата е “змия”. Ученик може да я обясни като каже “животно, което пълзи и съска”. Естествено това ще стане на чуждия език, който изучава.

2. Рунд “Парола” 

В този рунд учениците отново теглят листчета и обясняват същите думи, но този път само с една дума. Прибират ги в себе си, ако познаят, накрая броят точките, добавят ги към тези от първи рунд и връщат думите в шапката.

Пример: Думата отново е “змия”. Ученик може да я обясни като каже “съскане” или “пълзене”.

3. Рунд “Шаради” 

В последния рунд учениците трябва да обяснят думите без да говорят, използвайки само жестомимичен език. 

Пример: За думата “змия” ученик може да направи въртеливи движения с ръката си, за да имитира движенията на змията.

Когато в трети рунд думите в шапката свършат, играта приключва. Точките се събират и отборът с най-много точки печели. 

За тази игра има специализиран уебсайт: https://fishbowl-game.com/. Ако учениците ви имат смартфони и интернет, то може да организирате играта през приложението, което ще ви спести листчетата и нуждата от отделен хронометър. Играта може да се играе и по време на дистанционно обучение.

С подобна активност ученето на думи буквално се превръща в игра, а учениците запаметяват новата лексика много по-добре, отколкото при използването на традиционни. Пожелавам ви успех и много забавни игри!

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали