Митични игри в часовете по БЕЛ – урок от Грета Иванова

Урок за създаване на игри

За мен

Казвам се Грета Владимирова Иванова, старши учител по български език и литература в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй.

Какво ще ви представя?

Практиката, която искам да споделя, е игровият метод в часовете по литература. Играта разнообразява традиционните упражнения и увеличава интереса към обучението. Урокът е озаглавен „Из лабиринтите на древногръцката митология”.

Причините за въвеждане на тази практика са свързани както с мотивирането на учениците да прочетат древногръцките митове и легенди, така и с желанието ученето да бъде приятно и забавно.

За кого е подходяща практиката и какво развива?

Практиката е приложима както за прогимназиален и за гимназиален етап, така и за по-малките ученици, тъй като игри като „Не се сърди човече” или образователните игри са интересни за малки и големи.

В часовете по история, география, биология може да се адаптират и да се използват игрите, като въпросите от митологията, могат да бъдат заменени с въпроси от съответните области.

Игровият метод развива:

  • умението за работа в екип;
  • творческите умения;
  • уменията за изработване на правила;
  • умението да се формулират въпроси.

Много важни са социалните умения за комуникация – учениците трябва да изразят своето мнение, да изслушат другата гледна точка и накрая да се обединят около една концепция за визията на играта. По време на изпълнение на проекта членовете на екипите си разпределят отговорностите, сътрудничат си, преодоляват конфликти.

“Из лабиринтите на древногръцката митология” – същност на практиката

Идеята на практиката е да се създаде игра по модела на “Не се сърди човече” или “Монополи”, като се използват знанията за древногръцките митове.

Учениците са разделени на екипи. Всеки екип трябва да изработи игрално поле, което може да изобрази например подземното царство. Някои от екипите са изработили и пионките. На игралното поле има капани, въпроси, двубои, т.е. попадналият на тях играч трябва да изтегли карта (изготвена от екипа) и да отговори на въпрос от митологията. Верният отговор може да донесе различни бонуси като два хода напред или теглене на нова карта и т.н. Всяка игра започва с прочитане на правилата, измислени от съответния екип.

Карти изработени от ученициВ началото или в края на часа всеки от екипите задължително представя играта си, като разказва за пътя, по който е достигнал до крайния резултат. Всеки член на екипа обяснява в коя част от изработването на играта е взел участие.. Екипите разказват и за трудностите, които са срещнали в процеса на изработване на играта.

Целта на игрите е образователна. Дори незнаещият отговора при първото минаване по полето, при повторна игра вече ще е научил поне един от въпросите, а съответно ще опресни или допълни знанията си.

 Предимства на практиката

Изработените игри имат положителен ефект върху учениците. Пасивните ученици, които първоначално трудно възприемат предизвикателството, след представянето на първите игри се заразяват от ентусиазма на съучениците си и изработват игри, които се оказват по-вълнуващи и интересни.

За какво да внимаваме?

  • Ниска мотивация – предизвикателството са учениците с ниска мотивация, които са включени в отделните екипи. Но не е трудно да се мотивират децата да играят, игровите методи ги стимулират да се включват активно в учебния процес.
  • Необходимо време за подготовка – тази практика изисква време за подготовка на материалите, за изработване на игралните полета, картите с въпросите, пионките, указанията за игра. На всеки екип се дава свободата да твори.

Финални думи

Мисля, че проектният подход и игровите методи ще дадат добър резултат и в бъдещата ми работа. Важното е да запалиш желанието за работа, да подхвърлиш идеята и заедно с учениците да се стигне до крайните резултати.

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали