Разкрийте твореца във всяко дете с нестандартни задачи по БЕЛ

Модерното образование все повече преориентира фокуса си от традиционното предаване на знания, които учениците трябва да запаметяват и възпроизвеждат, към формиране на умения, ключови за успешното реализиране в съвременната действителност. За щастие такива тенденции вече осезаемо присъстват и в българските училища, макар и все още да не са масови.

Педагогическият екип на ОУ „Васил Левски” – гр. Правец фокусира усилията си върху формирането на способности за самостоятелно мислене, разгръщане на индивидуалността и развитието на творческия потенциал на всяко дете. Учителите работят в тясно сътрудничество помежду си, реализират проекти за извънкласни дейности и дейности на общинско ниво, организират открити уроци и споделят опит. В училището действат програми като Jump Math и Джуниър Ачийвмънт България. Творческите практики от години са традиционни и обхващат всички предмети.

Творческата функция на въображението е необходимо условие за справяне в ежедневния живот. Тя е в основата на научните открития и произведенията на изкуството, но същевременно помага на всеки обикновен човек да разрешава проблеми в каквато и да е ситуация. Тази статия разкрива идеи как да стимулирате ученическото въображение и творчество, споделени с читателите ни от г-жа Ивелина Иванова, учителка в ОУ Васил Левски”, град Правец.

Г-жа Ивелина Иванова преподава БЕЛ в прогимназиален етап. Сред учениците ѝ има деца с обучителни затруднения и специални образователни потребности. Тя иска да приобщи всички петокласници към учебния процес и да им помогне да се потопят в един по-добър вълшебен свят, където всичко се случва чрез тяхното въображение: „В ежедневието си учениците ми се сблъскват с агресия и проблеми. Чрез творческите задачи искам да им помогна да направят връзката между приказките и житейските ситуации и да открият начини да се справят.”, пояснява г-жа Иванова. Тя е убедена, че „за да има позитивна учебна среда и да се преодоляват междуличностните конфликти, трябва всички деца да се чувстват приети, значими и полезни.”

Визитка на практиката:

Име: Въображение, творчество, училище

Подходяща е за: ученици от прогимназиален етап, но може да се адаптира и за ученици от начален и гимназиален етап

Прилага се: целогодишно

Необходими материали: работни листове със задачите, копия от избрани литературни творби

Цели:

 • учениците развиват мисленето, въображението и творческите си способности;
 • усъвършенстват се уменията за четене с разбиране и творческо писане;
 • децата с обучителни затруднения или СОП участват пълноценно в учебния процес;
 • повишава се ангажираността и мотивацията за учене на учениците;
 • всяко дете има възможност да изрази вътрешния си свят, да сподели мнението си и да се почувства значимо.

Описание на практиката

Г-жа Иванова се вдъхновява за практиката по време на работата си върху проект за приобщаващо образование. Той ѝ разкрива идеи за учебни дейности, които могат да подобрят възможностите на всяко дете чрез докосване до неговия вътрешен свят. Така тя решава да провокира учениците си с творчески задачи. Избира актуални за децата проблеми, върху които да се замислят и активно да търсят решения.

Практиката вече е утвърдена в училището – прилага се периодично от 4 години насам. Средно един път месечно г-жа Иванова отделя един или два слети часа, за да разчупи традиционния учебен процес. Най-често тя подбира вълшебни приказки от изучавания материал, поради могъщия им потенциал да провокират детското въображение.

Стъпка 1 – Подготовка

Героите от избраните приказки се сблъскват с предизвикателства, подобни на проблемните ситуации в ежедневието на децата. Г-жа Иванова развихря собственото си въображение и измисля творчески задачи, които да насърчат петокласниците да мислят, анализират, дискутират и сътворят свои идеи за преодоляване на предизвикателствата. Създавайки работните листове, тя подготвя и варианти с диференцирани задачи за учениците със СОП или обучителни затруднения в класа. Те например трябва да отразят под формата на рисунка възприятията си при слушането на приказката и после да обяснят на съучениците си какво са нарисували и защо. 

Преди началото на часа учителката пренарежда чиновете в стаята по нестандартен начин, така че още с влизането децата да усетят различна атмосфера, която да ги предразположи към творчество.

Стъпка 2 – Изпълнение на творческите задачи

Задачите са подходящи както за работа в екип, така и за индивидуално изпълнение. В зависимост от броя на учениците и времето, с което разполагате, може да възложите самостоятелна или групова работа. Описаните по-долу примери са отправна точка за вдъхновение и бъдещо творчество.

 • Задача 1 – фантастична история по фантазиен бином

Фантазиен бином е комбинация от две думи, избрани на случаен принцип, чиято цел е да активира въображението за създаване на фантастична история. Г-жа Иванова подчертава, че е важно да има достатъчно голяма смислова дистанция между двете думи, така че заедно те да звучат леко необичайно. Ето защо тя кара едно дете да запише измислена от него дума на видимата част на дъската, а друго – на обратната страна, без нито едно от двете да знае какво пише другото. Така първоначално всички в класа виждат думата „куче”, което моментално се превръща в приключенски герой в детското съзнание. После обратната част на дъската разкрива думата „шкаф”. Нестандартното съседство на двете думи предизвиква весел ученически смях. 

Г-жа Иванова формира вариации на фантазийния бином, като добавя предлози: „кучето с шкафа”, „шкафът на кучето”, „кучето в шкафа” и т.н. Петокласниците имат за задание да използват една от тях, за да измислят кратка фантастична история. Тук ще откриете примери за получените резултати.

 • Задача 2 – алтернативен финал на приказка

За тази задача г-жа Иванова използва френската приказка „Козичкатата на господин Сеген”. Тя разказва как една бедна козичка, отегчена от въжето, с което господарят й я държи вързана, избягва в планината, където вълкът, в края на героично сражение, я изяжда. Първо учениците имат за задача да споделят в обща дискусия какво мислят за историята (интересните интерпретации на петокласниците прочетете тук). След това децата трябва да предложат свой алтернативен финал. Идеите им са различни, мотивирани от личния им светоглед и жизнен опит, но всички ученици избират щастлив край за козата, която остава на свобода и далеч от лапите на лошия вълк.

 • Задача 3 – дописване на приказка

Основа на тази задача става „Страната с „не” отпред” на Джани Родари. Г-жа Иванова прочита текста до средата, т.е. до репликата „Прекрасно. А друго?” и оставя учениците да доизмислят още „не-неща” и тяхното предназначение. Раждат се наистина забавни и поучителни истории – някои деца дописват фантастични елементи, други обосновават употребата на обикновени „не-предмети” по интересен начин. Накрая учителката прочита пред класа и оригиналния текст.

 • Задача 4 – незавършена история

Финалното задание на учениците е да доразкажат какво се случва с главния герой на една недовършена приказка – дядото, който избягал от незаинтересоваността и студенината на близките си, превърнал се в котарак и като се завърнал вкъщи, изведнъж се оказал в центъра на всички грижи и внимание на домашните.

В отговорите си децата неизменно се придържат към желанието дядото да бъде обичан, зачитан и ценен от семейството си. Всички без двама искат котаракът отново да стане човек. Един от учениците държи дядото да остане пухкаво четириного, за да накаже близките си за несправедливото отношение, а друг се опасява, че ако котаракът се върне в човешка форма, те отново ще започнат да го пренебрегват. Става ясно, че всички петокласници симпатизират на дядото. Те веднага се обединяват и около идея как човекът се превръща в котарак и после отново в човек (като минава под бариерата към котешкия свят) и как си остава котарак (като прескача бариерата отгоре).

След изпълнението на всяка задача, учениците или екипите излизат пред класа и я представят, така че нито една история не остава несподелена или неразказана пред публика. В тази част също се включват и децата със СОП или обучителни затруднения. Те показват своите рисунки и разказват какво са нарисували. Изпълнителският етап провокира поява на театрални елементи при пресъздаване на приказките, което допълнително стимулира детското въображение.

Стъпка 3 – Оценка на практиката и обратна връзка

За да оцени пълноценно ефекта от творческия урок, г-жа Иванова провежда анкетно проучване сред учениците, като ги пита дали им е било интересно, кое ги е впечатлило, какво им се е сторило различно, харесали ли са историите и приказните герои и т.н.

Също така, тя реализира и измерване на ангажираността и интереса на децата чрез директно групово наблюдение по време на работата. Резултатите се отчитат в началото, в средата и в края на урока и се отбелязват със символи в специално подготвен протокол. Обобщените данни от измерването можете да видите тук.

Защо да опитате тази практика?

Творческите задачи осигуряват възможност на всички ученици да работят активно и да развиват уменията си по време на часа. Диференцираните варианти позволяват на децата с обучителни затруднения и СОП да се включат в общите дейности според индивидуалните си способности. По-неуверените ученици, за които усвояването на стандартния материал е трудно, могат да отговарят на въпросите на учителя със спокойствието, че няма грешни отговори. Всяко мнение е прието и ценно.

Г-жа Иванова забелязва промяна в поведението на учениците по време на творческия урок. Още в началото проявяват нетърпение и любопитство, опитвайки да отгатнат какво ще се случи. Децата са много развълнувани по време на работата, атмосферата в класната стая става съвсем различна – весела, непринудена, заредена с ентусиазъм. Учениците се изслушват помежду си, живо се интересуват какво са написали или нарисували останалите, ръкопляскат си едни на други при публичното представяне на историите. Цари оживление и забавление. „Самите им лица се променят, има емоции, цялостното усещане по време на такъв урок е зареждащо”, разказва г-жа Иванова.

В анкетите децата споделят, че преживяванията им са много положителни – харесват им нестандартното пространство, приказките, задачите и дискусиите. Измерването на ангажираността показва засилен интерес към работата, който се поддържа до края на часа от значителен брой ученици. По време на урока те задават въпроси и активно отговарят на тези на учителя, което демонстрира заинтересованост и положително отношение.

Разкрийте твореца във всяко дете с нестандартни задачи по БЕЛ

Резултатите от задачите ясно показват, че учениците се задълбочават в смисъла на приказките, анализират ги и ги свързват с личните си преживявания. В безопасното пространство на вълшебните въображаеми светове те изследват и достигат до идеи как могат да се справят с множеството предизвикателства на реалния живот. Същевременно децата усъвършенстват уменията да обличат мислите си в думи и да ги изразяват писмено.

След творческия урок се прави специално табло в класната стая, където се закачат работните листове с историите на учениците. Те редовно ги четат, смеят се и коментират. Учителят също има възможност периодично да ги преглежда, да прави обобщения и изводи, въз основа на които да насочи фокуса на работата си в полза на конкретните нужди на децата.

За какво да внимавате при реализацията на тази практика?

Съветите на г-жа Иванова към желаещите да превърнат учениците си в творци са следните:

 • подбирайте приказки и герои, които са свързани с житейската реалност и актуалните проблеми на децата;
 • осигурете среда на споделяне, където всяко мнение е чуто, прието и ценно;
 • не се страхувайте да изоставите за момент ролята на строгия учител, който упражнява контрол и предава знание – оставете йерархичното общуване на заден план и се забавлявайте заедно с учениците;
 • развивайте навиците за въображение и ангажираност с творчески дейности у самите себе си – бъдете творци!

Творческото мислене е в основата на решаването на проблеми от всякакъв вид. Периодичната работа върху задачи, които стимулират развитието му, не само осигурява разчупване на учебната атмосфера, но и помага на учениците да се справят с предизвикателствата на ежедневието. 

Ако искате да превърнете децата в класната ви стая от пасивни „потребители” на знания и култура в активни творци на култура и ценности, опитайте практиката на г-жа Иванова. Или почерпете още творческо вдъхновение и се запознайте с други изпробвани практики за вашата класна стая на prepodavame.bg.

Практиката Въображение, творчество, училище” е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, включете се в инициативата Добрите практики на фокус” и разкажете за нея!

 

Още полезни статии:

Четивна грамотност
Четивна грамотност

Четивна грамотност

Що е то четивна грамотност и какво ни казва статистиката? Според определението на PISA грамотността е „разбиране, използване, осмисляне на писмени текстове за постигане на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали