Училищен подкаст в 7 стъпки

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

Подкастът, най-общо казано, е интернет радио, което добива популярност в началото на 21. век. Форматът позволява асинхронно разпространение на информация и бързо печели популярност, особено при по-младите възрастови групи на обществото.

Вдъхновен от идеята на подкастите и търсейки смислени дейности за учениците си, преподавателят по философия Александър Иванов решава да развие училищен подкаст. Онлайн радиото на СУ за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски”, град Варна се нарича “Ученически глас”. Екипът му наброява 16 души и развива дигиталното си съдържание в редица важни за младежите теми, сред които кариерно ориентиране, изкуство, спорт, агресия в училище, многообразие, психично здраве и други.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Целта на подкаста е да представи на своите слушатели качествена информация и дебат по съответната тема. При възможност в предаването гостува специалист, който надгражда съдържанието с експертното си мнение. Разбира се, провеждат се също анкетни проучвания и интервюта, с които се ангажира училищната общност. Всичко това е свързано с основната цел на проекта – да създаде положителна нагласа и силна ценностна система у всеки слушател.

Първа стъпка: Планиране на идеята

Идеята за училищния подкаст “Ученически глас” е на г-н Иванов. Той иска да ангажира учениците си с дейност, която е едновременно и интересна, и развиваща уменията на 21. век, СЕУ и гражданска позиция. “…споделих с един ученик и той бързо се превърна в мой съмишленик. Заедно доразвихме идеята и създадохме основната концепция. Заедно с друг ученик пък измислихме първата рубрика “Минути за наука”, разказва учителят за стартирането на подкаста.  

Основната цел на г-н Иванов е да развива уменията на учениците-подкастъри, затова те са максимално въвлечени в подготовката на всяко издание. Още в началото учителят им делегира много отговорности: 

 • създаване на визията на подкаста;
 • музикално оформление и избор на тематична мелодия;
 • изработка на лого;
 • избор и развиване на общо пространство за бърза и лесна комуникация в екипа (учениците избират платформата Discord).

Училищната база разполага със звукозаписно студио и микрофони, които осигуряват звук с добро качество. Но преподавателят е категоричен: “Всеки може да намери алтернатива, дори и да не разполага с подобна техника. Днес мобилните телефони са много добри и са чудесен вариант за създаване на видео или звуков подкаст”.

Училищен подкаст в 7 стъпки

В началото на проекта г-н Иванов събира всички участници, които са от различни класове (предходната година в подкаста участват осем гимназисти, а през настоящата – петнадесет). Основните задачи пред членовете на екипа са няколко: 

 • да се съгласят на концептуално ниво – всеки месец ще има нов епизод;
 • да набележат основни теми; 
 • да разпределят ролите и отговорностите помежду си – водещи, редактори, монтажисти и т.н.
 • да обсъдят съдържанието – интервюта, анкетни проучвания, гости, рубрики;
 • да обсъдят развитието на социалните мрежи – Instagram, TikTok;
 • да обсъдят канали за разпространение на епизодите – в YouTube и Spotify;
 • да обсъдят “дизайнерската част” – Canva.

Училищен подкаст в 7 стъпки

Втора стъпка: Планиране на съдържанието

След като има ясна структура и концепция, екипът преминава към детайлно планиране на епизодите. “Обикновено правим брейнсторм на темите, за да открием най-подходящата, а след това определяме кои ще са водещите. Разписвайки сценария, следваме изградената структура – начало с мелодия, представяне на водещите, изложение и разсъждение по темата, приветствие на госта и съвместно обсъждане на темата”, обобщава преподавателят. 

Като допълнително съдържание към епизодите екипът планира и отделни рубрики (“Достойните непознати” и “Минути за наука”), анкети и проучвания сред учениците, интервюта с учители и известни личности (едно от тазгодишните интервюта е с българския писател Захари Карабашлиев).

Училищен подкаст в 7 стъпки

 

Трета стъпка: Запис 

В уречените ден и час екипът на “Ученически глас” е на място за поредната важна и отговорна задача – запис на епизода. За целта са необходими лаптоп, микрофон и записваща програма.

Училищен подкаст в 7 стъпки

Всеки епизод е с продължителност около 40 минути, но записът отнема около 90 минути. Учениците творят, надграждат се, презаписват, докато накрая всички са удовлетворени от резултата.

Четвърта стъпка: Обработка на епизода

След като е осигурен “насипен” вариант на съдържанието, идва ред на обработката – важна част от развитието на епизода. Често има нужда от изрязване и сглобяване на отделни моменти от изложението, както и от обиране на страничните звуци. И разбира се – от музикално оформление.

“Задължително слушам епизода, преди да го пуснем, и ако не ми хареса, го записваме наново. …но преди това обсъждаме грешките, давам обратна връзка, все пак това е учебен процес”, разказва г-н Иванов. 

Пета стъпка: Подготовка на рекламни материали

На този етап отговорниците за разпространението на “Ученически глас” в социалните мрежи и онлайн платформите се захващат със задачите си. Те обработват снимките с гостите на епизода, подготвят публикации и изготвят постове.

Училищен подкаст в 7 стъпки

Шеста стъпка: Разпространение 

Цялото съдържание на подкаста може да бъде лесно достъпено на Linktr.ee. Разпространението на епизодите е основно в YouTube канала на проекта, както и в Spotify.

Седма стъпка: Проучване

След като епизодът се завърти из интернет пространството и преди да започне подготовката на новия подкаст, екипът задължително проучва дали темата е харесана и оценена от аудиторията. Обратната връзка е важна. Всеки нов епизод е вдъхновен от предходния и подобрен в сравнение с него.

След това цикълът се завърта – отново започва планиране, запис, обработка, реклама, разпространение и обратна връзка. Учениците се справят с все по-голяма лекота. “След всеки изминал епизод на подкаста ставаха все по-самостоятелни и структурирани. В края на миналата година аз само носех ключа, те движеха всичко останало”, спомня си преподавателят по философия. 

Възможни адаптации 

Подкастът “Ученически глас” се реализира като извънкласна дейност в СУ за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски” – той е част от заниманията по интереси. В него участват ученици с висока мотивация, желание да се развиват като журналисти или със завидни технически умения. Но подкаст може да се развие успешно и в рамките на учебните часове, като в този случай се обхванат повече деца с различни умения, нагласи и интереси. 

Г-н Иванов е на същото мнение: Приложимостта на практиката е широка. В нашето училище е реализирана в извънкласна дейност, но създаването на подкаст може да бъде проект по един предмет с неговото учебно съдържание, на няколко класа или на цял випуск. Може да се създават епизоди по учебното съдържание и учениците да ги дискутират или да ги разглеждат с изследователска цел

Практиката дава възможност и за сътрудничество между учители. Ако изберете да я реализирате като интердисциплинарен проект, то в него може да бъде включено различно учебно съдържание. Всеки преподавател ще работи за постигане на своите цели, които са важни за работата му с учениците, и за общите цели – тези, които си е поставил екипът на проекта. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ? 

Подкастът дава пространство за творчество, личностно и професионално развитие на участниците. Учениците придобиват много знания по представените теми, тъй като правят подробно предварително проучване. В работния процес и в ежедневната комуникация с екипа значително се подобряват комуникационните и организационните умения, както и готовността за сътрудничество.

Училищен подкаст в 7 стъпки

Епизодите разпространяват значими теми и се обсъждат от цялата училищна общност. Днес редовните слушатели на подкаста са около 200 души. За постигнатото в работата си учениците получават две награди: първо място в конкурса за подкаст “Млади гласове” – част от “Европейската нощ на учените” и специалната награда от Националния ученически конкурс за литературно творчество и журналистика “Стоян Михайловски” – Русе, вписан в Националния календар на Министерството на културата.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Формула за по-добри решения

Учениците създават формула за вземане на решение при определен проблем.   Вземане на отговорни решения: Учениците усвояват модел от различни стъпки за вникване, осъзнаване и

Социално-емоционално учене

В обувките на историческа личност

Учениците анализират ключови моменти от живота и делото на конкретна историческа личност. Самоосъзнатост: обвързват емоциите и действията на историческа личност с техните собствениСоциална осъзнатост: осъзнават

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали