Етикет: Спорт

Аз съм учител по английски език. Винаги съм търсила начини за професионално и личностно развитие. Посещавала съм разнообразни обучения за

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18