Физически упражнения в час? 3 стратегии как да ги включим в час

Аз съм учител по английски език. Винаги съм търсила начини за професионално и личностно развитие. Посещавала съм разнообразни обучения за учители и съм водила обучения за колеги. Тази статия е вдъхновена именно от личния ми опит. Преди няколко месеца водих обучителна сесия с колеги учители. След една от ролевите дейности започнахме дискусия относно личните преживявания на всеки. Темата беше деликатна, а самата активност провокира силни емоции. Последва словесен конфликт и емоционалното напрежение ескалира. Доста бързо всички участници бяха въвлечени в спорове. Опитите ми да успокоя хората с устни призиви бяха безуспешни, докато внезапно един от колегите – учител по физическо възпитание – стана и рязко започна да дава инструкции за физически упражнения. Спонтанно всички се включихме в „загрявката” и след 3 минути се заливахме от смях, а напрежението се беше стопило. Успяхме да продължим дискусията си конструктивно.

Може би ви звучи познато? Имали ли сте моменти, когато учениците ви са обхванати от силни емоции, които прерастват в шумна какафония по време на час? Или пък докато вие с ентусиазъм обяснявате новия материал по любимата ви тема, виждате насреща си отнесени погледи и прозяващи се деца? 

Истината е, че за младежите е трудно да се фокусират и задържат вниманието си, да активират дълготрайната си памет, да овладяват и контролират емоционалните си състояния. Тези умения са част от цялостен комплекс на социално-емоционална компетентност, която играе ключова роля във всеки аспект на здравословния щастлив живот. 

Множество изследвания показват, че физическата активност подпомага развитието на социално-емоционалните умения. Включването ѝ в часовете също така  увеличава възможностите за социално взаимодействие и удовлетвореност от ученето. Същевременно обаче широко разпространеното схващане е, че упражненията са за часа по физическо възпитание и не са подходящи за класната стая по време на урок. Защо е добра идея да приемем предизвикателството и да променим това схващане?

ТРИ ПРИЧИНИ ДА ВКЛЮЧИТЕ КРАТКОТРАЙНИ ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ В ЧАСА СИ:

 1. Физическата активност увеличава притока на кислород към мозъка и влияе ползотворно на нервната система. По този начин тя, от една страна, повишава бдителността и жизнеността, а от друга – подобрява концентрацията и паметта. Съвсем кратка физическа загрявка ще ви осигури по-висока степен на готовност за учене.
 2. Физическите упражнения освобождават тялото от напрежение и повишават настроението. Т. нар. „хормон на щастието” – ендорфинът – се отделя в изобилие когато сме активни. Активизирането на мускулите прави учениците по-устойчиви на стрес и им помага да се чувстват по-уверени, по-позитивно настроени и готови да преодоляват предизвикателства.
 3. Всеки има свой индивидуален стил на учене. Средностатистическият ученик не учи най-добре чрез слушане, а по-скоро чрез визуални стимули и практически опит. Ето защо е важно да адресираме всички различни стилове, докато преподаваме. Включването на движение при поднасянето и затвърждаването на учебен материал (например чрез активни игри) ще помогне на учениците да възприемат информацията по-пълноценно и да разгърнат пълния си потенциал.

И така, ако вече сте убедени, че физическата активност в часовете ще помогне на учениците ви да се чувстват и учат по-добре, ето и някои конкретни идеи, които можете да пробвате.

КОМПЛЕКСИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, ПОДХОДЯЩИ ЗА КЛАСНАТА СТАЯ:

Леки упражнения за дишане, разтягане и тонизиране 

Подходящи за началото на часа или когато усетите, че учениците ви са уморени и разсеяни:

 • Учениците са прави до чиновете в леко разкрачен стоеж – вдигат ръцете си пред гърдите и сключват пръсти. Вдишват и при издишването ги протягат с длани напред. Вдишват, протягайки ръце с длани нагоре към небето и издишват, като пускат пръстите си и протягат ръце надолу и зад гърба.
 • Учениците са прави до чиновете – сключват пръсти зад гърба си. Вдишват, поглеждайки нагоре и се извиват леко назад, с гръден кош нагоре. Издишвайки, присвиват колене и се навеждат напред, с ръце към небето и лице към земята. Вдишват и се изправят прави, като отпускат пръсти и протягат ръце нагоре, притсикайки длани една до друга. Издишвайки, връщат ръцете си към сърцето, с допрени длани.
 • Учениците са прави до чиновете и много плавно клякат до долу, докато учителят брои до 20. После много бавно се изправят и протягат на пръсти като изтеглят и ръцете си нагоре за още 20 отброявания. Остават така за 10 отброявания и за още 10 се връщат в изходна позиция.
 • Учениците са прави до чиновете си и имитират ходене на място, като отлепват стъпала от земята и включват синхронно движение на ръцете. Ходенето е в плавен ритъм, зададен от учителя с пляскане. Учениците имат за задача да се концентрират в моментите, когато стъпалата им докоснат земята и да проследят емоциите си.

Активни упражнения за освобождаване от физическо напрежение и намаляване нивата на емоционален стрес 

Подходящи при възникване на силно емоционално вълнение или напрежение, свързано с поява на конфликти:

 • Учениците напрягат до краен предел мускулите на лицето, юмруците и цялото тяло, докато вдишват и ги отпускат максимално, докато издишват. След като повторят това 10 пъти в рамките на 10 вдишвания и издишвания, остават напълно отпуснати и наблюдават какво чувстват.
 • Учениците стават прави до чиновете си и започват да тръскат стъпалата си, после краката, хълбоците, корема, гръдния кош, ръцете, врата и главата. При сигнал „стоп” всички трябва да замръзнат на място, докато не получат сигнал да продължат. Учениците наблюдават как се чувстват по време на движението, по време на замръзването и при прехода от едното към другото.
 • Прави до чиновете си учениците имитират тичане на място, като отлепват стъпала от земята и движат синхронно ръцете си. Започват бавно и леко, при сигнал променят темпото до най-бързо и енергично, после отново до най-бавно и спират. Наблюдават как се променят емоциите им в хода на активността.
 • Учениците подскачат леко на място и паралелно броят групово на глас до 20 – на един скок вдишват, на следващия казват числото. Синхронът в темпото може да се ръководи от учителя с пляскане.

Игрова физическа активност като начин за представяне и усвояване на учебен материал или проверка на знанията 

Подходяща в моменти, когато учениците ви са съсредоточени и спокойни. Изброените идеи са само отправна точка – тук е мястото да развихрите въображението си.

 • Час по БЕЛ: няколко ученика получават роли за части от изречението – подлог, сказуемо, допълнение и т.н. Учителят пише на дъската изречение и учениците трябва да намерят коя е тяхната дума, да се подредят в правилния ред и да кажат на глас изречението дума по дума.
 • Час по БЕЛ: героите от изучавано произведение се разпределят между екипи от ученици. Докато учителят чете произведението, участниците в даден екип следят историята и трябва да стават и сядат всеки път, когато стане въпрос за техния герой.
 • Час по математика: групи от няколко ученици имат за задача да изобразят различни геометрични фигури с телата си – равностранен, правоъгълен, тъпоъгълен триъгълник, квадрат, правоъгълник, ромб и др. После трябва да прибавят ъглополовяща, медиана, височина и т.н.
 • Час по математика: в екипи учениците трябва да изобразят и разиграят какво се случва в задача с условие.
 • Час по английски език: учениците се изправят до чиновете и групово повтарят трите форми на неправилни глаголи, координирайки всяка от тях с един от трите прескока на танца „ръченица”.
 • Час по английски език: учениците затвърждават лексика като си подхвърлят мека топка – един ученик казва дума на английски и подава на друг, който трябва да я каже на български и да предложи нова дума на английски. Учениците може да се разпределят в отбори и да се състезават.

Какво е важно да имате предвид когато въвеждате физическа активност в уроците си? На първо място, добре е предварително да обясните на учениците какво предстои да опитате като наблегнете на ползите за самите тях. Така многократно ще увеличите желанието им да ви съдействат. Може дори да ги предизвикате да предложат и собствени идеи. След това, при планиране на дейностите, е нужно да ги съобразите с пространството в класната стая, с което разполагате. Трябва да сте сигурни, че няма опасност неволно да ударят или да се блъснат в някого. Много важно е да подберете упражнения, които са достъпни и изпълними от всеки ученик в класа ви, така че да няма вероятност някой от тях да бъде подиграван заради начина, по който ги изпълнява. И не на последно място – правете упражненията заедно с тях. Така не просто ще ги насърчите с примера си, но и ще заздравите емоционалната връзка помежду ви. А кой знае, възможно е да установите, че физическата активност се отразява прекрасно и на собствената ви кондиция и настроение.

Опитайте тези прости техники за по-ефективна и щастлива класна стая!

Източници:

 1. Симеонова, В. Какво представлява социалното-емоционалното учене? Преподаваме.bg
 2. Младенова, М. (2022). Връзката ТЯЛО-УМ: как физическата активност подобрява благополучието на учениците.  Преподаваме.bg
 3. Младенова, М. (2022). Как физическата активност благоприятства развитието на социално-емоционални умения. Преподаваме.bg
 4. Mindful. Healthy mind, healthy life. Getting Started with Mindful Movement.
 5. Wilson, D., Conyers, M., (2014). Move Your Body, Grow Your Brain. Edutopia.
 6. Shake it Off. Greater Good in Education. Science-based practices for kinder, happier schools.
 7. Making the connection. Action for healthy kids.
 8. School-Based Physical Activity Improves the Social and Emotional Climate for Learning. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
 9. Social-Emotional Learning. A guide for Inclusive Strategies and Practices for Social-Emotional Learning (SEL) in Physical Education.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали