Prepodavame.bg

Умение за личностно развитие Добри практики

Приобщаващата класна стая на СУ “Васил Левски” в Гълъбово

Приобщаваща класна стая

Или как учителите успяват да върнат учениците си в клас, да повишат мотивацията им и да ги ангажират в учебния процес

Изправени пред проблеми, свързани с ниската посещаемост на учебните часове, неангажираността на учениците и липсата на интерес към учебния процес, учителите от СУ “Васил Левски” в Гълъбово осъзнават, че е необходимо да приложат един по-различен подход, ако искат да се радват на по-добри резултати в работата си. 

Приобщаващата класна стая – мястото, където всеки ученик е разбран, приет и подкрепен да се развива

Учителите анализират причините за неангажираността на учениците и многобройните им отсъствия. Стигат до извода, че липсата на мотивация се корени основно в това, че децата не разбират защо трябва да учат, не знаят как образованието ще им е полезно за в бъдеще и изпитват затруднения в часовете. Учителите също осъзнават, че в училището няма единна и сплотена общност – учениците не изпитват чувство за принадлежност. Така се стига до идеята за приобщаващата класна стая – място, където всеки ученик е разбран, приет и подкрепен да се развива. 

Екипът на училището работи по този метод с 48 деца. Работата им включва разнообразни дейности, които взети заедно водят и до желания резултат. Освен редовните разговори, с които подкрепят учениците да се чувстват значими, способни и оценени в това, което правят, учителите организират и включват децата в повече извънкласни дейности – училищен парламент, вокална група, мажоретен състав и различни тържества. Класните стаи също се преобразяват, тъй като учениците получават възможността да създадат кътове, посветени на тяхната етническа и културна идентичност. Това кара децата да се гордеят с това, което са и им дава усещането, че са признати като личности. Учениците създават и “Календар на етносите”, в който събират всички празници на общността. 

Интерактивните методи на преподаване, които връщат интереса на учениците към учебния процес

Но това далеч не е всичко, което предприемат учителите. За да са в крак с времето, в което живеем, учителите от СУ “Васил Левски” в Гълъбово използват иновативни и интерактивни методи на преподаване, защото осъзнават колко е повишен интересът на учениците, когато уроците са увлекателни и поставят ученика в центъра. В помощ влизат унгарската образователна платформа “Мозабук” и сайтът “Уча се”, които съдържат богато разнообразие от обучителни видеа, учебни игри, упражнения и много други инструменти. 

Резултатите от труда на учители и ученици

Всички тези усилия водят до връщане в училище на голяма част от учениците, които в началото на учебната година почти не са посещавали учебните часове. Оказва се обаче, че има и други неочаквани ползи – голяма част от останалите ученици започват да участват по-активно в училищния живот и стават по-заинтересовани към учебния процес. Започват и сами да организират благотворителни инициативи, което предизвиква всеобща гордост у учители, родители и ученици. 

Къде е ключът към успеха?

Екипът на СУ “Васил Левски” споделя, че тази практика не изисква много средства и не поставя ограничения пред учителите и учениците. Според тях ключът към успеха е подадена ръка, любов и огромно отворено сърце към децата. Учителите вярват, че това, което правят, ги води по-правилния път. Ние също вярваме в тях и сме благодарни за прекрасния пример.  


Това е само една от практиките, които бяха споделени на регионалния форум за обмен на опит и добри практики в Стара Загора през месец март 2019 г. Форумът се провежда за втора поредна година и е организиран от РУО Стара Загора и “Заедно в час”. Повече за него можете да научите тук

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар