fbpx
Умение за личностно развитие Добри практики

Приобщаващата класна стая на СУ “Васил Левски” в Гълъбово

Приобщаваща класна стая

Или как учителите успяват да върнат учениците си в клас, да повишат мотивацията им и да ги ангажират в учебния процес

Изправени пред проблеми, свързани с ниската посещаемост на учебните часове, неангажираността на учениците и липсата на интерес към учебния процес, учителите от СУ “Васил Левски” в Гълъбово осъзнават, че е необходимо да приложат един по-различен подход, ако искат да се радват на по-добри резултати в работата си. 

Приобщаващата класна стая – мястото, където всеки ученик е разбран, приет и подкрепен да се развива

Учителите анализират причините за неангажираността на учениците и многобройните им отсъствия. Стигат до извода, че липсата на мотивация се корени основно в това, че децата не разбират защо трябва да учат, не знаят как образованието ще им е полезно за в бъдеще и изпитват затруднения в часовете. Учителите също осъзнават, че в училището няма единна и сплотена общност – учениците не изпитват чувство за принадлежност. Така се стига до идеята за приобщаващата класна стая – място, където всеки ученик е разбран, приет и подкрепен да се развива. 

Екипът на училището работи по този метод с 48 деца. Работата им включва разнообразни дейности, които взети заедно водят и до желания резултат. Освен редовните разговори, с които подкрепят учениците да се чувстват значими, способни и оценени в това, което правят, учителите организират и включват децата в повече извънкласни дейности – училищен парламент, вокална група, мажоретен състав и различни тържества. Класните стаи също се преобразяват, тъй като учениците получават възможността да създадат кътове, посветени на тяхната етническа и културна идентичност. Това кара децата да се гордеят с това, което са и им дава усещането, че са признати като личности. Учениците създават и “Календар на етносите”, в който събират всички празници на общността. 

Интерактивните методи на преподаване, които връщат интереса на учениците към учебния процес

Но това далеч не е всичко, което предприемат учителите. За да са в крак с времето, в което живеем, учителите от СУ “Васил Левски” в Гълъбово използват иновативни и интерактивни методи на преподаване, защото осъзнават колко е повишен интересът на учениците, когато уроците са увлекателни и поставят ученика в центъра. В помощ влизат унгарската образователна платформа “Мозабук” и сайтът “Уча се”, които съдържат богато разнообразие от обучителни видеа, учебни игри, упражнения и много други инструменти. 

Резултатите от труда на учители и ученици

Всички тези усилия водят до връщане в училище на голяма част от учениците, които в началото на учебната година почти не са посещавали учебните часове. Оказва се обаче, че има и други неочаквани ползи – голяма част от останалите ученици започват да участват по-активно в училищния живот и стават по-заинтересовани към учебния процес. Започват и сами да организират благотворителни инициативи, което предизвиква всеобща гордост у учители, родители и ученици. 

Къде е ключът към успеха?

Екипът на СУ “Васил Левски” споделя, че тази практика не изисква много средства и не поставя ограничения пред учителите и учениците. Според тях ключът към успеха е подадена ръка, любов и огромно отворено сърце към децата. Учителите вярват, че това, което правят, ги води по-правилния път. Ние също вярваме в тях и сме благодарни за прекрасния пример.  


Това е само една от практиките, които бяха споделени на регионалния форум за обмен на опит и добри практики в Стара Загора през месец март 2019 г. Форумът се провежда за втора поредна година и е организиран от РУО Стара Загора и “Заедно в час”. Повече за него можете да научите тук

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.