Prepodavame.bg

Таг - Стара Загора

Приобщаваща класна стая
Кариерно ориентиране и личностно развитие Добри практики

Приобщаващата класна стая на СУ “Васил Левски” в Гълъбово

Или как учителите успяват да върнат учениците си в клас, да повишат мотивацията им и да ги ангажират в учебния процес Изправени пред проблеми, свързани с ниската...