fbpx
Умение за личностно развитие Добри практики

Приобщаващата класна стая на СУ “Васил Левски” в Гълъбово

Приобщаваща класна стая

Или как учителите успяват да върнат учениците си в клас, да повишат мотивацията им и да ги ангажират в учебния процес

Какво представлява приобщаващата класна стая?

Приобщаващата класна стая е практика на училищно ниво, която цели да:

 • Подобри посещаемостта на учебните занятия;
 • Повиши мотивацията на учениците за учене;
 • Ангажира учениците в учебния процес;

Практиката може да се приложи както на училищно ниво, така и на ниво клас, предмет или група ученици. Учителите от СУ “Васил Левски” в Гълъбово съсредоточават усилията си, за да подкрепят 48 деца.

Защо учениците бягат от час?

Първата стъпка, която учителите предприемат е да обсъдят причините, поради които учениците им отсъстват от учебните занятия. Стигат до следните основни причини:

 • Липса на интерес;
 • Ниска мотивация;
 • Не са ангажирани в учебния процес;
 • Срещат затруднения с учебния материал. 

План за действие

Втората стъпка е да се начертае конкретен план за действие. Учителите решават да се концентрират върху следните дейности:

 • Индивидуални разговори с децата с цел да се почувстват значими, приети, оценени и да повярват в потенциала си;
 • Повече извънкласни дейности, в които да се включат учениците с по-ниска мотивация;
 • Реорганизация на класните стаи – създаване на кътове, посветени на етническата и културна идентичност на децата;
 • Изработване на “Календар на етносите”, който събира всички празници на училищната общност;
 • Промяна на начина на преподаване с помощта на системата “Мозабук” и платформата “Уча се” с цел часовете да станат по-интересни и достъпни за децата.

Резултати

Учителите включват и ангажират учениците си в следните извънкласни дейности:

 • Училищен парламент;
 • Вокална група;
 • Мажоретен състав;
 • Участия в рецитали и тържества.

 

Благодарение на тези извънкласни дейности в комбинация с останалите предприети действия от плана, голяма част от учениците, които в началото на учебната година почти не посещават учебни занятия, се връщат в училище.

Други неочаквани последици

Учителите постигат целта си, но забелязват и други неочаквани тенденции. Планът им за действие стимулира и останалите ученици да поемат повече ангажименти и да проявяват по-голям интерес към учебния процес. 

 “Децата сами започнаха да организират благотворителни инициативи, което ни кара да се гордеем с тяхната съпричастност към проблемите на другите.” 

Научените уроци на учителите

“Нашият екип се убеди, че тази добра практика не изисква много средства и не поставя ограничения. Ключът за реализирането ѝ е подадена ръка, любов и огромно отворено сърце към децата. Вярваме, че това, което правим ни води по правилния път.” 


Това е само една от практиките, които бяха споделени на регионалния форум за обмен на опит и добри практики в Стара Загора през месец март 2019 г. Форумът се провежда за втора поредна година и е организиран от РУО Стара Загора и “Заедно в час”. Повече за него можете да научите тук.  

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.