Приобщаващата класна стая на СУ “Васил Левски” в Гълъбово

Приобщаваща класна стая

Или как учителите успяват да върнат учениците си в клас, да повишат мотивацията им и да ги ангажират в учебния процес

Какво представлява приобщаващата класна стая?

Приобщаващата класна стая е практика на училищно ниво, която цели да:

 • Подобри посещаемостта на учебните занятия;
 • Повиши мотивацията на учениците за учене;
 • Ангажира учениците в учебния процес;

Практиката може да се приложи както на училищно ниво, така и на ниво клас, предмет или група ученици. Учителите от СУ “Васил Левски” в Гълъбово съсредоточават усилията си, за да подкрепят 48 деца.

Защо учениците бягат от час?

Първата стъпка, която учителите предприемат е да обсъдят причините, поради които учениците им отсъстват от учебните занятия. Стигат до следните основни причини:

 • Липса на интерес;
 • Ниска мотивация;
 • Не са ангажирани в учебния процес;
 • Срещат затруднения с учебния материал. 

План за действие

Втората стъпка е да се начертае конкретен план за действие. Учителите решават да се концентрират върху следните дейности:

 • Индивидуални разговори с децата с цел да се почувстват значими, приети, оценени и да повярват в потенциала си;
 • Повече извънкласни дейности, в които да се включат учениците с по-ниска мотивация;
 • Реорганизация на класните стаи – създаване на кътове, посветени на етническата и културна идентичност на децата;
 • Изработване на “Календар на етносите”, който събира всички празници на училищната общност;
 • Промяна на начина на преподаване с помощта на системата “Мозабук” и платформата “Уча се” с цел часовете да станат по-интересни и достъпни за децата.

Резултати

Учителите включват и ангажират учениците си в следните извънкласни дейности:

 • Училищен парламент;
 • Вокална група;
 • Мажоретен състав;
 • Участия в рецитали и тържества.

 

Благодарение на тези извънкласни дейности в комбинация с останалите предприети действия от плана, голяма част от учениците, които в началото на учебната година почти не посещават учебни занятия, се връщат в училище.

Други неочаквани последици

Учителите постигат целта си, но забелязват и други неочаквани тенденции. Планът им за действие стимулира и останалите ученици да поемат повече ангажименти и да проявяват по-голям интерес към учебния процес. 

 “Децата сами започнаха да организират благотворителни инициативи, което ни кара да се гордеем с тяхната съпричастност към проблемите на другите.” 

Научените уроци на учителите

“Нашият екип се убеди, че тази добра практика не изисква много средства и не поставя ограничения. Ключът за реализирането ѝ е подадена ръка, любов и огромно отворено сърце към децата. Вярваме, че това, което правим ни води по правилния път.” 


Това е само една от практиките, които бяха споделени на регионалния форум за обмен на опит и добри практики в Стара Загора през месец март 2019 г. Форумът се провежда за втора поредна година и е организиран от РУО Стара Загора и “Заедно в час”. Повече за него можете да научите тук.  

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Дигитално-литературен театър в село Ярлово или как училището се превръща в място, което прави децата щастливи

В последните три години се наложи образователната система да функционира в условията на епидемиологична обстановка, което доведе до редица предизвикателства. Видя се, че по време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали