Телевизия в час? Не е това, което си мислите! Споделена практика от Владислав Карталов

Телевизията в час

“Опитът ми като професионален волейболист и треньор, ми дадоха възможност да изградя качества у децата, които ги научиха на екипна работа. Предадох им начинът на мислене, че един отбор е силен толкова, колкото е най-слабият му играч.”

Тази практика ни беше споделена от Владислав Карталов, учител в ЦОУД, 2 клас в СУ “Христо Ботев”, град Козлодуй. 

Заниманията по интереси по време на ЦОУД крият страхотна възможност да се развиват ключови за учениците компетенции по нестандартни и атрактивни начини. Ако се възползваме от тази възможност, ще се сдобием с мотивирани и ангажирани ученици, които неусетно напредват в учебното съдържание, сплотяват се и развиват умения, които ще им служат в живота извън училище.

Владислав Карталов не е пропуснал тази невероятна възможност, която целодневното обучение предоставя. През цялата 2020-2021 учебна година той реализира проекта “Детска телевизия” заедно със своите второкласници. Ефектите от него са толкова видими, че по време на патронния празник на училището през януари 2021, “Детската телевизия” е “излъчена” пред зам.-министъра на образованието, който е специален гост в училището.

Но какво е навело г-н Карталов на идеята за този проект на първо време?

“Вдъхнових се от желанието на децата да общуват и представят своите успехи, както и техните проблеми. Затова реших, че можем да представяме това под формата на ежедневни новини пред класа, където поради крехката си възраст, учениците няма да се притесняват толкова да говорят и споделят. Проектът ‘Детска телевизия” е добър инструмент и за проверка на това какво се е случило сутринта, докато не съм бил там и ми помага да направя анализ на текущата ситуация и настроения в класа.” 

Искате да осъществите проекта “Детска телевизия” с вашия клас? Прочетете как да го направите стъпка по стъпка в следващите редове.

Визитка на проекта

Име: “Детска телевизия”
Предмет: Провежда се по време на заниманията по интереси в ЦОУД
Клас: Осъществен е с 2. Клас, но е подходящ за целия начален курс
Времетраене: Регулярно през цялата учебна година, може да се провежда ежедневно, ежеседмично или ежемесечно според нуждите и желанието на класа и учителя
Цели: Развитие на речевата и четивната грамотност; поемане на лидерски роли;  презентационни умения и работа в екип.
Необходими материали: Телевизор от стиропор, баджове за отделните роли в телевизията и дневник на сценариста.

“Детска телевизия” – проекта в 3 стъпки

Стъпка 1: Представяне на идеята

Първата много важна стъпка е представянето на проекта пред децата. Те трябва да го харесат и да искат да участват в него. Ако децата правят нещата насила, няма да постигнат необходимия напредък нито в уменията си за работа в екип, презентационните умения или в четивните си умения. 

Когато представяме проекта “Детска телевизия” е важно да акцентираме върху екипната работа:

“Представих им идеята като обясних какви са ролите в телевизията и как всяко едно звено е зависимо от другото”. 

Стъпка 2: Разделяне на екипи

Всеки телевизионен екип се състои от 6 души:

 • Сценарист – събира информация какво се е случило през деня/ седмицата/ месеца и записва в Дневника на сценариста;
 • Водещи – представят информацията пред аудиторията (класа и учителя);
 • Репортери – интервюират изявилите се през деня/седмицата/месеца ученици;
 • Оператор – снима “предаванията” с телефона на учителя от различни ъгли, приближава и отдалечава камерата

Екипите се сменят на ежеседмична или ежемесечна база, според преценката на учителя.

Стъпка 3: Осъществяване на телевизионното предаване

След подготовката, се осъществява телевизионното предаване. Информацията е събрана и предадена от сценариста на водещите, а те от своя страна я представят пред класа и учителя.

Репортерите интервюират различни ученици, които споделят интересни факти от часовете или от извънкласни дейности. Изявените през деня ученици могат да бъдат и гости по време на телевизионното предаване. При желание може да бъде включена и публиката чрез задаване на своите въпроси към гостите. В някои дни в края на предаването има “Комедийна емисия”, в която децата си разказват смешки от деня или разиграват скечове. Г-н Карталов и неговия клас провеждат “Детската телевизия” ежедневно, като всяка седмица екипите се сменят и други ученици влизат в тези роли.

Неочаквани ползи

Г-н Карталов ни сподели и за неочаквани ползи от осъществяването на проекта “Детска телевизия”:

“Учениците грабнаха с голям ентусиазъм идеята като всяка седмица на ротационен принцип всяко едно дете влезе в определена роля от дейността. Телевизията послужи и като добър метод за включване на по-неактивните деца, давайки им възможност да се изявят в ролята на оператори, която на пръв поглед изглежда лесна, но всъщност изисква доза практика. Това ми помогна да се сближа с тях, а преди това нямах тази възможност, защото някои от тях са по-срамежливи и ми нямаха доверие.”

Други плюсове на практиката са:

 • Включване на срамежливите ученици като водещи и развиване на презентационните им умения;
 • Развиване на писмена и четивна грамотност;
 • Креативност;
 • Творческо писане;
 • Умения за работа в екип между всички ученици в класа;
 • Взаимопомощ;
 • Самостоятелност и независимост на децата от учителя;
 • Всеки се чувства полезен – повишава се положителната самооценка на децата;
 • Учениците се забавляват и това повишава мотивацията им за учене.

За какво да внимаваме?

Единствената пречка пред осъществяването на проекта, която Владислав Карталов вижда, е нежеланието на децата да участват:

“Ако още при представянето на идеята няма голям ентусиазъм, може би това е знак, че класът все още не е готов за такава отговорна съвместна работа.”

В такъв случай е добра идея да попитаме децата каква тема на проект би им била интересна и кои свои умения биха искали да развият чрез нея.

Бонус съвет от г-н Карталов

“В своите часове прилагам метода на обърната класна стая, където учениците са поставени в центъра и имат водеща роля, а аз съм само регулатор и ги насочвам, когато изпитват затруднения. Те водят часовете по самоподготовка, правим обща проверка на домашните и поставят оценки (зелени или червени точки) на своите съученици. Това силно допринася за ангажираността и мотивацията им.”

Опитайте проекта “Детска телевизия” и с вашия клас и ни споделете резултатите! А ако имате добра практика, която мотивира учениците и развива техните знания и умения – изпратете ни я и ние ще я публикуваме на нашия сайт!

Повече за Владислав Карталов: Преподавам в СУ “Христо Ботев”, град Козлодуй, като учител ЦОУД на 2 клас. Завършвам втората си година по програма “Преподавай като лидер” на фондация “Заедно в час”. Занимавал съм се професионално с волейбол, а в момента съм треньор на аматьорски женски отбор. Имам опит в сферата на управлението и изпълнението на европейски проекти, но при наличието на двама родители учители (по БЕЛ и Изобразително изкуство), изборът за включване в училищната образователната система, дойде рано или късно. Благодарен съм за своя избор, тъй като смятам, че благодарение на смелостта, която придобих при вземането на решението да стана учител, успях да открия себе си и това, в което съм добър.

Владислав Карталов е част от програма “Нов път в преподаването” на Фондация “Заедно в час”.

 

 

 

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали