Как в село Ръжена децата искаха да четат още и още

Как да накарам децата да четат

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Величка Момчева от ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Ръжена, общ. Казанлък. 

Четивната грамотност е сред ключовите компетенции за успеха на нашите деца. Затова много учители използват всяка възможност да я развиват. Стратегиите за подкрепа на четивна грамотност са приложими в часовете по всеки предмет и могат да са полезни на всички ученици, независимо от тяхната възраст.

Едно от предизвикателствата пред децата от 1-ви и 2-ри клас в часовете по четене е трудността да разбират смисъла на прочетеното. Често те се концентрират върху сливането на сричките в думи и не успяват да вникнат в същността на текста. Така четенето става механично, а удоволствието от разбирането на историята липсва.

Г-жа Величка Момчева е открила забавен начин как да помогне на своите ученици да разберат смисъла на прочетения текст. Затова класът й е съставен от деца, които с ентусиазъм искат да четат още и още.

Как тя и нейният клас са постигнали това? Прочетете в следващите редове.

ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Ръжена беше част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм+, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ насочи усилията си към развиване на четивна грамотност.

Четящото дърво – четивна грамотност за 2-ри клас

Г-жа Момчева и нейните второкласници създават макет на дърво в класната стая. За всяко изучавано произведение определено дете изрязва красиво листо, на което изписва внимателно името и автора на произведението.

  • Същност на практиката

Към всяко изучавано произведение г-жа Момчева е подготвила въпроси. Всяко дете тегли “късметче” с въпрос, на който трябва да отговори. Въпросът е свързан с изучавания текст и провокира неговото осмисляне. Задачата на детето е да разчете въпроса и да даде своя отговор в писмена форма. За целта разполага с 10 минути. След това прочита отговора си на глас, а класът оценява дали той е правилен. При правилен отговор детето получава стикер в специален плик с неговото име, който е залепен до Четящото дърво.

Г-жа Момчева подпомага индивидуално децата, които се затрудняват да прочетат въпроса или да изпишат отговора, докато останалата част от класа работи самостоятелно.

Важно е да отбележим, че г-жа Момчева не оценява правописа при писмените отговори, тъй като основната цел на Четящото дърво е да стимулира разбирането и осмислянето на прочетен текст. 

  • Поощряване

За да стимулира интереса и мотивацията на децата, г-жа Момчева включва и малки награди. Всяко дете, което е събрало 10 стикера в своя плик, получава символична предметна награда – моливче, гумичка, топче и др. Така четенето се превръща в забавление и игра!

“След като целият клас са отговорили на въпросите и записали отговорите, всеки един от тях става, прочита въпроса и отговора, а съучениците му определят  дали заслужава стикер или не. Ученикът сам избира какъв цвят стикер иска и сам го залепва на плика. Всеки ден, всеки един от тях отчита своя индивидуален напредък, броейки стикерите (броят ги по няколко пъти на ден). Всеки час по четене те търсят своите въпроси и се сърдят, ако случайно не съм успяла да им ги подготвя.”

Предимства на стратегията:

  • Лесно се интегрира в учебния процес;
  • Децата възприемат четенето като игра и забавление;
  • Децата се научават да оценяват отговорите на съучениците си по определени критерии.

За какво да внимаваме?

Възможно е децата да са на много различни нива на четене и разбиране, особено ако в класа има деца билингви или със специални образователни потребности. Тогава ще е нужно да бъдат подпомогнати индивидуално с прочитането на въпроса и записването на отговора. Това може да направи учителят или съученик с по-високо ниво на четене, който вече е приключил със задачата си.

“На учениците, на които все още им е трудно да четат, помагам с разчитането на въпроса. Ако отговорят правилно, им помагам да запишат отговора, дори и с една ключова дума. Целият клас оценява това като верен отговор. Това което ми прави впечатление, е че децата винаги подкрепят и поощряват „по-слабите“ ученици.” 

Предизвикайте себе си!

Ние от prepodavame.bg  смятаме, че тази практика е чудесен инструмент, с който да създадете  удоволствие от четенето у своите ученици. Тя може лесно да се адаптира и за часовете по чужди езици.

Затова ви предизвикваме да изпробвате практиката “Четящо дърво” с вашите ученици! Не забравяйте да ни споделите какво се е случило!

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали