10 идеи, с които учениците ви ще заобичат четенето

Повишаване на четивната грамотност

Редица изследвания показват, че връзката между четенето за удоволствие и успеха в училище е право пропорционална. Затова и на нас като учители ужасно много ни се иска да имаме четящи деца.

Само че опитите ни да мотивираме учениците си да четат понякога изглеждат безуспешно, а непрекъснатото говорене и натякване води до обратен ефект. Четенето за удоволствие наистина трябва да е… за удоволствие.

Изборът на учениците да четат ли или не в свободното си време, как и какво, може да е изцяло личен, но това не означава, че като възрастни ние не трябва да се “намесваме” в отношенията им с литературата!

Напротив – отговорността да им създадем позитивна читателска нагласа, да поощрим естественото им любопитство към книгите и да им осигурим подходящи условия за четене, е изцяло в нашите ръце!

Ето и списък с 10 конкретни идеи, задачи и практики, които да ни помогнат в това:

 

1. Литературен клуб

Извънкласните дейности са чудесна възможност за развиване на умения. Те по естествен начин събират на едно място ученици със сходни интереси, като същевременно ни осигуряват с тях време, сравнително освободено от тежестта на учебни програми, планове и “задължителен материал”.

Какво по-хубаво от това да добавим един интригуващ и съвременен Литературен клуб в списъка на клубовете по интереси в нашето училище!

С литературния клуб бихме могли да приложим директно всички 10 идеи, подбрани в настоящата статия, както и много други, например:

  • Съвместно четене на книга/произведение;
  • Литературни дискусии и дебати;
  • Създаване на плакати и постери за поощряване на читателската активност;
  • Отбелязване на годишнини, свързани с автори и книги.

2. Драматизация

Влизането в роля и цялостната подготовка за представяне пред публика са забавни и любими на голяма част от учениците. Наред с четивната грамотност, създаването на театър развива креативността, организационните умения и уменията за работа в екип.

Необходимо е целият клас да се запознае в дълбочина с избраното произведение, да го осмисли и обсъди. Разбира се, това изисква време и допълнителни усилия. Но със сигурност ползите от организирането на пиеса си заслужават вложения труд. 

И нека не приемаме, че драматизацията е подходяща само за малки деца или само за часовете по литература. Вярвам, за мен и за всички мои съученици поставянето на “Хамлет” в часовете по немски език в 11. клас ще остане незабравим спомен! А за театър в час по история вече сме ви разказвали в статията “Как протече Съединението в една класна стая в село Гьоврен?”.

3. “Креативно” четене

Често срещана практика в часовете по български език и литература или по чужд език е четенето на текст на глас последователно от различни ученици. След като даден ученик прочете определен обем от текста, учителят посочва друг, който да продължи нататък.

Може да разнообразим това познато упражнение, като добавим допълнително, по-артистично изискване към четенето.

Така ще събудим у учениците тяхната креативност и ще ги предизвикаме да опитат нещо различно. Например може да поставим условие да четат текста с пресипнал като на старец глас, с писклив гласец като на малко детенце, шепнешком, все едно споделят нечия тайна или пък с интонация, подходяща за представяне на новини.

Възможно е в началото децата да са по-плахи, затова самите ние трябва сме в пълна готовност за демонстрации. Със сигурност след няколко престрашавания ще имаме гора от вдигнати ръце и много желаещи да четат!

4. Трейлър към книга

Голяма част от днешните ученици и особено тийнейджърите правят видеа с мобилните си телефони. Същевременно обичат да ходят на кино, да гледат телевизионни сериали и да си препоръчват един на друг филми.

Нека да използваме всичко това и да възложим на учениците да създадат рекламно видео за любима книга или произведение!

Задачатa е подходяща за самостоятелно изпълнение, както и за групова работа. То ще накара учениците да анализират по-задълбочено книгата/произведението и да обсъдят кои са най-важните и вълнуващите моменти, за да ги включат в трейлъра. Практиката набира все повече популярност и вече получи своето медийно отразяване.

5. Състезания по четене

Кой чете най-бързо в класа? Кой чете най-изразително? Кой ще  прочете най-много книги за един месец и ще стане шампион по четене?

Състезанията, свързани с четене, са ни добре познати от нашите собствени ученически години. Те определено имат място и в съвременната класна стая, защото почти всички деца, особено тези в малките класове, обичат да се съревновават помежду си.

Но нека бъдем внимателни: за да няма сърдити и обидени, трябва да изготвим и обсъдим предварително с класа критериите, по които ще оценяваме всеки един “състезател”.

6. Читателски дневник

Една също така добре позната на повечето от нас практика, която не е за пренебрегване! Особено подходяща е като задача за лятната ваканция за учениците в начален етап, защото ще държи фокуса им върху четенето по време на горещите дни, прекарани далеч от класната стая.

Читателският дневник може да съдържа различни данни за прочетеното произведение – автор, главни герои, сюжет, лично мнение на детето, да е украсен със стикери или рисунки. 

7. Размяна на книги

Още една активност, с която може да насърчим учениците си от начален етап да четат за удоволствие. По подобие на така обичаните Коледни томболи, да организираме в класа размяна на книги!

Малчуганите се вълнуват от това кой с кого ще си разменя, а и всяко дете би било любопитно да научи кои са любимите книги на неговите съученици.

Важно е да поставим предварително условията на размяната:

  •  дали книгите ще се дават назаем или ще се подаряват;  
  • как трябва да се държим с чуждата книга;  
  • каква сума да отделят родителите за закупуването на книга. 

Също важен момент е да не оставяме размяната “без последствие” – нека има определен срок за прочитане на книгите. Да помислим и за форма, под която децата ще могат да споделят впечатленията си: на публично представяне пред родителите или пред други ученици, или като рефлексия само за децата от класа.

8. Срещи с автори и писатели

Гостуването на ролеви модели в класната стая обикновено е много въздействащо за учениците, а запознанството с истински писател може да промени цялостно отношението им към книгите и четенето.

Ето защо си струва да положим усилия и да организираме среща със съвременен автор в класната стая! Може да се свържем с конкретно издателство, чиито книги четем заедно с децата, или пък да потърсим вече съществуващи кампании, насърчаващи четенето, като “Писател назаем”. 

Писателят ще си поговори с децата и ще ги въвлече в дискусия; ще им разкаже от какво черпи вдъхновение и как протича писателският процес при него; ще сподели специалната история зад написването на дадена книга.

И нещо много важно: да обсъдим с учениците впечатленията им, след като гостът си отиде. Да ги попитаме какво им е харесало, какво ги е изненадало, какво ги е впечатлило. 

9. Литературни гостувания на класа

Тук става въпрос за събития от типа “деца четат на деца”, като особено подходящо е да организираме класа си да чете на по-малки ученици или на деца в детската градина.

От една страна големите ученици ще се чувстват значими, а от друга – малчуганите ще се мотивират и ще бързат да напреднат с четенето, за да могат догодина самите те да са на мястото на каките и батковците.

Друга идея е да организираме с учениците си литературни четения за възрастни хора или деца в неравностойно положение. По този начин ще работим не само за развиване на четивната грамотност, но и на социално-емоционалната интелигентност.

10. Изнесена класна стая

Знаем, че децата далеч не учат само в училище и че уроците, проведени в една по-необичайна обстановка, оставят у тях трайно впечатление.

Ще бъдем по-близо до книгите, ако пренесем класната стая в училищната, читалищната, регионалната или народната библиотека. А защо не и в къщата-музей на някой писател? Да заведем класа на постановка по изучавано произведение, или да посетим заедно литературно събитие!

Нека да покажем на учениците си, че литературата е част от културния живот, който кипи около нас, а не е просто нещо, запазено за часовете в училище. Наистина е важно да “напомним” на учениците, че те всъщност много обичат да четат!

 

Със сигурност всеки от нас може да добави към списъка още конкретни практики, задачи, упражнения и игри за четене, които е тествал в класната стая. Помогнете ни да го обогатим, като споделите вашите идеи в коментарите по-долу!

 

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Задаване на въпроси по текста

Дават се няколко минути за прочитане на текста в зависимост от дължината му. След това всеки изписва поне 2 въпроса, свързани с ключовите моменти от

Stack of notebooks
Четивна грамотност

Правене на репортаж

След като прочетат текста внимателно, учениците създават репортаж със свои думи, като перифразират текста, обобщавайки го. Нужно е да бъде зададен обемът на репортажа и

Структурата на текста
Четивна грамотност

Разделяне на структурата на текста на герои, последователни действия, места (топоси), завръзка и развръзка и др. в карта на историята

Учениците внимателно прочитат текста. След това в рамките на 12 минути по групи го разделят на отделни характеристики – герои, последователни действия, места, композиция, и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали