Prepodavame.bg

Четивна грамотност Стратегии

Разделяне в 3 колони – цитати от текста, какво мисля аз, следователно…

Glasses and a highlighter marker over a book

Учениците прочитат внимателно текста. След това разделят на три колони тетрадката си. В първата записват ключови цитати от текста, във втората – какви са техните разсъждения по цитатите, и в третата – до какви изводи са стигнали. Нужно е предварително да се зададе обем. Стратегията не би трябвало да отнеме повече от 10 минути.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това в рамките на 8 минути разделете тетрадката си на 3 колони, като в първата отбележете поне 3 ключови цитата от текста, във втората – как ги тълкувате вие, и в третата направете извод по тях.

Предимства на стратегията

  • Учениците се учат да разсъждават върху чужди текстове;
  • Би било хубаво домашно за учене на урок;
  • Работа и разсъждение по различни видове текстове;
  • Ако свържат изводите си логически, може да се получи страхотен анализ на текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е нужно да зададете предварителен обем на всичко, което очаквате от учениците;
  • може да се впуснат в дълги изводи и беседи;
  • може да пропуснат разсъжденията във втората колона;
  • може да пропуснат изводите в третата колона.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар