fbpx
Четивна грамотност

Разделяне в 3 колони – цитати от текста, какво мисля аз, следователно…

Glasses and a highlighter marker over a book

Учениците прочитат внимателно текста. След това разделят на три колони тетрадката си. В първата записват ключови цитати от текста, във втората – какви са техните разсъждения по цитатите, и в третата – до какви изводи са стигнали. Нужно е предварително да се зададе обем. Стратегията не би трябвало да отнеме повече от 10 минути.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това в рамките на 8 минути разделете тетрадката си на 3 колони, като в първата отбележете поне 3 ключови цитата от текста, във втората – как ги тълкувате вие, и в третата направете извод по тях.

Предимства на стратегията

  • Учениците се учат да разсъждават върху чужди текстове;
  • Би било хубаво домашно за учене на урок;
  • Работа и разсъждение по различни видове текстове;
  • Ако свържат изводите си логически, може да се получи страхотен анализ на текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е нужно да зададете предварителен обем на всичко, което очаквате от учениците;
  • може да се впуснат в дълги изводи и беседи;
  • може да пропуснат разсъжденията във втората колона;
  • може да пропуснат изводите в третата колона.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.