Оценяване след интегрирана обратна връзка

[bwl_pvm /]

Ученикът предава първата версия на своята работа. Учителят я проверява, дава насоки и коментира как да бъде подобрена. Ученикът интегрира обратната връзка в конкретен срок и предава финалната версия на продукта. Учителят поставя оценка на продукта единствено след интегрирана обратна връзка от страна на ученика.

При поправка на контролно учениците трябва да дойдат с конкретни цели, по които да работят извънредно у дома и/или на консултации.

Резултат: Учениците получават оценка на базата на поправена работа с интегрирана обратна връзка.

Предимства на стратегията

  • Учениците развиват нагласата, че не е важно само да се създаде даден продукт в срок, но и той да отговаря на най-високите стандарти и качество;
  • Мотивира учениците, като им дава втори шанс да покажат най-доброто от себе си;
  • Създава положителната нагласа, че не оценката, а качеството на извършената работа е от значение.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • коментарите и насоките е добре да са в писмена форма, за да може ученикът да ги ползва по време на поправката на работата си;
  • критериите за оценка трябва да са дадени преди започване на работата;

стратегията отнема двойно повече време от стандартната проверка.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Person writing in a notebook
Четивна грамотност

Маркиране/отбелязване на стойностите

Учениците извличат най-високата, средната и най-ниската стойност по различни критерии от таблица/диаграма. Могат да си разделят лист на три колони – според различните критерии, и

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x