Оценяване след интегрирана обратна връзка

Ученикът предава първата версия на своята работа. Учителят я проверява, дава насоки и коментира как да бъде подобрена. Ученикът интегрира обратната връзка в конкретен срок и предава финалната версия на продукта. Учителят поставя оценка на продукта единствено след интегрирана обратна връзка от страна на ученика.

При поправка на контролно учениците трябва да дойдат с конкретни цели, по които да работят извънредно у дома и/или на консултации.

Резултат: Учениците получават оценка на базата на поправена работа с интегрирана обратна връзка.

Предимства на стратегията

  • Учениците развиват нагласата, че не е важно само да се създаде даден продукт в срок, но и той да отговаря на най-високите стандарти и качество;
  • Мотивира учениците, като им дава втори шанс да покажат най-доброто от себе си;
  • Създава положителната нагласа, че не оценката, а качеството на извършената работа е от значение.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • коментарите и насоките е добре да са в писмена форма, за да може ученикът да ги ползва по време на поправката на работата си;
  • критериите за оценка трябва да са дадени преди започване на работата;

стратегията отнема двойно повече време от стандартната проверка.

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x