Prepodavame.bg

Математически дневник

Учениците отговарят писмено как се чувстват, какви нагласи имат спрямо математиката, какво искат и могат да променят.

Самоосъзнатост: описвайки нагласите и емоциите си спрямо математиката,
учениците ги разпознават, припознават, опознават себе си и успяват да си
поставят цели.
Самоуправление: учениците могат да създават, описват и контролират промените спрямо идеите, нагласите и целите си.

5 – 10 мин. всеки час

Работен лист или цял дневник.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете учениците в дейността като им обясните, че “нашето отношение към математиката е много важно и е добре да познаваме емоциите и нагласите си спрямо предмета. Така ще можем да им влияем и да подобряваме математическите си способности”.

Отделете време за попълване

Раздайте дневниците на децата и им кажете да попълнят определени въпроси.
Дневниците могат да се съхраняват от тях, от учителя или в общо място за съхранение в стаята. Важно е в началото въпросите да от по-общ характер като:

 • Математиката любим предмет ли ти е?Ако да, защо? Ако не, защо?
 • Какво харесваш в математиката?
 • Какво не харесваш в математиката
 • Опиши момент, когато си използвал математиката извън училище.
 • Какво се вълнуваш да научиш по математика? 
Обсъдете

След като учениците са имали достатъчно време, за да отговорят писмено, направете кратка дискусия – нека децата да споделят мненията си.

Надграждайте

С времето в дневника се включват ангажиращи математически проблеми, на които децата не трябва просто да отговорят с решение, а да опишат защо смятат, че това е най-доброто решение според тях. В дневниците учениците могат да си поставят цели и да ги следят.

Преглеждайте редовно дневниците на учениците, споделяйте добрите идеи и примери без да споменавате имената на децата, в дискусия. Можете да направите таблица, чрез която децата да виждат очакванията за дневника.

Ето някои от примерните критерии:

 • Вярно решение на проблема
 • Разбиране на задачата
 • Стратегии и стъпки
 • Обяснение

Учениците могат да попълват самостоятелно дневниците си у дома и в час само да се дискутират изводите, размислите и наблюденията им. 

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Чиста класна стая за чиста математика

Учениците създават диаграма, с която проследяват чистотата и вида на класната стая. Графиката се окачва в стаята и попълването й става ежедневена практика за определен

Личен манифест

Учениците създават кратък текст по модела на манифест, в който споделят за техните лични убеждения, основни ценности, вярвания, идеи и приоритети, които желаят да отстояват.

Силата на добрите географски въпроси

Учениците формулират географски въпроси с отворен отговор които насърчават анализа на пространството, мястото и взаимовръзките между света на хората и света на природата. Социална осъзнатост:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

План за действие по модел
Работа в екип

План за действие по модел

При работа върху по-дългосрочен проект, учителят изработва структурата на проучването в темплейт, който учениците трябва сами да попълнят и да разпределят задачите и времето за

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини