Как умението за учене и дробите станаха приятели в 106то ОУ

Смятане на дроби

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Теодора Димитрова от 106 ОУ “Григорий Цимблак” гр. София. 

106 ОУ “Григорий Цимблак” гр. София  беше част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на 106 ОУ “Григорий Цимблак” гр. София  насочи своите усилия към развиване на умение за учене.

Математиката често затруднява учениците. Особено в 5 клас, когато се въвеждат дробните числа, математиката може да е доста плашеща. А всъщност г-жа Димитрова ни показва, че този предмет може да бъде не само забавен и приятен, но и да развива допълнителни умения у учениците като умението за учене.

Ето какво разказва г-жа Димитрова:

“Днес имам час по математика с 5-а клас. Ще учим за нещо съвсем ново (и страшно) за учениците, а именно обикновени дроби. Отдалеч забелязвам ентусиазма и удоволствието, което изпитват от факта, че ще имаме математика и ще се запознаем с нещо ново.”

Историята за обикновените дроби и умението за учене

Целта за часа, която г-жа Димитрова поставя, е да въведе понятието “обикновени дроби”. Тя записва темата на дъската и заедно с учениците подчертават новите понятия.

След това г-жа Димитрова разказва история, в която главните герои са учениците от 5-а клас.

И така… Иванчо има рожден ден и е поканил  6 приятеля от класа  на гости. Купил е голяма семейна пица. Майка му я разделя на 8 парчета.

Докато разказва историята за рождения ден и пицата, г-жа Димитрова чертае на дъската и използва различни цветове, за да онагледи разделянето на “цялото на неговите части”.

Ограждаме и оцветяваме изядените парчета пица в различни цветове и подчертаваме каква част сме изяли и каква част е останала.Така под формата на приказка, игра ,научаваме много основни неща – какво е част от нещо, какво е цяло, какво е обикновена дроб, събиране на дроби, смесени числа.

Часът завършва с кратък тест и рефлексия върху наученото. А за домашно всеки ученик трябва да направи рисунка на дробите, които да бъдат залепени на общ плакат в класната стая.

Как тази практика развива умението за учене?

Макар и на пръв поглед историята за дробите да изглежда като игра и закачка, тя силно подпомага развиването на умение за учене у учениците в следните посоки:

1.  Водене на записки и организиране на информация: 

 •  подчертават се новите понятия – още в началото на урока с изписването на темата и целта на урока;;
 • информацията се онагледява и обобщава в графики на дъската и рисунки за домашно;
 • използват се различни цветове, за да се организира новата информация по по-добър начин;

2.  Концентрация: 

 • проверка на нивото на концентрация всеки един момент – задават се въпроси към различни ученици;
 • поддържане на концентрацията – учениците следят дали всеки от класа е включен в историята и дали е “получил своето парче торта на рождения ден.

3.  Запаметяване и припомняне на информация:

 • визуализиране на информацията за по-лесно запаметяване;
 • преподаване на информацията под формата на приказка;
 • обобщение на наученото в края на урока чрез задаване на въпроси към учениците.

4.  Мотивация за учене: 

 • Използването на история, в която учениците са участници, ги прави по-ангажирани в урока.

5. Осъзнаване на ученето (развиване на метакогнитивни умения) – часът завършва с рефлексия за учениците върху напредъка и затрудненията им.

Примерни въпроси за рефлексия:

 • Какво ново научих в този урок?
 • Кое ми помогна да науча повече?
 • Кое ми беше трудно?
 • Какво ще направя, за да разбера по-добре темата на урока?

Какви са предимствата на тази практика за развиване на умението за учене?

 • Не отнема допълнително време от урока;
 • Техниките за развиване на умението за учене (водене на записки; онагледяване на информацията; концентрация; мотивация за учене; осъзнаване на ученето) могат да се използват независимо от възрастта на учениците, от темата на урока и от предмета;
 • Включването на история с герои от класа повишава ангажираността и мотивацията на учениците, като развива позитивна нагласа към предмета като цяло.

За какво да внимаваме?

Техниките за развиване на умението за учене трябва да бъдат активно използвани от учениците. Ако учениците сапасивни, а учителят е активната страна – чертае на дъската, онагледява с различни цветове и т.н. – те няма да развият умението си за учене. Важно е учителят да отправя въпроси към тяхи да извежда новия материал през техните отговори. Нужно е учениците да прилагат техниките за развиване на умението за учене самостоятелно в индивидуална задача.

Предизвикайте себе си!

Комбинирането на история с герои от класа с различни техники, развиващи умението за учене, е приложимо за деца и младежи от 7 до 18 години. Практиката може да се адаптира за повечето предмети. А развиването на умение за учене е естествена част от организацията на работата.

Затова, ние от prepodavame.bg ви предизвикаваме да изпробвате тази практика за развиване на умението за учене във вашата класна стая. Вярваме, че може да я адаптирате спрямо възрастта на вашите ученици и вашия предмет. Споделете ни как сте я приложили!

Разгледайте още интересни практики за развитие на умението за учене:

Как в село Белозем развиват умението за учене в час по английски език?

 

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

Още полезни статии:

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали