Prepodavame.bg

Умение за учене

Умението за учене е събирателно и включва осъзнатата употреба на ключовите умения за запомняне, класифициране и използване на информация и уменията, необходими за успех във формалното образование (училище или университет).
Съвременните рамки за образование определят уменията за учене (learning to learn) като една от ключовите компетенции, необходими за успех през 21. век (Binkley, 2011). Следвайки тези дефиниции, под „умения за учене“ ще разбираме:
A. Инструментите, необходими за ефективно управление на процеса на учене, и
B. Способността да се размишлява критично върху прилагането на тези инструменти, върху целта и процеса на решаване на задача.
Развитието на умение за учене е ключово за образователния успех на учениците, както и за успеха им в живота като цяло. Гарантирането на придобиването на умения за учене, отговарящи за специфичните нужди на всеки ученик допринася за включващо образование, като позволява на всички ученици да придобият необходимите им инструменти за самостоятелно и осъзнато развитие.

Описание

Уменията за учене се формират у децата още преди раждането, но могат съзнателно да бъдат развивани след третата година. Ключово за формирането на умения за учене е наличието на мотивация за учене, осъзнаването на ученето като процес с отделни, разграничими стъпки и наличието на подкрепящ възрастен, който да обясни процеса и да подпомогне детето с развитието и прилагането на различни стратегии и инструменти.

Уменията за учене са важни по няколко причини. Първо, развитите умения за учене подобряват представянето на учениците по всеки един предмет и помагат за създаването на позитивна обучителна среда. Второ, те осигуряват на учениците инструменти за учене през целия живот, които подпомагат за успешното полагане на всякакъв вид изпити и тестове (Hazari). Трето, тези умения са емпирично различни от общата интелигентност и дори могат да компенсират дефицит в общата грамотност и/или предварителни познания по дадена тема при решаване на проблеми (Emily R. Lai, 2012).
Обикновено в категорията “умения за учене” включваме основните инструменти, които са необходими за учене в училище или университет (study skills), като например способността на ученика да води записки, да управлява времето си или да се концентрира върху дадена задача. Същинските умения за учене обаче включват не само прилагането на тези инструменти, но и осъзнатост на процеса на учене. С други думи, уменията за учене са насочени към развиване на мислене от по-висш порядък, което позволява да наблюдаваме и оценяваме процесите, чрез които учим (метапознание или learning to learn). Това надграждане и осъзнаване е възможно само чрез ясна демонстрация и разделяне на отделните елементи на умението от учителя, за това ключово при усвояването на умението за учене е активната роля на учителя, който чрез саморефлексия и демонстрация на собствения си мисловен и учебен процес може да насочи учениците.
Умението е силно свързано с четивната грамотност на учениците и развитието им е взаимосвързано.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му. Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Умение за учене

Измерване

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Умение за учене

Стратегии

Какво трябва да знае всеки един учител за компетентностния подход

Да си учител в днешно време не е лесна задача, защото трябва да си в крак с динамиката на съвременното общество и да имаш смелостта и търпението ежедневно да се изправяш пред предизвикателствата в класната стая. Без претенция за изчерпателност в следващите редове и поредица от статии ще прочетете какво трябва да знае всеки учител…

Пенсионирайте фразата “не знам” в 3 работещи стъпки

На всички ни се е случвало. Преподавате, всичко върви по план, учениците изглеждат концентрирани и май внимават. Кратка пауза за проверка на разбирането – очаквате задълбочен анализ на изучавания материал, критично мислене и междупредметни връзки. Вместо това получавате две думи: “не знам”. Често учениците казват “не знам”, преди изобщо да се замислят или от страх,…

Трябва ли да даваме поправки на тестовете и как?

Втори шанс да покажат какво са научили или картбланш да не се подготвят за първия тест? Всички искаме да подготвим нашите ученици за това, което ги очаква след училище. Но когато става дума за изпитвания, трябва ли да даваме възможност за поправка? Оказва се, че отговорът на този въпрос не е толкова прост. От една…

Как да даваме по-добри домашни по време на дистанционно обучение

Има ли смисъл от домашни, ако ученето винаги е у дома?  Вече над година учениците учат от вкъщи. Учебният им ден е около 5 часа и преминава изцяло пред компютъра. Трябва ли да им даваме и домашно, което ще удължи стоенето пред екрана с още 2-3 часа, и ако да, как да го направим смислено…

Учене чрез финтове и хватки – Лепящи листчета – урок на Боян Кацаров

За мен Казвам се Боян Кацаров и съм учител по английски и френски език. В момента преподавам в София, 97 СУ „Братя Миладинови“ в ж.к. Люлин 5. Какво ще ви представя? Практиката, за която ще ви разкажа се нарича ”Лепящи листчета“ (от англ. език стики ноутс). Аз самият често я използвам, когато трябва да науча…

Учене чрез финтове и хватки – Техника на Файнман – урок на Боян Кацаров

“Първият принцип на ученето, е че НЕ трябва да заблуждаваме самите себе си. А най-лесно човек лъже сам себе си.” Ричард Файнман За мен Казвам се Боян Кацаров и съм учител по английски и френски език. В момента преподавам в София, 97 СУ „Братя Миладинови“ в ж.к. Люлин 5. Какво ще ви представя? Всички много…

Метакогнитивно познание – как ни помага в учебния процес?

Какво означава метакогниция и как да започнем да я преподаваме? Как да използвате метакогнитивните умения, за да подобрим резултатите на нашите ученици? Нека прочетем статията и видим дали ще намерим отговори на тези въпроси. Ако възникнат нови, може да ги запишем в коментарите, за да може следващите статии да отговорят и на тях.  Какво означава…

Грешките, които допускаме

Страшни ли са грешките? Може би не всички сме били възпитани да гледаме на грешките като нещо позитивно. А те са. Ако искаме да растем и да се развиваме, то грешките са жизненоважни за този процес, защото ни помагат да подобряваме уменията и знанията си. Отношението ни към грешките е важна част от нашата нагласа…

4 типа ученици и нагласата за развитие

Как да подходим към децата, за да насърчим тяхната нагласа за развитие? В тази статия ви представяме 4 типа ученици и 4 различни подхода към тях. Нагласата за развитие е сред онези ключови нагласи, които правят успеха възможен. Това демонстрират вече деситилетие изследванията в областта на психологията и педагогиката (1, 2, 3). Нагласата за развитие…

Нагласа за развитие – ето къде е ключът към нея

Къде се крият причините за успеха в училище и извън него? Едно е сигурно – те излизат отвъд академичното знание и обхващат поредица от нашите личностови черти, нагласи и умения. Нагласата за развитие е сред тях. Тя е едно от тези на пръв поглед малки детайли, които всъщност чертаят различно бъдеще за децата, у които…