Създаване на връзка с друг познат текст, за да го осмисли и да даде отговор

Учениците четат внимателно текста. След това в рамките на не повече от 3-4 минути мислят за връзки с друг текст и по какво двата си приличат. Класът може да бъде разделен на групи. (Помислете предварително, ако ги разделяте, как ще го направите.)

Резултат: Учениците се научават да правят логически връзки с различни типове текстове.

Примерна инструкция
Имате 10 минути да прочетете внимателно текста и да помислите за логическа връзка с друг текст. Отбележете си приликите и след това обяснете защо.

Предимства на стратегията

  • Свързват текстове, което помага за анализиране и съпоставка;
  • Могат да работят по групи, което им помага за екипната работа;
  • Изграждането на връзките може да бъде на ниво структура на текста и отношението, което носи, това помага за съпоставка на различни жанрове и стилове.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е важно как ще разделите учениците, ако решите да го правите;
  • непознатите думи и изрази в текста могат да доведат до объркване на смисъла;
  • някои ученици може да не се сетят за прилики с друг текст, помислете за насоки;
  • възможно е времето да не им стигне при работата по групи, ако се впуснат в преразказ на вече познатия текст.

Още полезни статии:

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали